Juzuk 1

Asbab Nuzul
Muka SuratAsbabun Nuzul

 

 

1

 Surah: Al –Baqarah  Ayat: 1-7

Ibnu Abbas menuturkan, suatu hari Nabi duduk bersama Jibril. Tiba-tiba beliau mendengar suatu bunyi dari atas, lalu Jibril menoleh, kemudian berkata, “Itu adalah suara pintu yang terbuka di langit, dan pintu itu belum pernah terbuka sebelum ini.” Dari pintu itu turun satu malaikat, yang lansung menuju Nabi, dan berkata, “ Bergembiralah engkau (Muhammad)  mendapat cahaya yang aku bawa, yang tak pernah diberikan kepada satu pun nabi sebelum engkau, , yaitu Fatihul Kitab dan beberapa ayat di akhir Surah Albaqarah,.” (HR.Muslim dan An-Nasa’i)

 

 

3

Surah: Al –Baqarah  Ayat:6-7

Ibnu Abbas mengatakan, ayat 6-7 turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi Madinah. (HR.Ath-Thabari). Ada tiga suku Yahudi di Madinah, Bani Nadhir. Pemimpinnya bernama Ka’ab bin Asyraf. Ia ada sukunya selalu menghasut dan membantu musuh Islam. Ia juga ingkar dari perjanjian antara bangsa Yahudi dan kaum muslim. Suatu kali setelah Perang Uhud, Ka’ab bin Asyraf pergi ke Mekah dengan sebuah tim delegasi yang terdiri dari empat puluh orang. Ia lalu menghasut  para pemimpin Qura

izhah  melawankaum muslim. Para penyembah berhala  bertanya kepadanya, “ apakah agama kaum muslim lebih baik daripada kami?” Ka’ab menjawab “ Agamamu lebih baik dibandingkan kaum muslim.”

Kedua, Bani Quraizhah adalah suku Yahudi yang kaya, kuat dan menetap dekat Madinah. Mereka mengenal saat, tempat dan ciri-ciri seorang Nabi dan Taurat. Mereka juga biasa membual tentang menjadi yang pertama untuk mengikuti Nabi, untuk memukul jatuh semua musuh. Anehnya , ketika Nabi dating membawa petunjuk, mereka menentang Nabi habis-habisan.

 Ketiga, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah sebuah suku yang tinggal dua banteng di bahagian barat daya kota Madinah sejak sebelum Nabi hijrah ke kota itu. Meskipun sebahgian besar nama mereka menggunakan nama Arab, namun secara etnis, mereka beragama Yahudi

 

 

 

 

 

4

 

 Surah: Al –Baqarah Ayat:19

Ibnu Mas’ud berkata, dua orang  laki-laki munafik Madinah keluar Madinah untuk bergabung dengan orang-orang Musyrik. Di tengah jalan, mereka diguyur hujan lebat,diiringgi guruh dan petir serta kilat yang berkelebatan. Mereka pun menyumbat telinga mereka dengan hujung jari mereka, kerana takut akan tersambar petir. Jika kilat berkelebat, mereka berjalan, tetapi jika kilatnya hilang, mereka berhenti kerana tidak melihat apa-apa. Dalam kondisi seperti itu, mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan. Di situ mereka menyesal,” Aduhai, cepatlah pagi datang,, hingga kami dapat pulang menemui Muhammad dan membaiatnya.” (HR.Ath-Thabari)

 

 

 

 

5

 

 

 

Surah: Al –Baqarah Ayat:26

As- Saddi mengatakan, ketika Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang munafik dengan orang yang menyalakan api dan orang yang di guyur hujan lebat, orang-orang munafik mengatakan bahawa Allah terlalu tinggi dan agung untuk membut  perumpamaan seperti ini. Maka turunlah  ayat 26-27.

 

Qatadah mengatakan, tatkala Allah menyebut-nyebut soal lalat dan labah-labah, bahawa orang-orang musyrik merasa hairan dengan disebutnya dua jenis binatang itu, maka turunlah ayat ini. (HR.Abdurrazzaq)

 

Hasan mengatakan, tatkala turun ayat 73  Surah: Al-Hajj, orang-orangmusyrik berkata, “ Perbandingan macam apaitu sehingga dibuat?” Maka turunlah ayat ini.(HR.Ibnu Abi Hatim)

 

 

 

7

 

Surah: Al –Baqarah Ayat:44

Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok Yahudi di Madinah. Diantara mereka ada yang bertanya kepada saudara kandung, kerabat, dan saudara-saudara sesusunya dari kaum muslimin agar mereka tetap dalam agama Muhammad yang telah dianutkan dan menaatinya. Mereka menyuruh orang lain, tetapi diri mereka tidak melakukannya.(Lubab An-Nuqul  fi Asbab An-Nuzul, As- Suyuthi).

 

 

 

 

 

9

Surah: Al –Baqarah Ayat:62

Ayat ini  berkaitan dengan Salman al- Farisi yang bertanya kepada Nabi tentang nasib para sahabat  yang meninggal sebelum islam dating. Beliau menjelaskan tentang cara solat dan ibadah mereka, lalu bersabda, mereka akan masuk neraka. Mendengar itu, Salman pun merasa putus asa dan berkata “Bumi benar-benar kiamat.” Atau, “Kepalaku seolah tertimpa gunung.” Maka, turunalah ayat ini hingga Salman senang, lalu berkata,” Aku merasa seperti dilimpahi Anugerah oleh Allah,” (Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul, As- Suyuthi).)

