BAB 7 : KEJADIAN ALAM DAN MAKHLUK

Bab 7 : Kejadian Alam dan Makhluk

KEJADIAN ALAM DAN MAKHLUK

10. Orang Yahudi Dan Kitab Taurat

 • Al-Baqarah (2) :
 • Ayat 40-96
40. Wahai Bani Israʼel (anak cucu Yaʻqub a.s)! Ingatlah akan segala niʻmat yang telah Aku kurniakan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) dengan-Ku, supaya Aku sempurnakan perjanjian-Ku dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain).

41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang Aku turunkan (al-Qurʼan) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu (Tawrat), dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir (ingkar) akannya; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayat-Ku (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa.

42. Dan janganlah kamu mencampuradukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.

43. Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, serta rukuʻlah (solat berjemaah) bersama-sama orang yang rukuʻ.

44. Mengapa kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu melupai akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah (Tawrat)? Tidakkah kamu berakal?

45. Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan bersabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuʻ;

46. (Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepada-Nya.

47. Wahai Bani Israʼel! Ingatlah akan niʻmat-niʻmat-Ku yang Aku telah kurniakan kepada kamu, dan (ingatlah) bahawasanya Aku telah mengistimewakan (nenek-moyang) kamu (yang taat terdahulu) melebihi penduduk dunia (yang ada pada zaman itu).

48. Dan peliharalah diri kamu daripada (azab sengsara) hari (akhirat), yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang berdosa) sedikit pun (daripada balasan azab), dan tidak diterima syafaʻat daripadanya, serta tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan; dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan diberi sebarang pertolongan.

49. Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari kaum keluarga Firʻawn yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksaan yang seburuk-buruknya (seberat-beratnya); mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; sedangkan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana atau cubaan yang amat besar daripada Tuhan kamu.

50. Dan (ingatlah) ketika Kami belahkan laut (yakni Laut Merah untuk kamu lalui supaya kamu dapat melarikan diri daripada angkara Firʻawn), lalu Kami selamatkan kamu (daripada bahaya karam) dan Kami tenggelamkan Firʻawn bersama-sama tenteranya, sedangkan kamu semua menyaksikannya.

51. Dan (ingatlah) ketika Kami berjanji kepada Nabi Musa (untuk memberi Tawrat kepadanya dalam tempoh) empat puluh malam. Kemudian setelah dia pergi, kamu menyembah (patung) anak lembu, dan kamu sebenarnya orang yang zalim (terhadap diri sendiri).

52. Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahan kamu, supaya kamu bersyukur.

53. Dan (ingatlah) ketika Kami berikan kepada Nabi Musa Kitab (Tawrat) dan pemisah (keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya, yang membezakan antara yang benar dengan yang salah), supaya kamu mendapat petunjuk.

54. Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ” Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri disebabkan kamu menyembah patung anak lembu itu, maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu; iaitu bunuhlah diri kamu (yang tidak bersalah di kalangan kamu membunuh yang bersalah). Yang demikian itu (yakni membunuh itu) lebih baik bagi kamu di sisi Allah, Tuhan yang menjadikan kamu, supaya Dia menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang.”

55. Dan (ingatlah) ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sehinggalah kami dapat melihat Allah dengan terang (secara nyata dengan mata kepala kami).” Maka kerana itu kamu disambar petir, sedangkan kamu semua melihatnya.

56. Kemudian Kami hidupkan kamu sesudah kamu mati (atau pengsan lantaran sambaran petir itu), agar kamu bersyukur.

57. Dan Kami telah menaungi kamu dengan awan (agar kamu terlindung daripada panas matahari di padang pasir) dan Kami turunkan kepada kamu “Mann” dan “Salwa” (makanan manis seperti madu dan daging burung yang seakan-akan puyuh), (serta Kami berfirman): “Makanlah daripada makanan makanan yang baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu (tanpa kamu menyimpannya). (Tetapi mereka mengkufuri niʻmat itu dan menyimpannya, maka Allah menghentikan rezeki itu) Dan tidaklah mereka menganiaya Kami (dengan perlakuan mengkufuri niʻmat itu), tetapi sebenarnya mereka menganiaya diri sendiri.

58. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman (setelah keluar dari padang pasir itu): “Masuklah kamu ke bandar ini (Bayt al-Maqdis), kemudian makanlah daripada benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai; dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk (merendah diri); dan (mintalah ampun dengan) berkata, Ya Allah ampunilah dosa kami, nescaya Kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu, dan Kami akan tambah pula pahala orang yang berbuat baik.”

59. Kemudian orang yang zalim (menderhaka) itu mengubah perkataan (perintah Kami) yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya; maka Kami timpakan ke atas orang yang zalim itu bala bencana dari langit, disebabkan mereka sentiasa melakukan kefasiqan (menderhaka).

60. Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: “Pukullah batu ini dengan tongkatmu”, (lalu dia pun memukulnya), maka terpancarlah daripada batu itu dua belas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap puak (di kalangan mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. (Lalu Kami berfirman): “Makan dan minumlah kamu daripada rezeki Allah itu, serta janganlah kamu bertebaran di muka bumi dengan melakukan kerosakan.”

61. Dan (ingatlah) ketika kamu berkata, “Wahai Musa, kami tidak dapat bersabar (sudah jemu) dengan satu makanan sahaja. Oleh sebab itu, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia mengeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang tumbuh di bumi; berupa sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang dal dan bawang merahnya.” Nabi Musa menjawab, “Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan sesuatu yang lebih baik? Pergilah kamu ke salah satu bandar, maka pasti di sana kamu boleh mendapati apa yang kamu minta itu.” Mereka ditimpakan kehinaan dan kemiskinan, serta mereka pulang dengan membawa kemurkaan daripada Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka mengkufuri (mengingkari) ayat-ayat Allah (perintah-perintah dan muʻjizat-muʻjizat yang membuktikan kebesaran-Nya) dan membunuh para nabi (seperti Nabi Zakariyya dan Yahya) tanpa ada alasan yang benar. Yang demikian itu terjadi disebabkan mereka selalu menderhaka dan mereka pula sentiasa melampaui batas.

62. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara (Nasrani) dan orang Sabiʼin, sesiapa sahaja di kalangan mereka itu yang beriman kepada Allah dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka mereka akan memperoleh pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (daripada berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.

63. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil perjanjian setia kamu dan Kami angkatkan Gunung Tursina di atas kamu (seraya Kami berfirman): “Berpegang teguhlah dengan apa (Tawrat) yang telah Kami berikan kepada kamu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah (jangan melupakan) apa yang ada di dalamnya, supaya kamu bertaqwa.

64. Kemudian sesudah itu kamu berpaling daripada perjanjian setia kamu itu (tidak menyempurnakannya). Maka kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu (dengan menerima taubat dan menangguhkan seksa), nescaya kamu akan termasuk dalam golongan orang yang rugi.

65. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui (bagaimana buruknya akibat) orang di kalangan kamu yang melanggar (larangan) pada hari Sabtu (yang keluar menangkap ikan), lalu Kami berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera yang hina.”

66. Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegahan bagi umat-umat yang ada pada masa itu dan umat-umat yang datang kemudian, serta menjadi suatu pengajaran bagi orang yang (hendak) bertaqwa.

67. Dan (ingatlah), ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina.” Mereka berkata, “Adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan (bahan ejekan)?” Nabi Musa menjawab, “Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang daripada golongan yang jahil (yang melakukan sesuatu yang tidak patut).”

68. Mereka berkata pula, “Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya Dia menjelaskan kepada kami bagaimana (sifat-sifat) lembu betina itu?” Nabi Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman: Bahawa (lembu betina) itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tetapi pertengahan (umurnya) di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu itu.”

69. Mereka berkata lagi, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkan-Nya kepada kami apa warnanya?” Nabi Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman: Bahawa (lembu betina) itu ialah seekor lembu betina yang kuning, yakni kuning tua warnanya, lagi menyenangkan (menarik hati) orang yang memandangnya.”

70. Mereka berkata lagi, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkan-Nya kepada kami hakikat lembu betina itu? Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu masih samar bagi kami (kerana banyaknya hingga susah bagi kami memilihnya), dan sesungguhnya kami InsyaʼAllah akan mendapat petunjuk (untuk mencari dan menyembelih lembu itu).”

71. Nabi Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman: Sebenarnya (lembu yang dimaksudkan itu) ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah (ladang), dan tidak pula (digunakan) untuk menjirus tanaman (sebagai pengangkut air). Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya.” Mereka berkata, “Sekarang barulah engkau menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar.” Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakannya (perintah Allah itu).

72. Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan.

73. Lalu Kami (Allah) berfirman: “Pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu.” (Mereka pun memukulnya dan si mati itu hidup kembali). Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya, supaya kamu memikirkannya.

74. Kemudian sesudah itu, hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir anak-anak sungai daripadanya; ada pula antaranya yang pecah terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya; dan ada juga antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah; sedangkan Allah sekali-kali tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan.

75. (Sesudah kamu – wahai Muhammad dan para pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang Yahudi itu) Maka Apakah kamu masih menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu, padahal sesungguhnya telah ada satu puak daripada mereka yang mendengar Kalam Allah (Tawrat), kemudian mereka mengubah dan memutarbelitkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui (bahawa mereka sengaja mengada-adakannya dan perbuatan itu salah)?.

76. Dan apabila mereka (orang Yahudi dan orang munafik pada zaman Rasulullah) bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman”, dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, “Patutkah kamu menceritakan kepada mereka (orang Islam) tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu (di dalam Kitab Tawrat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri kebenaran Nabi Muhammad) sehingga dengan demikian mereka menjadikannya hujah (bukti) yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu? Tidakkah kamu mengerti?”

77. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan?

78. Dan antara mereka (orang Yahudi) itu pula ada orang yang buta huruf (orang awam) yang tidak mengetahui akan isi Kitab (Tawrat) kecuali penerangan-penerangan dusta (yang mereka dengar daripada ketua-ketua mereka), dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja.                     

79. Maka kecelakaan besar bagi orang yang menulis Kitab Tawrat dengan tangan mereka sendiri (lalu mengubah Kalamullah mengikut nafsu mereka), kemudian mereka berkata, “Ini ialah dari sisi Allah”, dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan keuntungan duniawi yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka itu, dan kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang mereka usahakan itu.

80. Dan mereka berkata (tatkala Nabi Muhammad mengancam mereka dengan azab neraka), “Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari yang tertentu sahaja.” Katakanlah (wahai Muhammad), “Adakah kamu sudah menerima janji daripada Allah sehingga (dengan itu) Allah tidak akan menyalahi janji-Nya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya?”

81. Sebenarnya tidaklah sedemikian, sesiapa yang berbuat kejahatan dan dia diliputi (dilingkungi) oleh dosa kesalahannya itu, maka merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

82. Sebaliknya orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya.

83. Dan (ingatlah) ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israʼel (dengan berfirman): “Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin; serta ucapkanlah kepada sesama manusia kata kata yang baik; dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat.” Kemudian kamu berpaling membelakangi (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil daripada kamu; dan kamu sememangnya orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya.

84. Dan (ingatlah), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu: “(Bahawa) janganlah kamu menumpahkan darah kamu (berbunuh-bunuhan sesama sendiri) dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung halaman masing-masing.” Kemudian kamu telah berikrar (akan mematuhi perjanjian setia itu) dan kamu sendiri juga menjadi saksi (yang mengakui kebenarannya).

85. Kemudian kamu ini (wahai Bani Israʼel), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir sebahagian daripada kaum kamu keluar dari kampung halaman mereka; kamu pula saling bantu-membantu (dengan orang lain) untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan; padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka; sedangkan perbuatan mengusir mereka diharamkan juga kepada kamu. Sesudah itu, adakah kamu hanya beriman kepada sebahagian (daripada isi) Kitab Tawrat (dalam soal menebus tawanan) dan mengingkari akan sebahagian yang lain (agar tidak membunuh dan sebagainya)? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu antara kamu, melainkan kehinaan ketika hidup di dunia dan pada hari kiamat mereka akan dihumbankan ke dalam azab yang amat berat dan Allah sekali-kali tidak lalai akan apa yang kamu lakukan.

86. Mereka itulah orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat. Justeru itu, mereka tidak akan diringankan azab (pada hari kiamat), dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (untuk menghindari azab itu).

87. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Nabi Musa Kitab Tawrat, dan Kami menyusulkan setelah itu dengan beberapa orang rasul, serta Kami berikan kepada Nabi ʻIsa Ibn Maryam beberapa muʻjizat dan Kami teguhkan kebenarannya dengan Ruh al-Qudus (Jibril). Maka patutkah, apabila setiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu (kebenaran) yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong takbur (menolaknya), sehingga sebahagian daripada para rasul itu (seperti Nabi ʻIsa) kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya (seperti Nabi Zakariyya dan Yahya)?

88. Dan mereka (kaum Yahudi) berkata pula (secara berolok-olok), “Hati kami tertutup rapat (sehingga tidak dapat menerima Islam).” Tetapi (sebenarnya hati mereka tidak tertutup) bahkan Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, hanya sedikit sekali mereka yang beriman.

89. Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab daripada Allah (al-Qurʼan),yang mengesahkan apa yang ada pada mereka (Kitab Tawrat), padahal sebelumnya mereka itu sentiasa memohon pertolongan (kepada Allah agar beroleh kemenangan) ke atas kaum kafir musyrik (dengan mengucapkan: Ya Allah, tolonglah kami dengan seorang Nabi yang akan dibangkitkan pada akhir zaman). Tetapi setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya (Nabi Muhammad dan al-Qurʼan), mereka mengingkarinya. Maka (dengan yang demikian), laknat Allah menimpa orang yang kafir (ingkar) itu.

90. Alangkah buruknya (perbuatan mereka) menjual (pahala) diri mereka sendiri dengan mengingkari al-Qurʼan yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan daripada limpah kurnia-Nya (wahyu) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya di kalangan hamba-hamba-Nya (iaitu Nabi Muhammad s.a.w). Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan.

91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah (al-Qurʼan dan lain-lain).” Mereka menjawab, “Kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami (Tawrat).” Sedangkan mereka mengingkari (Kitab) yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya, padahal al-Qurʼan itulah yang hak (benar) yang mengesahkan Kitab Tawrat yang ada pada mereka. Katakanlah (wahai Muhammad), “Jika demikian mengapa kamu membunuh Nabi-nabi Allah pada masa yang lalu kalaulah kamu benar-benar orang yang beriman?”.

92. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa yang membawa keterangan-keterangan (muʻjizat), kemudian kamu menyembah (patung) anak lembu sepeninggalannya dan kamu (dengan perbuatan itu) adalah orang yang zalim.

93. Dan (ingatlah) ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa Kami angkatkan Bukit Tursina itu di atas kamu (sambil Kami berfirman): ” Berpegang teguhlah (dan amalkanlah ajaran Kitab Tawrat) yang Kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah (apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya)”. Mereka menjawab, “Kami dengar tetapi kami tidak mahu mematuhinya.” Sedangkan kegemaran menyembah (patung) anak lembu itu telah meresap dan sebati di dalam hati mereka, dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah (wahai Muhammad), Amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu kalaulah kamu orang yang beriman.”

94. Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum Yahudi), “Kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang lain (seperti yang kamu dakwakan itu), maka inginilah kematian (kerana syurga itu tidak akan diperoleh melainkan selepas kematian), jika betul kamu orang yang benar.”

95. Dan sudah tentu mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama lamanya, disebabkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Allah Maha Mengetahui terhadap orang yang zalim itu.

96. Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup (yang panjang masanya), dan (tamaknya mereka kepada hidup itu) melebihi tamak orang kafir musyrik. Setiap seorang daripada mereka mengharapkan kiranya dia boleh hidup seribu tahun, padahal umur panjang yang demikian, tidak akan dapat menyelamatkan dirinya daripada azab (yang disediakan oleh Allah). (Ingatlah) Allah Maha Melihat akan apa yang mereka lakukan.

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ۝٤٠

وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ۝٤١

وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٤٢

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ۝٤٣

۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٤٤

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ۝٤٥

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ۝٤٦

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٤٧

وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًۭ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ۝٥١

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٥٢

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝٧٠

قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ۝٧١

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًۭا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌۭ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝٧٢

فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٧٣

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًۭ ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝٧٤

۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝٧٥

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٧٦

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝٧٧

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝٧٨

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةًۭ وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝٨١

40. O children of Israel! Call to mind My blessing with which I bestowed on you, and fulfil your part of the covenant, as I fulfil My part of the covenant, and Me alone should you fear.

41. And believe in that which I have sent down, confirming that which is with you, and be not the first to reject it, and exchange not My Signs for a small price, and Me alone should you fear.

42. And mix not the truth with falsehood, and conceal not the truth knowingly.

43. And observe prayer, and give the stated alms, and bow with those who bow.

44. Do you command men to be pious, and forget yourselves, while you read the Book? Do you then have no sense?

45. And seek the help (of Allah) with patience and prayer; and that indeed is a hard thing, except for the meek in heart;

46. Who believe that they are going to meet their Lord, and that they are returning to Him.

47. O children of Israel! Call to mind My Favour which I bestowed upon you, and that I distinguished you above other peoples.

48. And fear the day when no soul shall avail another, nor shall any intercession be accepted on its behalf, nor shall any compensation be taken from it, nor shall they be helped.

49. And remember when We saved you from the people of Pharaoh who afflicted you with a grievous torment, slaying your sons and sparing your women, and in that was a great trial for you from your Lord.

50. And when We divided the sea for you, then We saved you, and drowned the people of Pharaoh before your very eyes.

51. And when We appointed forty nights for Mūsā, then you took the calf (as a god) in his absence, and you were wrong-doers.

52. Then We forgave you after that, that you may give thanks.

53. And when We gave Mūsā the Book, and the Criterion (of right and wrong), that you may be guided.

54. And when Mūsā said to his people: “O my people, you have wronged yourselves by taking the calf (as a god), so turn (in repentance) to your Creator, and mortify yourselves, that is better for you in the sight of your Creator,” then He turned towards you (mercifully), for He indeed is Often Returning, Most Merciful.

55. And (remember) when you said: “O Mūsā, we will not believe you until we see Allah openly,” then thunder overtook you, while you were looking.

56. Then We raised you up after your death, that you may be thankful.

57. And We shaded you with clouds, and We sent down to you the Manna and the Quails, (saying): “Eat of the good things We have provided you with,” and they did  not wrong Us but they wronged themselves.

58. And when We said: “Enter this town and eat from it wherever you wish, plentifully, and enter the gate bowing down (with humility), and say: ‘Put down our sins,’ (in order that) We shall forgive your sins, and We shall increase (the reward) for the doers of good.”

59. But those who did wrong changed this saying for another, different from what had been said to them; so We sent down upon the wrong-doers a plague from heaven, because they used to disobey repeatedly.

60. And when Mūsā asked for water for his people, We said: “Strike the rock with your staff.” Then twelve springs gushed forth from it; each tribe knew well its own place for water. “Eat and drink out of the provisions of Allah, and act not corruptly on the land, making mischief.”

61. And (remember) when you said: “O Mūsā, we cannot tolerate one kind of food, therefore call your Lord for us that He may bring forth for us of what the earth grows, of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said: “Do you wish to substitute that which is inferior for that which is superior? Go down to any town, and you will have what you ask for.” And they brought upon themselves weakness and humiliation; and they earned wrath from Allah; that was so because they disbelieved in the Signs of Allah, and shed the blood of the prophets unjustly; that was so because they disobeyed and transgressed.

62. As for those who believe (in the Qur’an), and the Jews, and the Christians, and the Sabians— whoever believes in Allah and the Last Day and does good, for such, then, there is a reward with their Lord, and there shall be no fear on them, nor shall they grieve.

63. And (remember) when We took your  Covenant and raised above you the Mount (Sinai), (saying): “Hold fast what We give you, and remember what is in it, that you may become pious.”

64. Then you turned away thereafter, and had it not been for the Grace of Allah upon you and His Mercy, you would surely have been among the losers.

65. And surely you know those among you who transgressed in the matter of the Sabbath, so We said to them: “Be you ape, despised and hated.”

66. So We made it an example for their time and for all times to come, and an admonition for the pious.

67. And when Mūsā said to his people: “Surely Allah commands you to sacrifice a cow.” they said: “Do you mock at us?” Said he: “I take refuge with Allah against being so ignorant.”

68. They said: “Call on your Lord, for our sake, to make clear to us what sort of a cow it is.” He said: “He says, it is a cow neither too old nor too young, but rather of a middle age between the two; so do what you are commanded.”

69. They said: “Call on your Lord, for our sake, to make clear to us its colour.” He (Mūsā) said: “He says, It is indeed a yellow cow, bright of hue, delights the beholders.”

70. They said: “Call on your Lord, for our sake, to make clear to us what is to be like, for all cows look alike to us; and indeed, if Allah wills, we will be guided.”

71. He (Mūsā) said: “He says, it is surely a cow not yoked to plough the land nor used to water the fields; sound, without a blemish.” They said: “Now you have brought the truth”; then they sacrificed it, though they almost didn’t do it.

72. And (remember) when you killed a person, and then began to lay the blame thereof on one another, and Allah wanted to bring forth that which you were hiding.

73. So We said, “Strike him (the victim) with a part of it (the cow).” Thus Allah brings the dead back to life, and shows you His Signs, that you may understand.

74. Then your hearts hardened after that, as if they were rocks or harder than these. For surely there are some rocks from which streams gush forth; and there are others which split asunder, so that water flows from them; and there are some of them which fall down for fear of Allah; and Allah is not unaware of what you do.

75. Do you expect them to believe in you? And surely a party of them used to hear the Word of Allah; then they used to alter it knowingly after they understood it.

76. And when they meet those who believe, they say: “We believe,” but when they get together with each other, they say: “Do you inform them of what Allah has disclosed to you, so that they may use it in argument against you before your Lord?” Do you not

77. And do they not know that Allah knows what they hide and what they reveal?

78. And some of them are illiterate, who know nothing about the Book, but they only have wishful fancies; and they do nothing but conjecture.

79. So, woe be to those who write the Book with their hands, then say: “This is from Allah,” that they may exchange it for a small price. So, woe be to them for what their hands have written, and woe be to them for what they earn.

80. And they say, “The Fire shall not touch us but for a few days.” Say: “Have you made a covenant with Allah? If so, Allah will not break His covenant; or is it that you say about Allah that which you know not?”

81. No, whoever earns evil and is surrounded by his wrong-doings, these, then, are the companions of the Fire; in it they abide forever.

82. And those who believe and do righteous deeds, these are the companions of the Garden; in it they dwell forever.

83. And (remember) when We took a covenant from the children of Israel, (saying): “You shall not worship but Allah; and be kind to parents, and to the near of kin, and the orphans, and the needy; and speak to men in a kindly way; and observe prayer; and pay the stated alms”; then you turned back, except a few of you, and you were heedless.

84. And (remember) when We took your covenant (saying): “You shall not shed one another’s blood, nor turn out your people from your homes”; then you promised that, and you bore witness.

85. Yet you are the same people shedding each other’s blood, and turning out a party of you from their homes, aiding one another against them with sin and cruelty; and if they come to you as captives, you ransom them; although it is forbidden to you to turn them out. Do you then believe in a part of the Book, and reject the rest? What then could be recompense of such among you who do this, except disgrace in the life of this world? And on the Day of Resurrection they shall be driven to the most grievous torment. And Allah is not unaware of what you do.

86. These are the people who buy the life of this world at the price of the Hereafter. Their torment shall not be lightened, nor shall they be helped.

87. And We indeed gave Mūsā the Book, and We sent after him messengers, one after another; and We gave ‘Īsā, the son of Maryam, Clear Signs, and We strengthened him with the Holy Spirit. Will you then, every time that a messenger came to you with what your hearts desired not, you swelled in your arrogance? Some you rejected, and you shed their blood.

88. And they say: “Our hearts are enclosed.” No, Allah has cursed them because of their disbelief, so little it that which they believe.

89. And when there came to them a Book from Allah, confirming that which is with them—and before that they used to pray for victory over those who disbelieved—but when there came unto them something which they recognized, they disbelieved in it. So the curse of Allah is on the disbelievers.

90. Evil is that for which they have sold their souls, because they reject with hate that which Allah has sent down; Allah by of His Grace, sends it to any of His servants He pleases. Thus have they earned wrath upon wrath. And for the disbelievers, there is a humiliating torment.

91. And when it is said to them: “Believe in what Allah has sent down,” they say: “We believe in what has been sent down to us.” And they disbelieve in that which came after it, while it is the truth confirming that which is with them. Say, “Why then have you shed the blood of the prophets of Allah, before this, if you are believers?”

92. And, indeed, Mūsā came to you with clear proofs, yet you took the calf (as a god) in his absence, and you were wrong-doers.

93. And (remember) when We took your covenant and raised above you the Mount (Sinai), (saying): “Hold fast what We give you, and listen.” They said: “We hear, but we disobey.” And because of their disbelief, they had been made to drink deep into their hearts the (love of the) calf. Say, “Evil is that which your faith bids you to, if you are believers.”

94. Say: “If the Last Home with Allah be especially for you to the exclusion of all other people, then wish for death, if you are truthful.”

95. But never will they wish for it, because of what their own hands have sent ahead. And Allah knows well the wrong-doers.

96. And you will find them the greediest of men in respect of life, and even (greedier) than the pagans. Every one of them would, if he could, live a thousand years; but his long life would not remove him further away from the punishment, and Allah sees what they do.

 

 • Ayat 111-113
111. Mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata pula, “Sekali-kali tidak akan masuk syurga melainkan orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. “Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah (wahai Muhammad), ” Tunjukkanlah bukti kebenaran kamu, jika kamu orang yang benar.”

112. Tidaklah sedemikian, bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintah-Nya) sedangkan dia berbuat kebaikan, maka dia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya dan tidaklah ada kebimbangan (daripada berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.

113. Dan orang Yahudi berkata, “Orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan (agama yang benar),” dan orang Nasrani pula berkata, “Orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan (agama yang benar),” padahal mereka membaca Kitab Suci masing-masing (Tawrat dan Injil). Demikian juga orang (musyrik daripada kaum jahiliyyah) yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah akan menghukum (mengadili) di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka saling mempertikaikan itu.

