Huruf Ha’ (ح)

Kamus Al-Quran

MAHA SEMPURNA ( حَاشَ )

Pengertian  :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, perkataan wanita-wanita itu sebagai jawapan atas pertanyaan sang raja: Mahasuci Allah, tidak layak Yusuf menjadi tertuduh, demi Allah kami tidak mengetahui suatu keburukan pun pada dirinya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ا ش )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Maha sempurna حَاشَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

 

BIJIAN ( الْحَبُّ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ب ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Lebih dicintai أَحَبَّ
2 Lebih aku suka أَحَبُّ
1 Yang engkau kasihi أَحْبَبْتَ
1 (Aku) menyukai أَحْبَبْتُ
1 Adakah suka أَيُحِبُّ
1 Aku suka أُحِبُّ
2 Mereka menyukai اسْتَحَبُّوا
1 bijian الْحَبِّ
1 Kamu suka تُحِبُّوا
6 (kamu) mencintai تُحِبُّونَ
1 Kamu sukainya تُحِبُّونَهَا
1 Kamu menyukai mereka تُحِبُّونَهُم
4 (dengan) kecintaan حَبًّا
1 Menjadikan cinta حَبَّبَ
5 Sebiji حَبَّةٍ
3 Cinta(taat) حُبًا
1 Kesukaan kepada حُبَّ
1 Kecintaan kerana cinta حُبُّ
2 kecintaannya حُبِّهِ
1 Lalu mereka mengutamakan فَاسْتَحَبُّوا
1 Sebagaimana kecintaan كَحُبِّ
1 Kerana cintanya لِحُبِّ
1 Perasaan kasih sayang مَحَبَّةً
1 Dan kekasih-Nya وَأَحِبَّاؤُهُ
1 Dan biji-bijian وَالْحَبُّ
1 Dan kamu mencintai وَتُحِبُّونَ
1 Dan biji-bijian وَحَبَّ
1 Dan mencintai وَيُحِبُّ
1 Dan mereka suka وَيُحِبُّونَ
1 Dan mereka pula mencintai-Nya وَيُحِبُّونَهُ
1 mengutamakan يَسْتَحِبُّونَ
39 suka يحِبُّ
1 Dia mencintai mereka يُحِبُّهُم
4 Mereka suka/ingin يُحِبُّونَ
1 Mereka suka kepada kamu يُحِبُّونَكُم
1 Mereka mencintai mereka يُحِبُّونَهُم
1 Mencintai kamu يُحْبِبْكُمُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 37

Jumlah perkataan keseluruhan : 95

 

 

 

PENDETA ( الأَحْبَارُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, Al-Ahbar adalah pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi dan ar-ruhban adalah pendeta dari kalangan orang Nasrani.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ب ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Ulama-ulama mereka أَحْبَارَهُم
1 Ulama-ulama الأَحْبَارِ
1 Kamu akan digembirakan (didalamnya) تُحْبَرُونَ
2 Dan para pendeta وَالأَحْبَارُ
1 (mereka) bersuka ria يُحْبَرُونَ

Bilangan perkataan berbeza : 5

Jumlah perkataan keseluruhan : 6

 

 

 

HALANG ( الحَبْسُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, apa yang mengakhirkan azab itu dari diri kami. Yang demikian itu kerana mereka sudah terbiasa dengan keraguan dan dusta. Sesungguhnya, tiada jalan bagi mereka untuk menghindarkan diri darinya dan tidak ada pula tempat berlindung darinya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ب س )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu menahan kedua-duanya تَحْبِسُونَهُمَا
1 Yang menghalangnya يَحْبِسُهُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

 

HAPUS ( أَحْبَطَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, Kami(Allah) melarang kalian mengangkat suara dekat Rasulullah,kerana ditakutkan Rasulullah akan marah, sehingga kemarahannya itu menjadikan-Ku marah, dan hal itu menjadikan amal perbuatan kalian terhapus, tanpa dia sedari.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ب ط )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Akan terhapus تَحْبَطَ
1 terhapuslah حَبِطَ
6 Rosak binasalah حَبِطَت
3 Lalu menghapus فَأَحْبَطَ
1 Maka sia-sialah فَحَبِطَت
1 Nescaya gugurlah لَحَبِطَ
1 Nescaya akan terbatal لَيَحْبَطَنَّ
1 Dan gugurlah وَحَبِطَ
1 Dan Allah akan menghapuskan وَسَيُحْبِطُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 9

