BAB 3 : PERKARA-PERKARA YANG DIHARAMKAN DAN DITEGAH

LARANGAN-LARANGAN YANG BERKAITAN DENGAN AKIDAH 16. Menjual Dan Menukar Ayat-Ayat Allah Dengan Harga Yang Sedikit Al-Baqarah (2) : Ayat 41 41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang Aku turunkan (al-Qurʼan) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu (Tawrat), dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir (ingkar) akannya; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayat-Ku (sebagai […]

Bacaan Selanjutnya