BAB 2 : RUKUN ISLAM

KEWAJIPAN DAN IBADAH FARDHU 5. Perkara-perkara Yang Berkaitan Dengan Ibadah  a. Islam Agama Yang Mudah Al-Baqarah (2) : Ayat 173 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas (pada […]

Bacaan Selanjutnya