Jumlah perkataan keseluruhan : 16

 

 

 

JALAN ( الْحُبُكُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, menurut Ad-Dhahhak,al-Minhal bin ‘Amr, dan lain-lain mengatakan: “Seperti gulungan air,kerikil, dan tanaman jika diterpa angin,sebahagian bercantum dengan sebahagian yang lain sehingga menjadi jalan. Dan itulah al-habk(jalan).

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ب ك )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Jalan-jalan الْحُبُكِ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

TALI ( حَبْلٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, “kepada tali Allah” bererti kepada janji Allah.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ب ل )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dengan tali بِحَبْلٍ
1 Kepada tali بِحَبْلِ
1 (terdapat) tali حَبْلٌ
1 Urat حَبْلِ
1 Tali-tali mereka حِبَالَهُم
1 Tali mereka حِبَالُهُم
1 Dan tali وَحَبْلٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 7

Jumlah perkataan keseluruhan : 7

 

 

 

PUTUS(keputusan) ( حَتْمًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, menurut Mujahid,”Hatman adalah ketetapan”.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ت م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Satu keputusan حَتْمًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

SEHINGGA ( حَتَّى )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, “sampai kami melihat Allah dengan terang”.Qatadah dan Rabi’ bin Anas mengatakan: “Iaitu kasat mata”.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ت ى )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
142 sehingga حَتَّى

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 142

 

 

PANTAS ( حَثِيثًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, kegelapan malam menghilangkan cahaya siang, dan cahaya siang melenyapkan gelap malam. Masing-masing dari keduanya mengikutinya dengan cepat,tidak ada yang terlambat satu dari lainnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ث ث )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 pantas حَثِيثًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

 

TEMBOK ( حِجَابٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, banyak ulama Salaf dan ahli tafsir menyebutkan, bahawa dia(Sulaiman) disibukkan dengan dengan penampilan kuda-kuda itu,sehingga terlepas solat asar.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :   ( ح ج ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Daripada pandangan mata بِاْلْحِجَابِ
2 Suatu dinding حِجَابًا
2 Tembok حِجَابٌ
2 Tabir حِجَابٍ
1 Mereka benar-benar tertutup لَمَحْجُوبُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 5

Jumlah perkataan keseluruhan : 8

 

 

HAJI ( الْحَجُّ )

Pengertian:

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, iaitu,hari pelaksanaan penyembelihan haiwan korban, dan juga hari pelaksanaan ibadah haji yang paling utama, paling menonjol, dan paling agung.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ج ج )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Patutkah kamu membantah kami أَتُحَاجُّونَنَا
1 Apakah kamu membantahku أَتُحَاجُّونِّي
1 Kepada orang haji الْحَاجِّ
2 (Ibadah) haji الْحَجَّ
1 Haji itu الْحَجُّ
4 (masa)  haji الْحَجِّ
1 hujah الْحُجَّةُ
1 Untuk mengerjakan ibadah haji بِالْحَجِّ
2 Kamu berbantah-bantah تُحَاجُّونَ
1 Kamu telah berbantah-bantah حَاجَجْتُم
1 berdebat حَاجَّ
1 Yang membantahmu حَاجَّكَ
1 Mereka berhujah akan engkau حَاجُّوكَ
1 Mengerjakan haji حَجَّ
2 Sesuatu alasan حُجَّةٌ
1 Patut ada sebarang pertengkaran حُجَّةَ
1 Hujah mereka حُجَّتَهُم
1 Hujah kami حُجَّتُنَا
1 Maka bantahan mereka حُجَّتُهُم
1 tahun حِجَجٍ
1 berhaji حِجُّ
1 Supaya mereka dapat menyanggah kamu لِيُحَاجُّوكُم
1 Dan ibadat haji وَالْحَجِّ
1 Dan dia dibantah وَحَاجَّهُ
1 Mereka (orang yang kafir) saling berbantah يَتَحَاجُّونَ
1 Mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu يُحَاجُّوكُم
1 (Mereka) menyangkal dan membantah يُحَاجُّونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 27