111. And they say: “None shall enter Heaven unless he be a Jew or a Christian.” These are their longings. Say: “Bring forth your proof if you are truthful.”

112. No! He who submits himself completely to Allah, and he is a doer of good, then he shall have his reward from his Lord; and no fear shall be on such, nor shall they grieve.

113. And the Jews say: “The Christians do not follow anything (true)”; and the Christians say: “The Jews do not follow anything (true)”; though they both read the Book. Such are the words of those who have no knowledge. Then Allah will judge between them on the Day of Resurrection about that which they used to differ.

 

 • Ayat 116-117
116. Mereka (orang Yahudi, orang Nasrani dan orang musyrik) berkata, “Allah mempunyai anak.” Maha Suci Allah (daripada apa yang mereka katakan itu), bahkan Dialah Yang memiliki segala yang di langit dan di bumi, semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan-Nya.

117. Allah jualah Pencipta langit dan bumi (dengan segala keindahannya tanpa meniru pada contoh yang lain). Apabila Dia berkehendak (untuk menjadikan) suatu, maka Dia hanya berfirman kepadanya: “Jadilah engkau.” Lalu menjadilah ia.

116. And they say: “Allah has taken to Himself a son.” Glory be to Him; rather, whatever is in the heavens and the earth belongs to Him, all are obedient to Him.

117. Originator of the heavens and the earth, and when He decrees an affair, He has but to say: “Be,” and it becomes.

 

 • Ayat 119-123
119. Sesungguhnya Kami telah mengutus engkau (wahai Muhammad) dengan kebenaran (petunjuk), sebagai pembawa khabar gembira (kepada orang yang beriman) dan pembawa amaran (kepada orang yang ingkar). (Setelah engkau sampaikan semuanya itu), engkau tidak akan dipersoalkan (dipertanggungjawabkan) tentang penghuni neraka.

120. Orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada engkau (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut millah (agama) mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka), “Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam) itulah petunjuk yang benar”. Sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu yang memberi) pengetahuan kepada engkau (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah (sesuatu pun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada engkau.

121. Orang yang Kami berikan Kitab kepada mereka, sedangkan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan (tidak mengubah dan memutarbelitkan maksudnya), mereka itulah orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang yang rugi.

122. Wahai Bani Israʼel, kenanglah akan limpah kurnia niʻmat-Ku yang telah Aku berikan kepada kamu, dan Aku telah melebihkan (nenek moyang) kamu (yang taat dahulu) mengatasi umat-umat yang lain (yang ada pada zamannya).

123. Dan peliharalah diri kamu daripada (huru-hara) hari kiamat (yang padanya) seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, serta tidak akan memberi manfaʻat kepadanya sebarang syafaʻat; dan orang yang bersalah itu tidak akan ditolong (dilepaskan daripada azab sengsara).

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝١٢٣

119. Surely We have sent you (O Muhammad) with the truth, as a bringer of glad tidings and a warner, and you shall not be asked about the companions of the Blazing Fire.

120. And the Jews will never be pleased with you, nor the Christians, unless you follow their creed. Say: “Surely Allah’s Guidance is the only true guidance.” And if you were to follow their desires after the knowledge that has come to you, then you shall have no patron or helper from Allah.

121. Those to whom We have given the Book, who follow it as it ought to be followed, they will believe in it (the Qur’an); and whoever disbelieves in it, then these are the losers.

122. O children of Israel! Remember My Favour with I bestowed upon you, and that I preferred you to all other people.

123. And fear the Day when no soul shall avail another, nor shall any compensation be accepted from it, nor shall any intercession be of any use to it, nor shall they be helped.

 

 • Ayat 132-140
132. Dan Nabi Ibrahim telah berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaʻqub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya, “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menganut agama Islam.”

133. (Demikianlah wasiat Nabi Yaʻqub, bukan sebagaimana yang kamu dakwa itu, wahai orang Yahudi)! Apakah kamu turut hadir ketika (tanda-tanda) kematian telah datang kepada Nabi Yaʻqub, iaitu ketika baginda bertanya kepada anak-anaknya, “Apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati kelak?” Mereka menjawab, “Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu: Ibrahim, Ismaʻil dan Ishaq, iaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kami tunduk serta berserah diri kepada-Nya.

134. Mereka itu adalah satu umat yang telah berlalu sejarahnya; bagi mereka (balasan) apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula (balasan) apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa yang mereka lakukan.

135. Dan mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) berkata, “Jadilah kamu sebagai pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk.” Katakanlah (wahai Muhammad, “Tidak, bahkan kami akan mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus (di atas dasar tauhid), dan bukanlah dia daripada orang musyrik.

136. Katakanlah (wahai orang yang beriman), “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (al-Qurʼan), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismaʻil, Nabi Ishaq dan Nabi Yaʻqub serta anak cucunya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Tawrat) dan Nabi ʻIsa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi daripada Tuhan mereka, kami tidaklah membeza-bezakan seseorang pun daripada mereka (sebagaimana yang kamu-Yahudi dan Nasrani – membeza-bezakannya); dan kami semua adalah Muslimin (berserah diri dan tunduk taat kepada Allah semata-mata).”

137. Maka jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman (dengan kitab kitab Allah dan rasul-rasulNya), maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk, dan jika mereka berpaling (daripada keimanan itu) maka sesungguhnya mereka akan berada dalam perbalahan dan permusuhan (dengan kamu). Oleh itu (janganlah engkau khuatir wahai Muhammad) kerana Allah akan memeliharamu (dan umatmu) daripada kejahatan mereka. Dialah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

138. (Katakanlah wahai orang yang beriman, “Agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): Celupan Allah (yang mencorakkan seluruh kehidupan kami); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Hanya kepada-Nya kami beribadah.”

139. Katakanlah (wahai Muhammad), “Patutkah kamu (wahai kaum Yahudi dan Nasrani) membantah kami mengenai (pilihan) Allah itu (iaitu memilih seorang nabi daripada bangsa ʻArab)? Padahal Dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami (balasan) amal kami dan bagi kamu pula (balasan) amal kamu (yang ikhlas); dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan (agama dan amalan kami).

140. “Atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismaʻil, Nabi Ishaq dan Nabi Yaʻqub berserta anak cucunya, mereka semua adalah orang Yahudi atau Nasrani, (padahal agama mereka telah pun ada sebelum adanya agama Yahudi atau agama Nasrani itu)?” Katakanlah (wahai Muhammad), “Adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) yang telah diberikan Allah kepadanya?” (Ingatlah) Allah sekali-kali tidak lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِۦمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝١٣٢

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِۦمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًۭا وَٰحِدًۭا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ۝١٣٣

تِلْكَ أُمَّةٌۭ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٣٤

وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِۦمَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝١٣٥

قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِۦمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ۝١٣٦

صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةًۭ ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ۝١٣٨

قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ۝١٣٩

132. And this very thing did Ibrāhīm bequeath unto his children, and (so did) Ya‘qūb, (saying), “O my children! Allah has chosen this religion for you, then die not except in the Faith of Islam.”

133. Were you witnesses when death visited Ya‘qūb? (And) when he said to his children: “Whom will you worship after me?” They said: “We will worship your God, and the God of your fathers, of Ibrāhīm and Ismā‘īl and Ishāq; the One God, and to him we submit (in Islam).”

134. Those people have now passed away; for them what they have earned, and for you is what you earn; and you shall not be questioned about what they did.

135. And they say: “Be Jews or Christians, then you will find the right path.” Say: “No, but (we follow) the religion of Ibrāhīm the True.” And he was not of the pagans.

136. Say: “We believe in Allah, and what has been sent down to us, and what was sent down to Ibrāhīm, and Ismā‘īl, and Ishāq, and Ya‘qūb, and his children, and what was given to Mūsā, and ‘Īsā, and what was given to the prophets from their Lord; we make no distinction between any of them, and to Him we submit ourselves (in Islam).”

137. So, if they believe just as you believe, then they are indeed rightly guided; but if they turn back, then they are only in opposition. So Allah will suffice you against them, for He is the All-Hearing, the All-Knowing.

138. (Say): “Such is the dye (i.e. faith) of Allah! And whose dye (i.e. faith) is better than that of Allah? And Him do we worship.”

139. Say: “Do you dispute with us about Allah, while He is our Lord, and your Lord? and to us are our deeds, and to you are your deeds. And to Him alone we devote ourselves.”

140. Do you (Jews and Christians!) say that Ibrāhīm and Ismā‘īl and Ishāq and Ya‘qūb and his children were Jews or Christians? Say: “Do you know better, or Allah?” And who is more unjust than he who conceals the testimony given to him by Allah? And Allah is not unaware of what you do.

 

 • Ayat 211
211. Bertanyalah kepada Bani Israʻel, berapa banyak tanda-tanda yang nyata yang telah Kami berikan kepada mereka (sedangkan mereka masih ingkar juga)? Sesiapa menukar niʻmat Allah itu (dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya) sesudah niʻmat itu sampai kepada-Nya, maka (hendaklah dia mengetahui) sesungguhnya Allah Amat berat azab-Nya.

 

211. Ask the children of Israel, how many Clear Signs did We give them? And whoever changes the favour of Allah after it has come to him, then surely Allah is severe in punishment.

 

 

 • Ayat 246-251
246. Tidakkah engkau perhatikan (wahai Muhammad), tentang (kisah) ketua ketua daripada Bani Israʼel sesudah (wafatnya) Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, “Lantiklah seorang raja untuk kami, supaya kami boleh berperang (bersama-sama dengannya) pada jalan Allah.” Nabi mereka menjawab, “Mungkin jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?” Mereka berkata, “Mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan (dari) anak-anak kami?” Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil daripada mereka. (Ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan orang yang zalim.

247. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka: Sesungguhnya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan dia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan?” Nabi mereka berkata,” Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan daripada segi ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. (Ingatlah) Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya dan pengurniaan-Nya), lagi Maha Mengetahui.

248. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, “Sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja ialah datangnya kepada kamu peti Tabut yang mengandungi (sesuatu yang memberi) ketenteraman jiwa daripada Tuhan kamu, dan (berisi) sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan Harun, peti Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya, peristiwa kembalinya Tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”

249. Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, dia berkata, “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai, oleh itu sesiapa antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah dia daripada pengikutku dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka sesungguhnya dia daripada pengikutku, kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya”. (Sesudah diingatkan demikian) mereka meminum juga air dari sungai itu (dengan sepuas-puasnya), kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Setelah Talut bersama-sama orang yang beriman menyeberangi sungai itu, orang yang meminum (sepuas puasnya) berkata, “Kami pada hari ini tidak berdaya menentang Jalut dan tenteranya”. Orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah berkata pula, “Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang yang sabar.”

250. Dan apabila mereka (yang beriman itu) keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata: “Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir.

251. Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dawud (yang turut serta dalam tentera Talut) membunuh Jalut dan (sesudah itu) Allah memberikan kepadanya (Dawud) kuasa pemerintahan, dan hikmah (pangkat kenabian) serta diajarkan apa yang dikehendaki-Nya. Kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia (yang ingkar dan derhaka) dengan setengahnya yang lain (yang beriman dan setia), nescaya rosak binasalah bumi ini, tetapi Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada sekalian alam.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌۭ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةًۭ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝٢٤٨

وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًۭا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٢٥٠

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢٥١

246. Have you not considered (the case of) a certain people of the children of Israel after (the time of) Mūsā; when they said to a prophet (sent) to them: “Delegate for us a king that we may fight in the cause of Allah.” He Said: “May it not be, if fighting is prescribed for you, that you will not fight?” They said: “And what is the matter with us that we should not fight in the cause of Allah, and we have indeed been turned out of our homes—and our children?” But when fighting was prescribed for them, they turned away except a few of them. And Allah knows the wrong-doers.

247. And their prophet said to them: “Surely Allah has delegated Tālūt to be a king for you.” They Said: “How does he deserve to have the kingdom over us, and we have a better right to the kingdom than he, for he has not been given abundance of wealth?” He said: “Surely Allah has elected him over you, and He has increased him abundantly in knowledge and of bodily (strength), and Allah gives His kingdom to whom He wills, for Allah is All-Pervading, All-Knowing.

248. And their prophet said to them: “Surely the sign of his kingdom is that there shall come to you the Ark in which there is tranquillity for you from your Lord, and the relics left by the children of Mūsā and the children of Hārūn, carried by the angels. Surely in this, there is a Sign for you if you believe.”

249. So when Tālūt marched out with his forces, He said: “Surely Allah is going to test you by means of a stream, then whoever drinks of it, he is not of me, and whoever does not partake of it, he is of me, but if one takes with his hand a handful (then it matters not).” Then they drank of it except a few of them. So when he had crossed it (the river), he and those who believed with him, they said: “We are not strong enough today for Jālūt and his forces.” But those who believed they were going to meet Allah said: “How often has a small party defeated a large one, with the Authority of Allah? For Allah is with the patient.”

250. And when they confronted Jālūt and his forces, they said: “Our Lord! grant us patience and keep our feet firm, and help us against the unbelieving people.”

251. Then they defeated them with the Authority of Allah, and Dāwūd killed Jālūt, and Allah gave him the kingdom, and the wisdom, and taught him of the things He willed. And were it not that Allah defends mankind, some of them by means of the others, the earth would be full of disorder. But Allah is the Bestower of grace on the people of the world.

