BAB 10 : DOA-DOA DI DALAM AL-QURAN

DOA-DOA DI DALAM AL-QURAN Al-Baqarah (2) : Ayat 126-129 126. Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, “Wahai Tuhanku! Jadikanlah (negeri Makkah) ini sebagai satu negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di kalangan mereka.” Allah berfirman:” (Permohonanmu itu diterima)  […]

Bacaan Selanjutnya