Jumlah perkataan keseluruhan : 33

 

 

BATU ( الْحِجَارَةُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, “seperti batu”,yang tidak akan pernah melunak selamanya. Oleh kerana itu, Allah melarang orang beriman menyerupai keadaan mereka.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ج ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Batu itu الْحَجَرَ
1 Bilik-bilik (isterimu) الْحُجُرَاتِ
1 Batu-bata الْحِجَارَةِ
1 “al Hijr” الْحِجْرِ
1 Dengan batu-batu بِحِجَارَةٍ
1 Jagaan kamu حُجُورِكُم
5 Dengan batu حِجَارَةً
1 Lindungilah mereka حِجْرًا
1 dilarang حِجْرٌ
1 akal حِجْرٍ
1 Seperti batu كَالْحِجَارَةِ
2 Di tempat lindungan مَحْجُورًا
2 Dan batu-batu وَالْحِجَارَةُ
1 Dan sekatan وَحِجْرًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 14

Jumlah perkataan keseluruhan : 21

 

 

 

PISAH(PEMISAH) ( حَاجِزًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, Dia menjadikan pemisah di antara air tawar dan air masin, yang dapat mencegahnya dari bercampur agar satu bahagian tidak merosakkan bahagian yang lain. Sesungguhnya, hikmah Ilahi mengharuskan ketetapan masing-masing mengikut keadaan asalnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ج ز )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Satu pemisah حَاجِزًا
1 Orang yang menghalangi حَاجِزِينَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

DATARAN/TINGGI ( حَدَبٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, Ibnu ‘Abbas, Ikrimah, Abu Shalih, ats-Tsauri dan selain mereka berkata ianya adalah permukaan bumi yang tinggi. Maksudnya, begitulah sifat mereka ketika keluar, seakan-akan orang yang mendengar pun melihat keadaan tersebut.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :   ( ح د ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dataran yang tinggi حَدَبٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

BINCANG(PERBINCANGAN) ( الْحَدِيثَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, lalu dengan peringatan dan teguran apa lagi, setelah peringatan dan teguran Nabi Muhammad yang berasal dari Allah ini mereka akan percaya, jika mereka tidak percaya berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada mereka dari sisi Allah?

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح د ث )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Adakah kamu menceritakan kepada mereka أَتُحَدِّثُونَهُم
2 Sebagai buah mulut orang أَحَادِيثَ
1 Aku ceritakan أُحْدِثَ
3 mimpi الأَحَادِيثِ
6 Keterangan (al-quran) الْحَدِيثِ
1 Dengan kata-kata بِحَدِيثٍ
1 Dia (bumi) menceritakan تُحَدِّثُ
5 Sesuatu perkara/peristiwa حَدِيثًا
5 perbincangan حَدِيثٍ
5 berita حَدِيثُ
1 Maka hendaklah engkau ceritakan فَحَدِّث
1 perbualan لِحَدِيثٍ
2 Yang baru diturunkan مُحَدثٍ
2 Ia memberikan يُحْدِثُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 14

Jumlah perkataan keseluruhan : 32

 

 

BESI ( الْحَدِيدُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, Al-Hasan al-Bashri, Qatadah, al-A’masy dan selain mereka berkata: “Dia tidak perlu memasukkannya ke dalam api dan tidak perlu ditempa dengan kapak besi, bahkan dia cukup mengurai dengan tangan seolah-olah mengurai benang.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح د د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Besi الْحَدِيدَ
1 Besi الْحَدِيدِ
1 Ia menentang حَادَّ
1 Besi حَدِيدًا
1 Besi حَدِيدٌ
1 Besi حَدِيدٍ
6 Batas larangan حُدُودَ
1 Batas-batas-Nya حُدُودَهُ
6 Batas larangan حُدُودُ
1 Yang tajam حِدَادٍ
1 Bagi batas hukum-hakam لِحُدُودِ
1 Dia menentang يُحَادِدِ
2 Mereka menentang يُحَادُّونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 13

Jumlah perkataan keseluruhan : 25

 

 