 

 

11

Surah: Al –Baqarah Ayat:76

Mujahid menuturkan, ketika menyerang Bani Quraizhah, Rasulullah berdiri sambal berteriak, “Hai saudara-saudara kera! Hai saudara-saudara babi! Hai para hamba-hamba thagut!” Mereka menjawab,  “ siapa yang memberitahu  Muhammad tentang keadaan kita? Sesungguhnya, tidak ada yang membuat beliau menyeru seperti itu kecuali kerana kesalahan kalian sendiri.” Kemudian turunlah ayat ini.

 

 

12

Surah: Al –Baqarah Ayat:79

Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan ahli Kitab, yakni para pendeta Yahudi, yang mengetahui bahawa dalam taurat disebutkan sifat-sifat nabi, antara lain: matanya bercelak,berambut keriting, dan berwajah tampan. Sifat-sifat ini memang sesuai dengan  fizikal Rasullulah. Namun, mereka mengubahnya dengan mengatakan bahawa dalam Taurat mereka hanya mereka hanya tertulis orang yang berperwatakan tinggi dan berambut lebih kesukuan.(Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul, As- Suyuthi)

 

 

14

Surah: Al –Baqarah Ayat:89

Ibnu Abbas menuturkan, kaum Yahudi awalnya membuka diri terhadap Nabi sebelum beliau menjadi rasul.Namun, setelah mengetahui bahawa yang menjadi utusan Allah dari kalangan Arab, mereka pun mendustakan dan tidak mempercayainya. Mu’adz bin Jabal, Basyar bin Al-Bara, dan Dawud bin Salamah lalu berkata kepada mereka, “ Hai kaum Yahudi! Bertakwalah kepada Allah dan masuklah Islam, kerana dulu kalian sudah membuka hati dan mendukung Muhammad. Saat kami masih musyrik pun kalian memberitahu kami bahawa akan ade seorang utusan Allah. Kalian juga memaparkan sifat-sifatnya.” Tetapi, Salam bin Miskam dari Yahudi Bani Nadhir menganggap, “Dia tidak memenuhi sifat-sifat yang kami kenal.” Maka turunlah ayat ini. (Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul, As- Suyuthi)

 

 

15

 

 

Surah: Al –Baqarah Ayat:97

Ibnu Abbas mengatakan, orang-orang Yahudi menemui Rasulullah, lalu berkata, “Hai Abul Qasim! Kami ingin bertanya tentang lima perkara. Sekiranya anda dapat menjawabnya , kami yakin bahawa anda memang Nabi.” Beliau pun menyebutkan kelima hal itu. Selanjutnya, mereka bertanya, “ jelaskan  kepada kami siapa sahabat anda!” “Jibril,” jawab beliau. Mereka terkejut, “Jibril? Dialah yang menyalakan peperangan dan pertempuran serta seksaan dan dia adalah musuh kami. Seandainya anda menyebutkan Mika’il yang menurunkan rahmat, hujan, dan tumbuh-tumbuhan, itu jauh lebih baik!” Maka turunlah ayat ini.(HR.ahmad At-Turmudzi dan An-Nasa’i)

 

17

Surah: Al –Baqarah Ayat:108

Abdullah bin Abu Ka’ab, Rafi’ bin Harmalah, Wahab bin Zaid, huyay bin Al-Akhtab, dan sekelompok elit Quraisy menemui Nabi seraya mengajukan berbagai macam permintaan dan pertanyaan. Ada yang meminta andai Al-Qur’an diturunkan dalam bentuk utuh dan sudah tertulis menjadi sebuah buku. Kemudian turunlah firman Allah, “Dan sekiranya kami turunkan kepadamu (Muhammad) tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegang dengan tangan mereka sendiri , nescaya orang-orang kafir itu akan berkata, ‘Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.’ Dan mereka berkata, ‘Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya(Muhammad)? ’ Jika kami turunkan malaikat (kepadanya) tentu selesailah urusan itu, tetapi mereka tidak diberi penangguhan (sedikit pun).” (  Surah:Al-An-am [6]:7-8)

 18

Surah: Al –Baqarah Ayat:113

Ibnu Abbas mengatakan, tatkala orang-orang Kristen Najran menemui Rasulullah, pendeta-pendeta Yahudi pun mengunjungi mereka. Lalu kedua belah pihak terlibat dalam prdebatan agama. Rafi’ bin Khuzaimah mengatakan “ Kamu tidak mempunyai pegangan!” Ia menginkari Isa dan Injil. Salah seorang Kristen Najran membalas ucapan Yahudi ini, “ Kamulah yang tidak punya pegangan!” Ia mengingkari Musa dan Taurat.Maka, turunlah ayat ini.(HR.Ibnu Abi Hatim)

  19

Surah: Al –Baqarah Ayat:125

Jabir mengatakan, manakala Nabi melakukan thawaf, Umar berkata kepadanya, “ Bukankah ini maqam bapak kita, Ibrahim?” “Memang Benar,” jawab beliau .Umar berkata,” Kenapa tidak kita jadikan tempat ini sebagai tempat solat?” Maka, turunlah ayat ini.(HR.Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih)

 

 

 

20

Surah: Al –Baqarah Ayat:130

Abdullah bin Salam mengajak kedua anak saudaranya, Salamah dan Muhajir, agar masuk Islam, “kalian telah mengetahui bahawa Allah dalam Taurat berfirman, ‘Sesungguhnya Aku akan memunculkan dari anak cucu Isma’il seorang Nabi yang bernama Muhammad. Sebaliknya, siapa yang beriman kepadanya, bererti ia telah memperoleh petunjuk dan berada dalam  kebenaran. Sebaliknya, siapa yang tidak beriman, ia akan menjadi orang terkutuk!” “ Salamah pun masuk Islam, sementara Muhajir menolak. Maka turunlah ayat ini.(HR.Ibnu Uyainah)

 

 

 

Please follow and like us:
0
fb-share-icon20
20