BAB 9 : BAITULLAH AL-HARAM

BAITULLAH AL-HARAM Al-Baqarah (2) : Ayat 125-127 125. Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan Baytullah (Kaʻbah) itu tempat tumpuan bagi umat manusia (untuk ibadah Haji) serta tempat yang aman; dan kamu hendaklah menjadikan sebahagian daripada Makam Ibrahim itu sebagai tempat solat; dan Kami telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismaʻil (dengan berfirman): “Bersihkanlah Rumah-Ku (Kaʻbah dan […]

Bacaan Selanjutnya