KEBUN-KEBUN ( حَدَائِقُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, kebun-kebun yang berpemandangan indah.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح د ق )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Kebun-kebun حَدَائِقَ
1 Dan kebun-kebun وَحَدَائِقَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 3

 

DITAKUTI ( مَحْذُورًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, seorang muslim harus sentiasa berhati-hati dan takut terjatuh ke dalam azab-Nya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ذ ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu takut تَحْذَرُونَ
1 Yang berjaga-jaga حَاذِرُونَ
2 Kerana takut حَذَرَ
2 Langkah berjaga-jaga kamu حِذْرَكُم
1 Kewaspadaan mereka حِذْرَهُم
1 Maka berwaspadalah فَاحْذَرُوا
1 Maka takutlah kepada-Nya فَاحْذَرُوهُ
1 Maka berhati-hatilah terhadap mereka فَاحْذَرُوهُم
1 Maka berwaspadalah dengan mereka فَاحْذَرْهُم
1 Maka hendaklah berwaspada فَلْيَحْذَرِ
1 Ditakuti مَحْذُورًا
1 Serta berhati-hatilah وَاحْذَرُوا
1 Dan berjaga-jagalah dengan mereka وَاحْذَرْهُم
2 Dan memperingatkan kamu وَيُحَذِّرُكُمُ
2 Takut يَحْذَرُ
2 Mereka dapat berjaga-jaga يَحْذَرُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 16

Jumlah perkataan keseluruhan : 21

 

 

PEPERANGAN ( الْحَرْبُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, kalian dapat memenangkan dan mengalahkan mereka dalam peperangan.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Peperangan الْحَرْبُ
1 Peperangan الْحَرْبِ
2 (di) Mihrab الْمِحْرَابَ
2 Mihrab الْمِحْرَابِ
1 Adanya perang بِحَرْبٍ
1 Telah memerangi حَارَبَ
1 Untuk peperangan لِلْحَرْبِ
1 Bangunan-bagunan yang tinggi مَحَارِيبَ
1 (mereka) memerangi يُحَارِبُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 9

Jumlah perkataan keseluruhan : 11

 

TANAMAN ( الْحَرْثُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud mengenai ayat ini, ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: “Segala sesuatu dari binatang sembelihan yang dipersembahkan untuk Allah sama sekali tidak mereka makan sehingga mereka menyebut bersamanya nama berhala-berhala. Sedangkan pada bahagian yang diperuntukkan untuk berhala mereka tidak menyebut nama Allah.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ث )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Tanaman الْحَرْثَ
2 Tanam-tanaman الْحَرْثِ
1 Kamu tanam يَحْرُثُونَ
1 Kebun tanaman حَرْثٌ
3 Tanaman حَرْثَ
1 Kebun tanaman kamu حَرْثَكُم
1 Kebun kamu حَرْثِكُم
1 Keuntungan itu حَرْثِهِ
1 Serta kebun tanaman وَالْحَرْثِ
1 Dan tanaman-tanaman وَحَرْثٌ

 

Bilangan perkataan berbeza : 10

Jumlah perkataan keseluruhan : 14

 

 

KESUSAHAN ( حَرَجٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, oleh kerana itu, Allah memberikan kemudahan dan tidak memberi kesulitan kepada kalian, oleh itu, Allah membolehkan kalian bertayamum ketika sedang sakit, ketika ketiadaan air, sebagai kelonggaran dan rahmat bagi kalian.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ج )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Keberatan حَرَجًا
10 Berdosa حَرَجٌ
3 Sesuatu kesusahan حَرَجٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 3

Jumlah perkataan keseluruhan : 15

 

 

MENCEGAH (حَرْدٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, menghalangi dengan kekuatan dan kekasaran.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Mencegah حَرْدٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

 

PANAS (الْحَرُورُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, yang kalian akan tuju akibat keingkaran kalian atas panggilan jihad adalah panas yang lebih panas dari yang kalian lari darinya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Yang panas (neraka) الْحَرُورُ
1 Daripada panas الْحَرَّ
1 Musim panas ini الْحَرِّ
1 Orang merdeka الْحُرُّ
1 Dengan orang merdeka بَالْحُرِّ
1 Memerdekakan تَحْرِيرُ
2 (ialah) sutera حَرِيرٌ
1 Panas حَرًّا
3 Maka merdekakanlah فَتَحْرِيرُ
1 Sebagai seorang yang bebas مُحَرَّرًا
1 Dan merdekakan وَتَحْرِيرُ
1 Dan pakaian sutera وَحَرِيرًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 12