 

 • Ali-‘Imran (3) :
 • Ayat 2-4
2. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup lagi Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk-Nya.

3. Dia menurunkan (secara beransur-ansur) kepadamu (wahai Muhammad) kitab suci (al-Qurʼan) berisikan kebenaran, yang mengesahkan isi kitab kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, dan Dia juga yang menurunkan (secara sekali gus) kitab Tawrat dan Injil.

4. Sebelumnya (sebelum Al-Qurʼan diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat manusia dan Dia juga yang menurunkan al-Furqan (kitab yang membezakan antara yang benar dengan yang salah). Sesungguhnya orang yang kufur (ingkar) terhadap ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka disediakan azab yang amat berat. (Ingatlah) Allah Maha Gagah, lagi Mempunyai balasan azab (berhak membalas dengan azab kepada golongan yang bersalah).

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۝٢

نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۝٣

مِن قَبْلُ هُدًۭى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۭ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌۭ ذُو ٱنتِقَامٍ ۝٤

2. Allah, there is no god but He, the Ever-Living, the Self-Subsisting.

3. He has sent down upon you this Book with truth, confirming what came before it, and He sent down the Torah (the Law) and the Gospel,

4. Before this, as a guidance to mankind. And He has sent down the Criterion (of right and wrong). Then those who disbelieve in the Signs of Allah, for them surely is a severe torment; and Allah is Mighty, Possessor of the power of retribution.

 

 • Ayat 45-52
45. (Ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, “Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah menyampaikan khabar yang menggembirakanmu, dengan (kelahiran seorang anak yang diciptakan dengan) satu kalimah daripada Allah namanya al-Masih ʻIsa Ibn Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta dia juga termasuk daripada orang yang didekatkan (diberi kemuliaan di sisi Allah).

46. “Dan dia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil dalam buaian dan ketika dia dewasa serta dia termasuk daripada orang yang soleh.”

47. Maryam berkata,”Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun?” Allah berfirman: “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka Dia hanyalah berfirman kepadanya: Jadilah engkau, lalu terciptalah ia.

48. Allah akan mengajarkannya menulis, hikmah (hukum-hakam agama) dan isi kandungan kitab-kitab Tawrat dan Injil.

49. Dan dia (dipilih pula) menjadi seorang rasul kepada Bani Israʼel (dengan menegaskan kepada mereka), “Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda (muʻjizat) daripada Tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu daripada tanah liat seakan-akan bentuk burung, kemudian aku meniupnya lalu ia pun menjadi seekor burung (yang hidup) dengan izin Allah. Aku juga boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku boleh menghidupkan kembali orang yang mati dengan izin Allah. Aku juga boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda (muʻjizat) bagi kamu (yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu), jika kamu orang yang benar-benar (mahu) beriman.

50. “Dan juga (aku datang kepada kamu untuk) mengesahkan kebenaran Kitab Tawrat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian (daripada perkara-perkara) yang telah diharamkan kepada kamu; seterusnya aku juga datang kepada kamu dengan membawa satu tanda (muʻjizat) daripada Tuhan kamu. Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

51. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka, beribadahlah kepada-Nya. Inilah jalan yang lurus.

52. Maka tatkala Nabi ʻIsa berasa (serta mengetahui dengan yakin) akan keingkaran daripada mereka (kaum Yahudi), dia berkata,” Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan agama-Nya)?”. “Hawariyyun” (Penyokong-penyokong Nabi ʻIsa) berkata, “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah (wahai ʻIsa) sesungguhnya kami adalah orang Islam (yang berserah sepenuhnya kepada Allah).

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍۢ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًۭا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۝٤٥

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝٤٦

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌۭ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌۭ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝٤٧

وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۝٤٨

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةًۭ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝٤٩

وَمُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝٥٠

45. When the angels said: “O Maryam, surely Allah gives you glad tidings of a Word from Him, his name is Messiah, ‘Īsā, the son of Maryam, of great dignity in the word and the Hereafter, and he will be of those who are near (to Allah).

46. And he will speak to men in the cradle and when grown up, and he will be of the righteous.”

47. She said: “My Lord, how shall I have a son and no man has touched me?” He said: “Just so, Allah creates what He wills. When He decides upon any affair, He only says, ‘Be,’ and it becomes.

48. And He will teach him the Book, and the wisdom, and the Torah, and the Gospel.”

49. And (he will be) a messenger to the children of Israel (saying): “I have most certainly brought to you a Sign from your Lord, I make for you from clay the shape of a bird, then I breathe into it, then it becomes a bird with Allah’s Authority; and I heal the blind, and the lepers, and I bring the dead to life with the Authority of Allah; and I inform you about what you eat and what you store in your houses. Surely in this is a definite Sign for you, if you believe.

50. And (I) confirm what is before me of the Torah, and that I may make lawful for you some of the things that had been forbidden to you, and I bring you a sign from your Lord, so fear Allah and obey me.

51. Surely Allah is my Lord and your Lord, then worship Him: this is the Right Path!”

52. Then when ‘Īsā felt disbelief among them, He said: “Who will be my helpers in the way of Allah?” The disciples said: “We are the helpers of Allah. We believe in Allah, and bear a witness that we are Muslims.

 

 • Ayat 65-68
65. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berbantah-bantah tentang (agama) Nabi Ibrahim, padahal Tawrat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berfikir?

66. Begitulah kamu semuanya, kamu telah berbantah-bantah tentang perkara yang kamu ketahui (mengenai Nabi Musa dan ʻIsa). Maka, mengapa kamu berbantah-bantah tentang perkara yang tidak kamu ketahui (mengenai Nabi Ibrahim)? (Ingatlah) Allah mengetahui (hakikat yang sebenarnya) sedangkan kamu tidak mengetahuinya.

67. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang hanif (tetap di atas dasar Tauhid) lagi seorang Muslim (yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah) dan dia pula bukanlah daripada orang musyrik.

68. Sesungguhnya orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim (dan berhak mewarisi agamanya) ialah orang yang mengikutnya dan juga Nabi (Muhammad) ini serta orang yang beriman (umat Islam). (Ingatlah) Allah adalah Pelindung dan Penolong sekalian orang yang beriman.

65. O people of the Book! Why do you argue about Ibrāhīm—while the Torah and the Gospel were not sent down till after him? Do you not understand (it) then?

66. Surely you are the people who argued about that of which you had some knowledge, then why do you argue about what you have no knowledge? And Allah knows and you know not.

67. Ibrāhīm was not a Jew, nor a Christian, but he was true in faith, a (Muslim), and he was not of the pagans.

68. Surely, the nearest to Ibrāhīm of men are those who follow him, and this Prophet (Muhammad), and those who believe; and Allah is the Protector of the believers.

 

 • Ayat 93
93. Segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israʼel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israʼel (Nabi Yaʻqub) kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan Kitab Tawrat. Katakanlah (wahai Muhammad), (Jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu – wahai Bani Israʼel sebelum Kitab Tawrat diturunkan) maka bawalah Kitab Tawrat itu kemudian bacalah ia, jika betul kamu orang yang benar.

 

93. All the (pure) food was lawful for the children of Israel, but (there were) certain things which Isrā’īl forbade himself before the Torah was sent down. Say: “Then bring the Torah and read it if you are right.”

 

 

 • An-Nisa’ (4) :
 • Ayat 46-49
46. Iaitu ada di kalangan orang Yahudi yang mengubah kalam Allah (isi Kitab Tawrat), daripada tempat-tempatnya atau maksudnya yang sebenar dan berkata (kepada Nabi Muhammad), “Kami dengar, tetapi kami tidak akan menurutnya.(Mereka juga berkata): “Dengarlah padahal tidak ada yang didengar.(Mereka juga berkata): “Raʻina” (dengan bertujuan) memutarbelitkan perkataan mereka untuk mencela agama Islam. Sekiranya mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat, serta dengarlah dan berilah perhatian kepada kami, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Maka, mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja (di kalangan mereka).

47. Wahai orang yang telah diberikan Kitab, berimanlah kepada apa yang telah Kami turunkan (al-Qurʼan) yang mengesahkan Kitab yang ada pada kamu, sebelum Kami mengubah bentuk muka kamu (sehingga berubah menjadi rata – tidak bermulut, berhidung dan bermata), lalu Kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakang, atau Kami melaknatkan mereka sebagaimana Kami telah melaknatkan orang (daripada kaum Yahudi yang melanggar larangan bekerja) pada hari Sabtu. (Ingatlah) ketetapan Allah itu pasti berlaku.

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun) dan akan mengampuni dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya. Sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar.

49. Tidakkah engkau perhatikan (wahai Muhammad) kepada orang yang mendakwa diri mereka suci (daripada dosa)? Sebenarnya Allah jualah yang berhak membersihkan (memuji) sesiapa yang dikehendaki-Nya dan mereka pula tidak akan dianiaya sedikit pun (atau dikurangkan balasan mereka).

46. There are some of the Jews who displace words from their places and say: “We hear and we disobey and hear, may not be made to hear! and Rā‘innā, twisting their tongues (in pronouncing the word) and taunting (you) in faith,” but if they had said: “We hear and we obey, and hear and ’Unzurnā (attend to us),” It would have been better for them and more upright. But Allah has cursed them because of their disbelief, so, except a few of them, they will not believe.

47. O people of the Book! Believe in what We have sent down, confirming that which is with you before We change your faces (whole beings) and turn them on their backs, or We curse them as We cursed the companions of the Sabbath. And Allah’s decree is bound to be carried out.

48. Surely, Allah will not forgive that a partner be associated with Him, but besides that, He forgives whom He wills; and he who associates partners with Allah, he then surely has invented a great sin.

49. Have you not considered those who declare themselves to be pure? No, it is Allah Who purifies whom He wills, and they will not be wronged a bit.

 

 • Ayat 153-162
153. Ahli Kitab (kaum Yahudi) meminta kepada kamu (wahai Muhammad) supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. (Janganlah engkau merasa pelik), kerana sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar daripada itu. Mereka berkata, “(Wahai Musa) perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata (supaya kami dapat melihat-Nya dan percaya kepada-Nya). Lalu mereka disambar oleh petir dengan sebab kezaliman mereka (menderhaka kepada Allah), kemudian mereka pula menyembah (patung) anak lembu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan (muʻjizat), lalu Kami maafkan mereka daripada perbuatan yang sedemikian itu (dan tidak memusnahkan mereka dengan segera). Kami telah memberikan kepada Musa kekuasaan yang nyata (untuk menghadapi kaum yang kafir itu).

154. Dan Kami telah mengangkat “Gunung Tursina” ke atas mereka disebabkan perjanjian setia mereka (agar mereka takut dan sedia menerimanya) dan Kami perintahkan mereka: “Masuklah kamu melalui pintu gerbang (negeri) itu sambil bersujud,” dan Kami juga perintahkan mereka: “Janganlah kamu melanggar perintah larangan yang ditentukan pada hari Sabtu (iaitu larangan menangkap ikan), dan Kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia yang teguh (yang mewajibkan mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan-Nya).

155. Maka (Kami laknat mereka) dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada sesuatu alasan yang benar serta mereka juga mengatakan, “Hati kami tertutup (tidak dapat menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad). Bahkan Allah telah mengunci mati hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil daripada mereka.

156. Dengan sebab kekufuran mereka (terhadap ʻIsa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam (dengan tuduhan zina) yang amat besar dustanya.

157. Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan, “Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih ʻIsa Ibni Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti ʻIsa). Sesungguhnya orang yang telah berselisih faham, mengenai ʻIsa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tidak ada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin.

158. Bahkan Allah telah mengangkat ʻIsa kepada-Nya. Allah adalah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

159. Dan tidak ada seorang pun di kalangan Ahli Kitab itu melainkan dia akan beriman kepadanya (ʻIsa) sebelum matinya (tetapi keimanan tidak berguna lagi pada ketika itu) dan pada hari kiamat kelak ʻIsa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

160. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar daripada perbuatan orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka dan disebabkan mereka telah banyak menghalang manusia daripada jalan Allah.

161. Dan juga (disebabkan) mereka mengambil ribaʼ padahal mereka telah dilarang melakukannya dan (disebabkan) mereka memakan harta – orang dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya). (Ingatlah) Kami telah menyediakan bagi orang yang kafir antara mereka, azab yang pedih.

162. Tetapi orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya antara mereka dan orang yang beriman, sekaliannya beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu (al-Qurʼan), dan kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, – khususnya orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat serta yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka itulah yang Kami akan berikan kepada mereka pahala (balasan) yang amat besar.

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ۝١٥٩

فَبِظُلْمٍۢ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا ۝١٦٠

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ۝١٦١

لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أُو۟لَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٦٢

153. The people of the Book ask you to bring down a book upon them from heaven, but they have indeed asked Mūsā a bigger thing than that; when they said: “Show us Allah openly.” Then thunder overtook them for their wrong doing. Yet they adopted the calf after clear proofs had come to them, but We forgave them that, and We gave Mūsā a clear authority.

154. And We raised the mountain above their heads while taking their covenant, and We said to them: “Enter the gate bowing down.” And We said to them: “Transgress not with regard to the Sabbath.” And We took from them a firm covenant.

155. But because of their breaking the covenant, and their disbelieving in the Signs of Allah, and their shedding the blood of the prophets unjustly, and their saying: “Our hearts are covered,” No, Allah has, because of their disbelief, put His Seal upon them, so that they believe not but a few.

156. And for their disbelief and their uttering about Maryam a great slander;

157. And because of their saying: “Surely, we have killed the Messiah, ‘Isa son of Maryam, the Messenger of Allah”; and they killed him not, and they crucified him not, but it so appeared to them. And surely, those who differ with regard to him are in a certain doubt about him. They have no knowledge, but are merely following a guess. And they killed him not for certain.

158. On the contrary, Allah raised him unto Himself; and Allah is Mighty, Wise.

159. And everyone of the people of the book before he dies, should believe in him (‘Isa), because on the Day of Resurrection he will be a witness againts them.

160. Then because of the wrong-doing of those who are Jews, We forbade them some of the pure foods which were allowed to them, and because of their hindering many from the Way of Allah:

161. And their taking of usury, though they had been forbidden to do so, and because of their consuming people’s belongings unjustly. And We have prepared for the disbelievers among them, a painful torment.

162. But those who are firm in knowledge among them, and the believers, believe in what has been sent to you and what has been sent before you, and those who observe prayers, and givers of the stated alms, and believe in Allah and the Last Day. These are the people whom We will give a great reward.

 

 • Al-Maidah (5) :
 • Ayat 12-13
12. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia daripada Bani Israʼel dan Kami telah utuskan di kalangan mereka dua belas ketua (untuk memimpin golongan masing-masing) dan Allah berfirman (kepada mereka): Sesungguhnya Aku bersama kamu, demi sesungguhnya jika kamu mendirikan solat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku, membantu mereka (dalam menegakkan agama Allah) dan kamu berikan kepada Allah pinjaman yang baik (dengan mengeluarkan nafkah di jalan-Nya), sudah tentu Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan Aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang benar.

13. Maka, disebabkan mereka mencabuli perjanjian setia mereka, Kami laknat mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu (tidak mahu menerima kebenaran). Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah Allah daripada tempatnya yang sebenar dan mereka sengaja melupakan (meninggalkan) sebahagian daripada peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka (dalam Tawrat). Engkau (wahai Muhammad) sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit daripada mereka (yang tidak khianat). Maka maafkanlah mereka (jika mereka mahu bertaubat) dan janganlah dihiraukan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik;

۞ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًۭا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًۭا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۝١٢

12. And Allah indeed, took the covenant of the children of Israel, and We raised up among them twelve headmen, and Allah said: “I am with you. If you observe prayer, and pay the stated alms, and believe in My messengers, and support them, and lend unto Allah a beautiful loan, then I will surely wipe off from you your evils, and I will surely cause you to enter Gardens beneath which rivers flow; whoever, then, of you disbelieves after this, he has thus surely gone astray from the Straight Path.”

13. Then, because of their breaking their covenant, We cursed them, and We let their hearts become hardened; they change the words from their places, and forget a portion of what they were reminded of. And you will continue to witness betrayal from them, except a few of them; so forgive them, then, and pass (them) over. Surely, Allah loves those who are kind.

 

 • Ayat 18-19
18. Orang Yahudi dan Nasrani mendakwa, Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah (wahai Muhammad): (Kalau benar demikian), maka mengapakah Dia menyeksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu semuanya adalah manusia biasa seperti manusia-manusia lain yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi sesiapa yang dikehendaki dan menyeksa sesiapa yang dikehendaki. (Ingatlah) Allah jua Yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dan kepada Allah jualah tempat kembali.

19. Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul Kami (Muhammad) yang menerangkan kepada kamu (akan syariʻat Islam) ketika terputusnya (kedatangan) rasul-rasul (yang diutus), supaya kamu tidak (berdalih) dengan berkata (pada hari kiamat), Tidak datang kepada kami seorang (rasul) pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan (yang mengingatkan kami). Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang (rasul) pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. (Ingatlah) Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌۭ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۝١٨

18. And say the Jews and the Christians: “We are the sons of Allah and his beloved ones.” Say: “Why, then, does He punish you for your sins? No, you are human beings among those whom He has created. He forgives whom He wills, and He punishes whom He wills. And to Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth, and whatever is between the two, and to Him is the return.”

19. O people of the Book! Surely, Our Messenger has come to clarify for you, after a pause of messengers, lest you say: “There came not to us a bringer of glad tidings nor a warner,” Now, indeed, there has come to you a bringer of glad tidings and a warner. And Allah has power over all things.

 

 • Ayat 32
32. Dengan sebab itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israʼel, bahawa sesiapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu (membunuh orang lain), atau bukan (kerana) melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Sesungguhnya, telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan yang jelas, kemudian kebanyakan daripada mereka sesudah itu, benar-benar menjadi orang yang melampaui batas (melakukan kerosakan) di muka bumi.

 

32. For this reason have We prescribed for the children of Israel that he who kills a person without the latter being guilty of killing of another, or of doing evil in the land, then his action is such as if he had killed all mankind. And he who saves one life, is as if he had saved all mankind. And most certainly Our messengers came to them with Clear Proofs, most of them, surely, even after that, act wastefully in the land.

 

 

 • Ayat 41-46
41. Wahai Rasul ! Janganlah engkau bersedih hati disebabkan orang yang segera melakukan kekufuran, iaitu orang yang berkata dengan mulutnya, “Kami telah beriman,” padahal hatinya tidak beriman. Demikian juga dikalangan orang Yahudi, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, mereka sangat suka mendengar perkataan golongan lain yang tidak pernah datang menemuimu, mereka ini mengubah serta meminda perkataan-perkataan (dalam Kitab Tawrat) itu daripada tempat-tempatnya yang sebenar (menggantikannya dengan sesuatu yang lain). Mereka berkata, Jika disampaikan kepada kamu hukum seperti ini maka terimalah dan jika tidak disampaikannya kepada kamu, maka berwaspadalah. Sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka engkau tidak berkuasa sama sekali (menolak) sesuatu apa pun (yang datang) daripada Allah untuknya. Mereka ialah orang yang Allah tidak mahu menyucikan hati mereka, bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat kelak mereka beroleh azab yang besar.

42. Mereka sangat gemar mendengar berita-berita dusta dan banyak memakan segala yang haram. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu (untuk meminta sesuatu keputusan), maka hukumlah mereka, atau berpalinglah daripada mereka dan kalau engkau berpaling daripada mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakan engkau sedikit pun dan jika engkau menghukum maka hukumlah antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang adil.

43. Bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada Kitab Tawrat yang mengandungi hukum Allah, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu? (Sebenarnya) mereka itu bukanlah benar-benar orang yang beriman.

44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Tawrat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya (yang menjelaskan hukum-hakam). Dengan Kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang Yahudi dan (dengannya juga) ʻulamaʼ mereka dan pendeta-pendetanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum daripada Kitab Allah itu dan mereka pula adalah menjadi saksi terhadap kebenarannya. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit (berupa harta duniawi imbalan daripada menyembunyikannya). Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang kafir (terhadap-Nya);

45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Tawrat itu, bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka hendaklah dibalas (sepertinya). Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka itu menjadi penebus dosanya (atas kesalahannya). Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang zalim;

46. Kami utuskan ʻIsa ibn Maryam mengikut jejak langkah mereka (nabi-nabi Bani Israʼel), untuk membenarkan Kitab Tawrat yang diturunkan sebelumnya dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk dan cahaya (yang menjelaskan hukum-hakam), serta mengesahkan kebenaran apa yang telah ada di hadapannya daripada Kitab Tawrat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang yang bertaqwa;

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌۭ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ۝٤١

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًۭٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٤٢

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٤٣

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًۭى وَنُورٌۭ وَمُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًۭى وَمَوْعِظَةًۭ لِّلْمُتَّقِينَ ۝٤٦

41. O Messenger! Let not they who rush together into disbelief grieve you, namely those who say with their mouths: “We believe,” and their hearts believe not, and of the Jews—(they are) spies bent on lying—spies on behalf of another people who come not to you. They change the words after these have been put in their proper order, (and) they say: “If you are given such and such, accept it, but if you are not given it, be careful.” And he whom Allah intends (to remain in) his temptation you cannot, then, avail him against Allah. These are they whose hearts Allah does not intend to purify. For them is a disgrace in this world and for them, in the hereafter, is a great torment.

42. They are spies bent on lying, great devourers of forbidden things; so if they come to you, judge between them, or leave them alone; and if you leave them alone, then they shall not harm you at all. But if you judge, then judge between them with justice. For Allah loves the just.

43. And how do they appoint you as a judge while they have the Torah which contains Allah’s judgment? Yet they turn away after that; and these are not (really) believers.

44. Surely, We have sent down the Torah which contains guidance and light. According to it the prophets, who submitted themselves to Allah’s Will, judged the Jews, and also the rabbis, and the priests because they were appointed guardians over the Book of Allah, and they were witnesses thereof. Hence fear not mankind, but fear Me and sell not My Signs for a mean price. And whoever judges not according to what Allah has sent down, then these are the people who disbelieve.

45. And We prescribed in it for them—life for life, and eye for eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth, and recompense for wounds; then whoever foregoes it (the recompense), it is a sufficient expiation for him. And whoever does not judge according to what Allah has sent down, then these are the people who do wrong.

46. And We caused to follow, in their footsteps, ‘Īsā, son of Maryam, confirming that which was before of the Torah, and We gave him the Gospel which contains guidance and light, and confirming that which is before it of the Torah, and a guidance and an admonition for the pious.

 

 • Ayat 48
48. Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (al-Qurʼan) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk menjadi saksi terhadapnya. Maka jalankanlah hokum antara mereka itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada engkau. Bagi tiap-tiap umat yang ada antara kamu, Kami jadikan suatu syariʻat dan jalan agama yang terang. Sekiranya Allah menghendaki nescaya Dia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam agama yang satu), tetapi Dia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan. Kepada Allah jualah kamu sekalian akan kembali, maka Dia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya;

 

48. And We have sent down to you (O Muhammad) this Book with the (absolute) truth, confirming that which is before it of the books, and a guardian over all. Then judge between them according to what Allah has sent down, and follow not their desires, turning away from that which has come to you of the truth. For each one of you have We appointed a law, and an open way. Had Allah willed, He could have made you one people, but He tests you in what He has given you, therefore excel each other in good deeds. Unto Allah is the return of you all, He will inform you, then, as to that in which you used to differ.

 

 

 • Ayat 51
51. Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin-pemimpin kamu, kerana sebahagian mereka menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain. Sesiapa antara kamu yang menjadikan mereka pemimpinnya, maka sesungguhnya dia adalah daripada golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

 

51. O you who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are the friends of one another. And he among you who takes them for friends is, then, one of them. Surely, Allah guides not the wrong-doing people.

 

 

 • Ayat 64-72
64. Orang Yahudi itu berkata, “Tangan Allah terbelenggu (sebagai sindiran terhadap Allah kerana tidak melimpahkan rezeki yang luas kepada mereka).” Tangan merekalah yang terbelenggu (kerana tidak mahu membuat kebaikan) dan mereka pula dilaknat disebabkan apa yang mereka telah ucapkan itu, bahkan ʻkedua-dua tangan Allahʼ sentiasa terbuka (sentiasa melimpahkan niʻmat dan kurniaan yang luas). Dia menafkahkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu akan menjadikan kebanyakan daripada mereka bertambah derhaka dan kufur. Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian antara mereka hingga hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan (untuk memerangi Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam), Allah memadamkannya. Mereka pula terus-menerus berusaha melakukan kerosakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerosakan.

65. Sekiranya Ahli Kitab itu beriman (kepada Nabi Muhammad s.a.w.) dan bertaqwa tentulah Kami akan menghapuskan daripada mereka kejahatan-kejahatan mereka dan tentulah Kami akan memasukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh niʻmat.

66. Sekiranya mereka bersungguh-sungguh menegakkan Tawrat, Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka, nescaya mereka akan beroleh makanan (rezeki yang mewah) dari atas mereka (langit) dan dari bawah kaki mereka (bumi). Antara mereka ada segolongan yang adil dan kebanyakan daripada mereka amat buruk apa yang mereka kerjakan.

67. Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bererti engkau tidaklah menyampaikan risalah-Nya. Allah jualah akan memeliharamu daripada (kejahatan)manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

68. Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Tawrat, Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu (iaitu al-Qurʼan).” Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad) daripada Tuhanmu itu, akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu, janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang kafir itu.

69. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabiʼun (sekumpulan daripada penganut Yahudi), orang Nasrani – sesiapa sahaja antara mereka yang beriman kepada Allah (dan segala Rasul-Nya) dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.

70. Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian setia daripada Bani Israʼel dan Kami telah utus kepada mereka beberapa orang rasul. (Tetapi) setiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka mendustakan sebahagian daripada rasul-rasul itu dan mereka bunuh pula sebahagian yang lain;

71. Dan mereka juga menyangka bahawa tidak akan berlaku sebarang fitnah (bencana akibat mendusta dan membunuh rasul-rasul itu), lalu mereka menjadi buta dan menjadi pekak (sehingga tidak dapat melihat dan mendengar kebenaran), kemudian Allah menerima taubat mereka, setelah itu kebanyakan daripada mereka menjadi buta mata dan menjadi pekak semula. Padahal Allah Maha Melihat akan apa yang mereka lakukan.

72. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, Sesungguhnya Allah ialah al-Masih Ibn Maryam. Padahal al-Masih sendiri berkata, Wahai Bani Israʼel! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka Allah pasti mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Tiada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

64. And say the Jews: “Allah’s hand is tied up.” Their hands are tied up, and they are accursed for what they say. No, both His hands are wide open, He spends as He wills. And what has been sent down to you from your Lord increases most of them in rebellion and disbelief. And We have thrown enmity and hatred among them to the Day of Resurrection. Every time they kindle the fire of war, Allah puts it out, and they strive to do evil in the land, and Allah loves not those who do evil.

65. And were the people of the Book to believe and be pious, We would surely wipe off from them their evils, and We would surely cause them to enter Gardens of Bliss.

66. And were they to uphold the Torah and the Gospel, and what has been sent down to them from their Lord, they would showered with blessings from above them and from beneath their feet. There are among them moderates; but evil is that which the greater number of them do.

67. O Messenger! Deliver that which has been sent down to you from your Lord. And if you do not (do it), then you have not delivered His Message (at all). And Allah will shelter you from mankind. Surely, Allah does not guide the people who disbelieve.

68. Say: “O people of the Book, upon nothing are you unless you uphold the Torah, and the Gospel, and what has been sent down to you from your Lord.” And what has been sent down to you from your Lord increases most of them in rebellion and disbelief. Sorrow not, then, about the people who disbelieve.

69. As for those who believe (in the Qur’an), and the Jews, and the Sabians, and the Christians, whoever believes in Allah and the Last Day and does good, no fear shall be upon these, nor shall they grieve.

70. We indeed took a covenant from the children of Israel, and We sent to them messengers. Every time a messenger came to them with that which their minds wished not, some (of them) they denied, and some they shed their blood.

71. And they thought that no evil would befall (them), so they became blind and deaf; again Allah turned to them, again they became blind and deaf—most of them. And Allah sees what they do.

72. Most certainly they have disbelieved who say that Allah, He is the Messiah, son of Maryam. And the Messiah said: “O children of Israel! worship Allah, my Lord and yours,” Surely whoever associates partners with Allah, then Allah has forbidden to him the Garden, and his abode is the Fire. And there is none to help the wrong-doers.

 

 • Ayat 78-82
78. Orang kafir daripada Bani Israʼel telah dilaknat melalui lidah (doa) Nabi Dawud dan Nabi ʻIsa Ibn Maryam. Demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu melampaui batas.

79. Mereka antara satu sama lain tidak pernah menegah tindakan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan.

80. Engkau (wahai Muhammad) melihat banyak daripada mereka menjadikan orang kafir (musyrik) teman rapat mereka (untuk memusuhimu). Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka (berupa dosa-dosa untuk bekalan mereka di akhirat) yang mengakibatkan Allah murka terhadap mereka dan mereka akan kekal di dalam azab (neraka).

81. Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi (Muhammad) serta apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak menjadikan orang (musyrik) sebagai pembantu (teman), tetapi kebanyakan daripada mereka adalah orang yang fasiq.

82. Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati manusia yang amat keras sekali permusuhannya kepada orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Sesungguhnya engkau akan dapati orang yang dekat sekali kasih sayangnya kepada orang yang beriman ialah orang yang berkata, “Bahawa kami ini orang Nasrani.” Demikian itu, disebabkan ada antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadah, serta mereka pula tidak menyombong diri.

وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ۝٨١

۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًۭا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝٨٢

78. Cursed (by Allah) were those among the children of Israel who disbelieved, by the prayers of Dāwūd, and ‘Īsā, son of Maryam. This was so because they disobeyed and were used to exceed the limits.

79. They forbade not each other the evils which they did. Surely, vile was it what they did.

80. You will see many of them allying themselves to the disbelievers. Surely, evil is what their souls have sent before and Allah’ wrath is on them, and in the torment do they abide.

81. And had they believed in Allah and the Prophet, and in what has been revealed to him, never would they have taken them for friends, but most of them are disobedient.

82. Surely, you will find the Jews and the pagans the strongest in enmity to the believers; and you will find the nearest in friendship to the believers those who call themselves Christians. This is so because there are priests and monks among them and because they are not arrogant.

 

 • Ayat 109-110
109. (Ingatlah) pada hari (kiamat) Allah akan menghimpunkan rasul-rasul-Nya, lalu bertanya: “Apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu (oleh umat-umat kamu dahulu, ketika kamu menyampaikan dakwah)? “Rasul-rasul itu menjawab, “Tiada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah sahaja yang Maha Mengetahui akan segala perkara yang ghaib.”

110. (Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai ʻIsa Ibn Maryam! Kenanglah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu (agar mensyukurinya), ketika Aku menyokongmu dengan Ruh al-Qudus (Jibril), iaitu engkau dapat berbicara dengan manusia (semasa engkau masih bayi) dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) ketika Aku mengajar engkau menulis (dan membaca), hikmah, Kitab Taurat dan Kitab Injil; dan (ingatlah) ketika engkau membuat suatu bentuk daripada tanah seakan-akan bentuk burung dengan izin-Ku, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu bentuk itu menjadi seekor burung dengan izin-Ku; dan (ingatlah ketika) engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izin-Ku; dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang yang mati dengan izin-Ku; dan (ingatlah) ketika Aku menghalangi Bani Israʼel (daripada membunuhmu), ketika engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata (mukjizat), lalu orang yang kafir di antara mereka berkata, “Bahawa ini hanyalah sihir yang nyata.”

۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ۝١٠٩

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ۝١١٠

109. The Day Allah will bring together the messengers, (and) then say to them: “How were you answered?” They will say: “No knowledge is ours. Surely, you are the Knower of all secrets.”

110. When Allah will say: “O ‘Īsā, son of Maryam, remember My blessing upon you and upon your mother; when I helped you with the Holy Spirit, (so) you spoke to men in the cradle and in maturity, and when I taught you the Book, and the Wisdom and the Torah and the Gospel; and when you made of earth the figure of a bird, with My Authority; then you breathed into it, then it became a bird with My Authority; and you cured the blind and the leprous with My Authority, and when you brought forth the dead with My Authority, and when I restrained the children of Israel from you as you came to them with clear proofs”; but those of them who disbelieved said: “This is nothing but a clear sorcery.”

 

 • Al-An’am (6) :
 • Ayat 146
146. Dan Kami haramkan kepada orang Yahudi segala binatang yang berkuku dan daripada lembu dan kambing pula Kami haramkan kepada mereka lemaknya, kecuali (lemak) yang melekat pada belakangnya atau yang menyelaputi dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka sebagai balasan dengan sebab kederhakaan mereka. Sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.

 

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍۢ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍۢ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ۝١٤٦

146. And to the Jews, We forbade every animal with hoofs; and of the cow, and the sheep, We forbade them their fat except what was wrapped up in their backs, or their bowels, or what was attached to their bones. Thus did We recompense them for their rebellion, and We are surely the Truthful.

 

 

 • Al-A’raf (7) :
 • Ayat 159-172
159. Antara kaum Nabi Musa itu, ada satu golongan yang memberi petunjuk (kepada orang ramai) kepada perkara-perkara yang hak (benar) dan dengannya mereka menjalankan keadilan.

160. Kami membahagikan mereka (Bani Israʼel) menjadi dua belas suku yang besar jumlahnya dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka terpancarlah daripadanya dua belas mata air. Sesungguhnya tiap tiap golongan (antara mereka) mengetahui tempat minum masing masing. Kami juga menaungi mereka dengan awan di atas mereka dan Kami menurunkan kepada mereka Mann (manisan seumpama madu) dan Salwa (burung seakan-akan puyuh). (Lalu Kami berfirman): Makanlah yang baik-baik daripada apa yang Kami telah kurniakan kepada kamu. Mereka tidak menganiaya Kami (dengan kekufuran mereka), tetapi merekalah menganiaya diri mereka sendiri.

161. (Ingatlah) ketika dikatakan kepada mereka: Tinggallah sahaja di bandar ini dan makanlah daripada makanannya apa sahaja yang kamu sukai serta berdoalah dengan berkata, Wahai Tuhan kami! Bebaskanlah kami daripada dosa, dan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan tunduk merendah diri, nescaya Kami mengampuni dosa-dosa kamu. Kami akan menambah (balasan) bagi orang yang berbuat kebaikan.

162. Maka orang yang zalim di kalangan mereka menukarkan perintah itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka, Kami timpakan azab dari langit disebabkan kezaliman yang mereka lakukan.

163. Bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka (Bani Isra’el) mengenai (penduduk) bandar yang terletak di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan (yang menjadi cubaan kepada) mereka, yang kelihatan timbul di muka air; sedangkan pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka (dengan cubaan itu) disebabkan mereka sentiasa berlaku fasiq.

164. Dan (ingatlah) ketika segolongan di kalangan mereka berkata, Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang (yang memberi nasihat) itu menjawab, (Nasihat itu ialah) agar kami mempunyai alasan (pelepasan tanggung jawab apabila disoal di akhirat kelak) kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertaqwa.

165. Maka tatkala mereka melupakan (tidak menghiraukan) apa yang telah diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu dan Kami timpakan kepada orang yang zalim azab yang amat berat, disebabkan mereka berbuat fasiq (derhaka).

166. Maka setelah mereka bersikap sombong (tidak mengambil endah) kepada apa yang telah dilarang mereka melakukannya, Kami katakan kepada mereka, Jadilah kamu kera yang hina.

167. Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu memberitahu bahawa: sesungguhnya Dia akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu sehingga hari kiamat, kaum-kaum yang akan menimpakan kepada mereka azab sengsara yang seburuk-buruknya (disebabkan kejahatan dan kekufuran mereka). Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab-Nya dan sesungguhnya Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

168. Kami bahagi-bahagikan mereka (kaum Yahudi itu) menjadi beberapa puak(yang bertaburan di merata-rata) dunia ini. Antara mereka ada yang salih dan antaranya juga ada yang tidak demikian. Kami juga menguji mereka dengan niʻmat pemberian yang baik dan bencana yang buruk, agar mereka kembali (bertaubat).

169. Maka mereka kemudiannya digantikan oleh keturunan-keturunan yang jahat yang mewarisi Kitab (Tawrat). Mereka mengambil harta benda yang rendah nilainya di dunia ini sambil berkata, Kami akan diampuni kelak. Padahal jika datang kepada mereka harta benda yang rendah nilainya seperti itu mereka akan mengambilnya lagi. Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka di dalam kitab Tawrat bahawa mereka tidak memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar? Mereka pula telah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya? Juga (mereka mengetahui bahawa) negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertaqwa. Apakah kamu tidak mahu mengerti?

170. Orang yang berpegang teguh dengan Kitab Allah serta mendirikan solat, sesungguhnya Kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berusaha memperbaiki (keadaan amalannya).

171. (Ingatlah wahai Muhammad) ketika Kami mengangkat gunung (Tursina) ke atas mereka (Bani Israʼel) seolah-olah gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka, (lalu Kami berfirman kepada mereka): Berpeganglah dengan teguh (Kitab Tawrat) yang telah Kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang terkandung di dalamnya supaya kamu menjadi orang yang bertaqwa.

172. Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam daripada belakang (tulang salbi) mereka dan Dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil bertanya dengan firman-Nya): Bukankah Aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab: Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi. Yang demikian agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, Sesungguhnya kami adalah orang yang lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini.

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌۭ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ۝١٥٩

وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًۭا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنۢبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَٰمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝١٦٠

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـَٰٔتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝١٦١

فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ۝١٦٢

فَلَمَّا عَتَوْا۟ عَن مَّا نُهُوا۟ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ۝١٦٦

 

 

 

159. And of the people of Mūsā, there is a community who guide (people) in the way of the truth, and act justly according to its light.

160. And We divided them into twelve tribes (becoming so many) communities. And We inspired Mūsā, when his people asked him for water, saying: “Strike the rock with your staff.” Then twelve springs flowed from it; each tribe knew well its watering-place. And We shaded them with the clouds, and We sent upon them the Manna and the Quails, (saying): “Eat of the good things We have provided you with.” And We were not unjust, but they did injustice to themselves.

161. And when it was said to them: “Dwell in this town and eat from it wherever you wish, and say: ‘Put down our sins,’ and enter the gate bowing down. We shall forgive you your sins, (and) We shall soon add more to the doers of good.”

162. But those among them who did wrong changed (this) into a saying other than what had been said to them, therefore We sent upon them a plague from heaven, because of their wrong-doing.

163. And ask them (O Muhammad) about the town which was by the sea. Remember when they exceeded the limits with regard to the Sabbath, because on the day of the Sabbath their fish came to them appearing on the surface of the water, but on the day when they did not keep the Sabbath, they came not to them. Thus did We try them because of their disobedience.

164. And when a party from among them said: “Why do you advise a people whom Allah is going to destroy or punish with a severe punishment?” They replied: “To escape being blamed before your Lord, and in order that they may fear Allah.”

165. But when they forgot what they had been reminded of, We saved those who forbade evil, and We seized those who the wrong-doers with a severe punishment because they used to transgress.