Jumlah perkataan keseluruhan : 15

 

 

PENGAWAL (حَرَسًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, barangsiapa yang hendak mencuri dengar sekarang ini, nescaya dia akan mendapati ada penjaga yang sentiasa mengintai, tidak ada satu pun yang mampu menembus dan melaluinya melainkan penjaga-penjaga itu akan melumat dan membinasakannya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر س )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Pengawal-pengawal حَرَسًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

SANGAT MENGINGINKAN (حَرِيصٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, berkeinginan keras untuk memberi petunjuk dan menghasilkan manfaat duniawi dan ukhrawi kepada kalian.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ص )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Setamak-tamak أَحْرَصَ
1 Engkau sangat inginkan تَحْرِص
1 Engkau terlalu menginginkan حَرَصْتَ
1 Kamu bersungguh-sungguh حَرَصْتُم
1 Sangat menginginkan hidayah dan keselamatan حَرِيصٌ

 

Bilangan perkataan berbeza : 5

Jumlah perkataan keseluruhan : 5

 

 

PANYAKIT(BERAT) (حَرَضًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, lemah daya kekuatannya.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ض )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Penyakit yang berat حَرَضًا
1 Kobarkan semangat حَرِّضِ
1 Dan berilah semangat وَحَرِّضِ

 

Bilangan perkataan berbeza : 3

Jumlah perkataan keseluruhan : 3

 

 

BERGERAK(KE ARAH LAIN) (مُتَحَرِّفًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, lari dari hadapan lawannya sebagai tipu daya untuk menunjukkan kepadanya bahawa dirinya takut, sehingga dia mengikutinya, kemudian berbalik dan membunuhnya, maka yang demikian tidak mengapa.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ف )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Pendirian yang tidak tetap حَرْفٍ
1 Dia bergerak ke arah lain مُتَحَرِّفًا
3 Mereka yang mengubah يُحَرِّفُونَ
1 Mereka mengubahnya يُحَرِّفُونَهُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 4

Jumlah perkataan keseluruhan : 6

MEMBAKAR ( الْحَرِيقُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, azab neraka yang membakar. Yang demikian itu adalah kerana balasan itu sesuai dengan amal perbuatan.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ق )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
5 Yang membakar الْحَرِيقِ
2 Bakarlah dia حَرِّقُوهُ
1 Lalu terbakarlah kebun itu فَاحْتَرَقَت
1 Sesungguhnya kami akan membakarnya لَنُحَرِّقَنَّهُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 4

Jumlah perkataan keseluruhan : 9

 

 

BERGERAK ( تُحَرِّك )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca AlQuran kerana hendak cepat-cepat menguasainya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ك )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Engkau menggerakkan تُحَرِّك

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

HARAM ( الْحَرَامُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, perkara yang dilarang Allah.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
6 Al-Haram الْحَرَامَ
1 Yang dihormati itu الْحَرَامُ
16 Al-Haram الْحَرَامِ
1 Yang dihormati itu الْحُرُمُ
1 Yang dihormati الْمُحَرَّمِ
1 Engkau mengharamkan تُحَرِّمُ
1 Kamu mengharamkan تُحَرِّمُوا
1 Suatu yang haram حَرَامًا
1 Haram حَرَامٌ
2 Di tanah suci(makkah) حَرَمًا
17 Diharamkan حَرَّمَ
1 Telah menjadikannya suci حَرَّمَهَا
1 Telah mengharamkan kedua-duanya حَرَّمَهُمَا
6 Kami haramkan حَرَّمْنَا
1 Berihram حُرُمًا
3 Berihram حُرُمٌ
1 Kehormatan حُرُمَاتِ
1 Telah diharamkan حُرِّمَ
3 Diharamkan حُرِّمَت
2 Orang yang hampa مَحْرُومُونَ
1 Diharamkan مُحَرَّمًا
1 Diharamkan مُحَرَّمٌ
1 Diharamkan memasukinya مُحَرَّمَةٌ
1 Dan perkara yang dihormati itu (jika dicabuli) وَالْحُرُمَاتُ
2 Dan orang miskin yang tidak meminta-minta وَالْمَحْرُومِ
1 Dan haram/mustahil وَحَرَامٌ
1 Dan dia mengharamkan وَحَرَّمَ
1 Dan mereka mengharamkan وَحَرَّمُوا
1 Dan kami cegah وَحَرَّمْنَا
2 Dan diharamkan وَحُرِّمَ
1 Dan haram وَمُحَرَّمٌ
1 Dan mengharamkan وَيُحَرِّمُ
1 Dan mereka mengharamkannya وَيُحَرِّمُونَهُ
1 Mereka mengharamkan يُحَرِّمُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 34