166. So when they disdained leaving that which they had been forbidden, We said to them: “Be ape-like, despised.”

167. And remember when your Lord announced (to them) that He would raise up against them those who would afflict them with a grievous torment to the Day of Resurrection. Surely your Lord is quick in punishment, and surely He is (also) Often Forgiving, Most Merciful.

168. And We divided them on the earth into communities, some of them are righteous; and some of them are those who do otherwise. And We tried them with good things and bad things that they may return.

169. Then there came after them successors, who inherited the Book (and) began taking the goods of this low life, saying: “It will be forgiven to us,” And if goods like those came again to them, they would take them. Was not the covenant of the Book taken from them, that they should say nothing about Allah except the truth? And they have studied what is therein. And the home of the Hereafter is better for those who are pious. Do you not then understand?

170. And there are those who hold fast to the Book, and observe prayer. Surely We waste not the reward of those who do righteous deeds.

171. And remember when We shook up the mountain above their heads as if it was a cloud, and they thought it was surely going to fall upon them, (and We said): “Hold what We have given you with strength, and remember what is in it, so that you may fear Allah.”

172. And remember when your Lord brought forth from the Children of Adam, from their reins, their seed, and made them bear witness against themselves, (saying): “Am I not your Lord?” They said: “Yes, we bear witness.” Lest you should say on the Day of Resurrection: “Surely, we were uninformed of this,”

 

 • At-Taubah (9) :
 • Ayat 30-34
30. Orang Yahudi berkata, Uzair ialah anak Allah dan orang Nasrani berkata, Al-Masih ialah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang kafir terdahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling daripada kebenaran?

31. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai tuhan selain daripada Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih Ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan.

32. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka (ucapan mereka), sedangkan Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-Nya, sekalipun orang kafir tidak menyukai (akan yang demikian).

33. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya mengatasi segala agama yang lain, walaupun orang musyrik tidak menyukainya.

34. Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya banyak antara pendeta pendeta dan ahli-ahli agama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi (manusia) daripada jalan Allah (agama Islam). (Ingatlah) orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab yang pedih.

30. And the Jews say: “‘Uzaīr is the son of Allah,” while the Christians say: “The Messiah is the son of Allah.” These are their sayings with their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before (them). Allah’s curse be upon them! Then see how they are turned away (from the truth)!

31. They have taken their rabbis and their monks as lords besides Allah, and (also) the Messiah, son of Maryam. And they were ordered to worship none but One God; there is no god but He. Gloried be He, high above what they associate (with Him).

32. They wish to put out the Light of Allah with their mouths, and Allah is not going to stop till He has completed His Light, though the unbelievers are averse.

33. It is He Who has sent His Messenger with the guidance and the Religion of Truth, that He may cause it to prevail over all religion, though the pagans are averse.

34. O you who believe! Many of the rabbis and the monks most surely, wrongfully swallow the wealth of the people, and hinder (them) from the way of Allah. And as for those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah, give them, then, the tidings of a painful torment:

 

 • Ayat 111
111. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman, jiwa dan harta benda mereka dengan memberikan syurga kepada mereka, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah, lalu ada antara mereka yang membunuh dan terbunuh. Itu sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam (kitab-kitab) Tawrat dan Injil serta al-Qurʼan. Siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.

 

111. Surely Allah has purchased from the believers their lives, and their belongings in exchange for the Garden that is for them. They fight in the cause of Allah: then they kill and are killed, a promise which is binding on Him in the Torah, and the Gospel and the Qur’an; and who is more faithful to his covenant than Allah? Then rejoice because of the bargain you have made. And that is the great attainment.

 

 

 • Yunus (10) :
 • Ayat 37
37. Tidaklah mungkin al-Qurʼan ini boleh diada-adakan oleh selain daripada Allah; tetapi al-Qurʼan (itu diturunkan oleh Allah) untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hakam yang ditetapkan (kepada kamu), tidak ada sebarang keraguan dalam al-Qurʼan itu tentang datangnya daripada Allah, Tuhan semesta alam.

 

37. And this Qur’an is not such that could produced by anyone other than Allah, but it is a confirmation of (the revelation) which was before it, and an explanation of the Book—wherein there is no doubt, from the Lord of all the worlds.

 

 

 • Ayat 93-94
93. Sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israʼel di negeri yang baik (sesudah Kami binasakan Firʻawn), dan Kami mengurniakan mereka rezeki-rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisihan (mengenai Nabi Muhammad), melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan (daripada bukti-bukti yang nyata). Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan hukuman di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

94. Oleh sebab itu, sekiranya engkau (wahai Muhammad) merasa ragu-ragu tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelummu (kerana mereka mengetahui kebenarannya). Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran daripada Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan yang ragu-ragu.

93. And most certainly We settled the children of Israel in a goodly place, and We provided them with good things, but they differed not until the knowledge had come to them. Surely your Lord will decide between then on the Day of Resurrection concerning that in which they used to differ.

94. Then if you are in doubt what We have sent down to you, then ask those who read the Book before you. Most surely the truth has come to you from your Lord, then be not of those who doubt.

 

 • Hud (11) :
 • Ayat 17
17. Adakah sama mereka itu dengan orang yang sentiasa berdasarkan bukti daripada Tuhan mereka dan disokong pula oleh seorang saksi daripada Allah yang meneguhkan bukti tersebut dan sebelum itu kenyataan yang serupa diberi oleh kitab Musa yang menjadi ikutan dan rahmat? Mereka beriman (dan yakin) kepada al-Qurʼan. Sesiapa antara mereka dan sekutusekutunya yang ingkar akan al-Qurʼan, maka nerakalah tempat yang dijanjikan. Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruh rasa ragu-ragu terhadap al-Qurʼan, kerana sesungguhnya al-Qurʼan itu adalah benar-benar daripada Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

 

17. Are (they) then like him who is upon a Clear Proof from his Lord, and whom a witness from Him recites it (the Qur’an), and before it, was the Book of Mūsā as a guide and a mercy? Such people believe in it (the Qur’an), but whoever of the tribes disbelieves in it, then Fire is his promised place. So be not in any doubt about it. Surely this is the truth from your Lord, but most people believe not.

 

 

 • An-Nahl (16) :
 • Ayat 118
118. Dan kepada orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan kepadamu dahulu dan Kami tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

 

118. And to the Jews We made unlawful what We have related to you before. And We did not wrong them, but they did wrong to themselves.

 

 

 • Ayat 124
124. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan (hari yang dihormati) kepada orang (Yahudi) yang telah berselisihan (dengan nabi mereka) dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum antara mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka telah perselisihkan.

 

إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝١٢٤

124. The Sabbath was appointed only for those who differed about it. And most surely your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that in which they used to differ.

 

 

 • Al-Isra’ (17) :
 • Ayat 2-8
2. Dan Kami telah memberikan (Nabi) Musa Kitab Tawrat, dan Kami jadikan Kitab itu petunjuk bagi Bani Israʼel (serta Kami perintahkan mereka): Janganlah kamu mengambil penolong selain daripada-Ku (untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya).

3. (Iaitu) keturunan daripada orang yang telah Kami bawa bersama-sama dengan (Nabi) Nuh (di dalam bahtera)! Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur.

4. Dan Kami telah menetapkan kepada Bani Israʼel dalam Kitab itu: Sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi (Palestin) dua kali dan sesungguhnya kamu akan bersikap sombong secara melampau-lampau.

5. Maka apabila sampainya masa (membalas kederhakaan kamu) kali yang pertama daripada dua (kederhakaan) itu, Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba Kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau (membunuh dan membinasakan kamu). (Sebenarnya peristiwa itu) adalah satu janji yang pasti berlaku.

6. Kemudian (setelah kamu bertaubat), Kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka dan Kami anugerahkan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak serta Kami menjadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya.

7. Jika kamu berbuat baik, (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu dan jika kamu berbuat kejahatan, maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampainya masa (membalas perbuatan derhaka kamu) kali kedua, (Kami datangkan musuh-musuh kamu) untuk memuramkan muka kamu (dengan penghinaan dan keganasannya); dan untuk memasuki masjid (Bayt al-Maqdis) sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama; dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai, dengan sehancur-hancurnya.

8. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menyayangi kamu (kalau kamu bertaubat). Jika kamu kembali (menderhaka), maka Kami pula akan kembali (menyeksa kamu di dunia). Kami telah jadikan Neraka Jahannam sebagai penjara bagi orang kafir (pada hari akhirat).

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًۭى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِى وَكِيلًۭا ۝٢

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًۭا شَكُورًۭا ۝٣

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّۭا كَبِيرًۭا ۝٤

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًۭا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍۢ شَدِيدٍۢ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًۭا مَّفْعُولًۭا ۝٥

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍۢ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝٦

2. And We gave Mūsā the Book, and made it a guidance for the children of Israel, saying: “Take not besides Me any protector.

3. (You are) the offspring of those whom We carried (in the Ark) with Nūh. Surely he was a very thankful servant.”

4. And We made it clear to the children of Israel in the Book, (saying): “Surely you will do evil in the land twice, and most certainly you will become extremely arrogant.”

5. Then when the first of the two promises fell due, We sent against you Our servants of great prowess, so they went through your towns (lit. homes). And it was a promise which was bound to be carried out.

6. Then We gave you a turn over them, and We helped you with wealth and children, and We made you larger in numbers.

7. “If you do good, you will do good to yourselves, and if you do evil, it will then be for the same.” Then when the second promise fell due, they may fill your faces with sorrow, and they may enter the mosque as they had entered it the first time, and destroy whatever they conquer with a complete destruction.

8. It may be that your Lord will have mercy on you, but if you return, We also return. And We have made Hell a place of confinement for the unbelievers.

 

 • Al-Hajj (22) :
 • Ayat 17
17. Bahawasanya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabiʼin (satu golongan daripada Yahudi), orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukum-Nya antara mereka pada hari kiamat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

 

17. Surely there are those who believe (in the Qur’an), and those who are Jews, and the Sabians, and the Christians, and the Magians, and those who are pagans. Surely Allah will decide between them on the Day of Resurrection, surely Allah is a witness over all things.

 

 

 • As-Shu’ara (26) :
 • Ayat 192-197
192. Sesungguhnya al-Qurʼan adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.

193. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah.

194. Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang daripada pemberi-pemberi peringatan (kepada umat manusia).

195. (Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.

196. Sedangkan sesungguhnya al-Qurʼan benar-benar (tersebut) di dalam kitab kitab orang yang terdahulu.

197. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahawa pendeta-pendeta Bani lsraʼel mengetahui akan kebenaran al-Qurʼan itu?

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۝١٩٣

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۝١٩٤

بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّۢ مُّبِينٍۢ ۝١٩٥

وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٩٦

192. And most surely this (Qur’an) is a revelation from the Lord of the worlds—

193. Which the trustworthy Spirit has brought down—

194. Upon your heart, that you may be of the warners,

195. In plain Arabic tongue.

196. And most surely it is (so mentioned) in the scriptures of the ancients.

197. Is it not a Sign for them that the learned men of the children of Israel know it?

 

 • An-Naml (27) :
 • Ayat 76
76. Sesungguhnya al-Qurʼan ini menceritakan kepada Bani Israʼel kebanyakan (hal-hal agama) yang mereka berselisihan padanya;

 

76. Surely this Qur’an explains to the children of Israel most of that in which they differ.

 

 

 • Al-Qasas (28) :
 • Ayat 48-49
48. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran daripada Kami, mereka berkata pula, Mengapa tidak diberikan kepadanya sebagaimana Kitab Tawrat yang diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka dahulu telah kufur terhadap apa yang diberikan kepada Musa? Mereka berkata lagi, Kedua-duanya (al-Qurʼan dan Tawrat) itu ialah sihir yang saling membantu. Dan mereka berkata lagi, Sesungguhnya kami kufur terhadap Kitab-kitab itu semuanya!

49. Katakanlah (wahai Muhammad): Kalau demikianlah sikap kamu, maka datangkanlah sebuah Kitab daripada Allah yang dapat memberi panduan yang lebih daripada kedua-duanya (al-Qurʼan dan Tawrat), supaya aku menurutnya. Jika betul kamu orang yang benar.

48. But when the truth from Us has come to them, they say: “Why has he not been given the like of what was given to Mūsā? Did they not disbelieve in what was given to Mūsā before?” They say: “These are both (the Qur’an and Torah) works of sorcery backing each other up.” And they say: “Surely we reject all.”

49. Say: “Bring then a book from Allah which is a better guide than these two, that I may follow it, if you are truthful.”

 

 • Al-Sajdah (32) :
 • Ayat 23-25
23. Sesungguhnya Kami telah memberi kepada Musa Kitab Tawrat (sebagaimana Kami berikan al-Qurʼan kepadamu wahai Muhammad), maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya dan Kami jadikan Kitab Tawrat itu hidayah penunjuk bagi kaum Bani Israʼel;

24. Dan Kami jadikan di kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Kami, selama mereka bersikap sabar serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat Kami.

25. Sesungguhnya Tuhanmu sahajalah Yang akan memutuskan hukum-Nya antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa yang mereka berselisihan pada-Nya.

23. And surely We gave the Book to Mūsā, therefore be not in doubt of its reaching (you), and We made it a guidance for the children of Israel.

24. And We appointed leaders among them, who guide by Our Command, when they were steadfast, and were convinced of Our Signs.

25. Surely your Lord, will judge between them on the Day of Resurrection with regard to that in which they used to differ.

 

 • Fathir (35) :
 • Ayat 31
31. Al-Qurʼan yang Kami wahyukan kepada engkau (wahai Muhammad) ialah yang benar (segala-galanya) yang mengesahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan sedalam-dalamnya akan keadaan sekalian hamba-Nya, lagi Maha Melihat.

 

31. And what We have revealed to you of the Book is the Truth, confirming that which is before it. Most surely Allah is Well-Acquainted of His servants, Seeing.

 

 

 • Az-Zukhruf (43) :
 • Ayat 57-59
57. Dan ketika (Nabi ʻIsa) putera Maryam dijadikan sebagai satu perumpamaan, (untuk membantahmu wahai Muhammad), tiba-tiba kaummu bersorak-sorak kegembiraan terhadapnya (kerana menyangka bahawa mereka telah menang).

58. Dan mereka berkata lagi, Manakah yang lebih baik, tuhan-tuhan yang kami sembah atau ʻIsa?” (Sebenarnya) mereka tidak mengemukakan perumpamaan itu kepadamu (wahai Muhammad) melainkan untuk membantah semata-mata (bukan kerana mencari kebenaran), bahkan mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar.

59. ʻIsa itu hanyalah seorang hamba yang telah Kami kurniakan niʻmat kepadanya (dengan pangkat Nabi), dan Kami jadikannya sebagai satu tanda (kekuasaan Kami yang menakjubkan) bagi kaum Bani Israʼel.

وَقَالُوٓا۟ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًۭا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۝٥٩

57. And when the son of Maryam is cited as an example, behold! your people clamour thereat;

58. And they say: “Are our gods better, or he?” They do not set it forth to you but for the sake of disputation: yea! they are a people given to dispute.

59. He was no more than a servant on whom We bestowed Our favour, and We made him an example for the children of Israel.

 

 • Ad-Dukhan (44) :
 • Ayat 17-33
17. Sesungguhnya sebelum mereka, Kami telah menguji kaum Firʻawn, dan mereka telah pun didatangi oleh seorang rasul (Nabi Musa) yang mulia,

18. (Yang memberitahu kepada mereka dengan katanya), Tunaikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah (apa yang aku seru kamu melakukannya iaitu beriman kepada Allah). Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu.

19. Dan janganlah kamu bersikap sombong terhadap Allah. Sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu muʻjizat yang nyata.

20. Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu daripada keinginan kamu untuk merejam (atau menyakiti) aku.

21. Sekiranya kamu tidak juga mahu beriman kepada kerasulanku, maka biarkanlah aku (janganlah mengganggu daku).

22. (Setelah itu), Musa pun merayu kepada Tuhannya, Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (lantaran kekufuran mereka dan berhak menerima balasan yang seburuk-buruknya).

23. Lalu (diperintahkan kepadanya), Bawalah hamba-hambaku (pengikut-pengikutmu) keluar pada waktu malam. Sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firʻawn dan bala tenteranya).

24. Dan biarlah laut itu (dalam keadaan tenang) terbelah. Sesungguhnya mereka (yang mengejarmu itu) ialah tentera yang akan ditenggelamkan (sehingga binasa).

25. Betapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan,

26. Dan juga pelbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah,

27. Dan juga kemewahan hidup, yang sekian lama mereka meniʻmatinya.

28. Demikianlah keadaannya (hukuman Kami ke atas orang yang derhaka), dan Kami wariskan semua peninggalan Firʻawn dan kaumnya itu kepada kaum yang lain (kaum Bani Israʻel).

29. Mereka (ketika dibinasakan) itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.

30. Dan sesungguhnya Kami telah menyelamatkan Bani Israʼel daripada azab yang menghina,

31. Daripada (penindasan) Firʻawn. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bersikap sombong yang tergolong daripada orang yang melampaui batas.

32. Dan sesungguhnya Kami telah memilih mereka (dengan kelebihan) berdasarkan pengetahuan (Kami) mengatasi penduduk dunia (pada zaman itu),

33. Dan Kami telah memberikan kepada mereka (melalui Nabi Musa) pelbagai tanda (muʻjizat) yang mengandungi ujian (niʻmat) yang nyata.

۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ۝١٧

أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ۝١٨

وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ۝١٩

وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۝٢٠

وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ ۝٢١

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌۭ مُّجْرِمُونَ ۝٢٢

فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۝٢٣

وَزُرُوعٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ۝٢٦

17. And surely We have already tried the people of Pharaoh before them, when an honourable messenger came to them;

18. Saying: “Deliver to me the servants of Allah. Surely I am a trustworthy messenger to you.”

19. And saying: “Exalt not against Allah, surely I have come to you with a clear authority.

20. And surely I take refuge with my Lord and your Lord, lest you stone me.

21. And if you believe me not, then leave me alone.”

22. Then he called upon his Lord: “These are a people committed to sin.”

23. (We said): “Then walk away with My servants by night, surely you will be pursued,

24. And leave the sea as it is (divided). Surely they are a host that will be drowned.”

25. How many were the gardens and the springs they left behind,

26. And cornfields and noble places,

27. And comforts that they enjoyed.

28. Thus (it was). And We made other people inherit (all that).

29. Then neither the heaven nor the earth wept over them, nor were they given a respite.

30. And surely We saved the children of Israel from the humiliating torment,

31. From Pharaoh. Surely he was haughty, (and) one of the transgressors.

32. And We knowingly chose them above the people of their times.

33. And We gave them Signs in which there was a clear trial,

 

 • Al-Jathiyah (45) :
 • Ayat 16-17
16. Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepada Bani Israʼel Kitab Tawrat, kekuasaan dan pangkat kenabian; dan Kami juga telah mengurniakan mereka rezeki-rezeki yang baik, serta Kami lebihkan (nenek moyang) mereka mengatasi bangsa-bangsa (sezaman dengan mereka).

17. Dan Kami juga telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas mengenai urusan agama; maka mereka tidak berselisihan (dalam urusan agama itu) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan (apa yang baik dan yang sebaliknya). Berlakunya yang demikian kerana hasad dengki yang ada di kalangan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan hukuman antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

16. And surely We gave the children of Israel the Book, and the Command, and the Prophethood, and We provided them with pure foods, and distinguished them above the nations.

17. And We gave them Clear Signs with regard to the commandments, but they differed not except after the knowledge had come to them, out of mutual jealousy. Surely your Lord will judge between them on the Day of Resurrection with regard to what they differed in.

 

 • Al-Ahqaf (46) :
 • Ayat 10
10. Katakanlah lagi: Bagaimana pendapat kamu jika al-Qurʼan ini (yang datangnya) daripada Allah, lalu kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi daripada Bani Israʼel mengakui kebenaran yang sama seperti yang tersebut dalam al-Qurʼan ini, lalu dia beriman kepadanya (al-Qurʼan ini), sedangkan kamu bersikap sombong? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim (yang berdegil dalam kekufurannya).

 

10. Say: “Tell me, if it (the Qur’an) is from Allah, then you disbelieve in it, while a witness out of the children of Israel testifies to its similarity (with earlier books), and he has believed while you are arrogant? Surely Allah guides not the wrong-doing people.”

 

 

 • Ayat 12
12. Padahal telah ada sebelumnya Kitab (Nabi) Musa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya); dan al-Qurʼan ini pula sebuah Kitab yang mengesahkan kebenaran (kitab-kitab terdahulu) yang diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang yang zalim dan berita gembira bagi orang yang berbuat kebaikan.

 

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٤

12. And before this, was the Book of Mūsā—a guide and a mercy. And this Book confirms (it) in the Arabic language; to warn those who do wrong, and as a glad tidings to the doers of good.

 

 

 • Al-Fath (48) :
 • Ayat 29
29. (Nabi) Muhammad ialah Rasulullah dan orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang (memusuhi Islam), dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadah rukuʻ dan sujud, dengan mengharapkan limpah kurniaan (pahala) daripada Tuhan mereka serta mengharapkan keredhaan-Nya. Tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang yang soleh) terdapat pada muka mereka iaitu daripada kesan sujud (dan ibadah mereka yang ikhlas). Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam Kitab Tawrat. Sifat mereka yang disebut di dalam Kitab Injil: (bahawa mereka diibaratkan) sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang yang menanamnya. (Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya bertambah serta kuat gagah sedemikian itu) kerana Dia hendak menjadikan orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki (dengan bertambahnya umat Islam itu). (Selain itu) Allah telah menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka dengan keampunan dan pahala yang besar.

 

مُّحَمَّدٌۭ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًۭا سُجَّدًۭا يَبْتَغُونَ فَضْلًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًۭا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةًۭ وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ۝٢٩

29. Muhammad is the Messenger of Allah; and those who are with him are strict against the unbelievers and merciful among themselves. You see them bowing and prostrating, seeking Grace from Allah and (His) pleasure. Their marks are on their faces, because of prostrating. That is their attribute in the Torah and their attribute in the Gospel; like a cultivated field which puts forth its sprout, then strengthens it, then it becomes thick, then it stands on its own stem, delighting the sowers; (but) they cause anger to the unbelievers. Allah promises those among them who believe and do righteous deeds, forgiveness and a great reward.

 

 

 • Al-Saff (61) :
 • Ayat 5-6
5. (Ingatlah peristiwa) ketika (Nabi) Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku! Mengapa kamu menyakiti aku, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu? Maka tatkala mereka menyeleweng (daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya), Allah selewengkan hati mereka (daripada mendapat hidayah). Sememangnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasiq.

6. (Ingatlah juga peristiwa) ketika (Nabi) ʻIsa Ibn Maryam berkata, Wahai Bani Israʼel, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Tawrat, dan memberikan khabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama: Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, Ini adalah sihir yang nyata!

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍۢ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ۝٦

5. And (remember) when Mūsā said to his people: “O my people! why do you hurt me, and surely you know that I am certainly the Messenger of Allah to you?” But when they went astray, Allah sent their hearts astray. And Allah guides not the disobedient people.

6. And when ‘Īsā, the son of Maryam, said: “O children of Israel! surely I am the Messenger of Allah to you, confirming that which is before me of the Torah, and the giving glad tidings of a Messenger who will come after me, whose name shall be Ahmad.” But when he (Ahmad) came to them with Clear Proofs, they said: “This is a clear sorcery.”

 

 • Ayat 14
14. Wahai orang yang beriman! Jadilah diri kamu pembela-pembela (agama) Allah sebagaimana ʻIsa Ibn Maryam telah berkata kepada para pengikutnya yang setia (Hawariyyun) itu, Siapakah penolong-penolongku kepada Allah (dengan menegakkan agama-Nya)? Mereka menjawab, Kamilah pembela-pembela (agama) Allah! (Setelah Nabi ʻIsa tidak berada bersama mereka), maka segolongan daripada kaum Bani Israʼel beriman, dan segolongan lagi menjadi kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang yang beriman untuk mengalahkan musuh mereka, lalu mereka menjadi orang yang menang.

 

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّۦنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌۭ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌۭ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ۝١٤

14. O you who believe! Be helpers of Allah, as said ‘Īsā, son of Maryam to his disciples: “Who will be my helpers towards Allah?” The disciples said: “We are the helpers of Allah,” So a party of the children of Israel believed, and a party disbelieved; then We helped those who believed, against their enemies, and they became victorious.

 

 

 • Al-Jumu’ah (62) :
 • Ayat 5-8
5. Perumpamaan orang (Yahudi) yang dipikulkan kepada mereka Kitab Tawrat (supaya diamalkannya), kemudian mereka tidak memikulnya (mengamalkannya), bagaikan seperti keldai yang memikul bebanan kitab-kitab besar (sedangkan ia tidak mengetahui kandungannya). Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. (Ingatlah) Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim.

6. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang yang beragama Yahudi, jika kamu mendakwa bahawa kamulah sahaja kekasih Allah, tidak termasuk umat-umat yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati (dengan meminta kepada Allah supaya dimatikan segera), jika kamu sememangnya orang yang benar.

7. Mereka itu tidak akan bercita-cita hendakkan mati selama-lamanya, disebabkan dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Allah sentiasa mengetahui akan orang yang zalim itu.

8. Katakanlah (wahai Muhammad): Sebenarnya maut yang kamu cuba larikan diri daripadanya itu, tetap akan menemui kamu; kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta membalasnya).

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٥

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝٦

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ۝٧

قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨

5. The likeness of those who were entrusted with (the responsibility) of the Torah, and who then carried not out their responsibility, is as the likeness of a donkey who carries a load of tomes. Evil is the likeness of those who deny the Signs of Allah. And Allah guides not the wrong-doing people.

6. Say: “O you who are Jews! if you assert that you are the friends of Allah, to the exclusion of other men, then wish for death if you are truthful.”

7. And they will wish for it, because of what their hands have sent before them; and Allah knows well the wrong-doers.

8. Say: “Surely the death from which you flee is then certainly going to meet you, then you will be sent back to the Knower of the unseen and the seen, and He will inform you about what you did.”

Please follow and like us:
0
fb-share-icon20
20