Jumlah perkataan keseluruhan : 83

 

 

HARUNG/TUJU ( تَحَرَّوْا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Yakni, mereka telah memilih keselamatan untuk diri mereka sendiri.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ر ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Mereka telah menuju تَحَرَّوْا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

SEKUTU/GOLONGAN (الأَحْزَابُ)

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, siapa pun penduduk muka bumi ini, dari berbagai kelompok umat manusia, yang telah sampai kepada mereka Al-Quran namun ingkar terhadap Al-Quran, mereka diancam dengan neraka.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ز ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Bahawa golongan-golongan itu الأَحْزَابَ
4 Golongan-golongan itu الأَحْزَابُ
4 Sekutu-sekutunya الأَحْزَابِ
1 Dua golongan الْحِزْبَيْنِ
2 Golongan/puak حِزْبٍ
3 Golongan حِزْبَ
1 Golongannya حِزْبَهُ
2 Golongan حِزْبُ
1 Dan puak-puak yang bersatu وَالأَحْزَابُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 9

Jumlah perkataan keseluruhan : 20

 

KESEDIHAN ( الْحُزْنُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, kesusahan dan kesedihan.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ز ن )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dukacita الْحَزَنَ
1 Kesedihan الْحُزْنِ
7 Engkau berdukacita تَحْزَن
3 Kamu berdukacita تَحْزَنُوا
2 (kamu) berdukacita تَحْزَنُونَ
2 Engkau berdukacita تَحْزَنِي
1 Kesedihan حَزَنًا
1 Pasti menyedihkan engkau لَيَحْزُنُكَ
1 Sangatlah mendukacitakan لَيَحْزُنُنِي
1 Supaya berdukacita لِيَحْزُنَ
1 Dan kesedihan وَحَزَنًا
1 Dan dukacita وَحُزْنِي
13 (mereka) berdukacita يَحْزَنُونَ
1 Mereka berdukacita يَحْزَنَّ
5 Menyedihkan engkau يَحْزُنكَ
1 Merunsingkan mereka يَحْزُنُهُمُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 16

Jumlah perkataan keseluruhan : 42

 

 

PERHITUNGAN ( الْحِسَابُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Allah akan memberi balasan atas perbuatan tersebut dan menghisabnya atas kedustaan yang telah dibuatnya serta menyiksanya atas penolakan terhadap kitabNya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح س ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Adakah menyangka أَحَسِبَ
1 Maka adakah mereka menyangka أَفَحَسِبَ
1 Maka adakah patut kamu menyangka أَفَحَسِبْتُم
4 Patutkah (dia) menyangka أَيَحْسَبُ
1 Adakah mereka menyangka أَيَحْسَبُونَ
1 Pembuat perhitungan الْحَاسِبِينَ
2 Perhitungan الْحِسَابُ
14 Perhitungan-Nya الْحِسَابِ
1 (beredar) menurut peraturan بِحُسْبَانٍ
5 Engkau menyangka تَحْسَبَنَّ
1 Engkau menyangka mereka تَحْسَبَنَّهُم
1 Engkau menyangka تَحْسَبُ
1 Engkau menyangkanya تَحْسَبُهَا
1 Engkau menyangka mereka تَحْسَبُهُم
1 Kamu menyangkanya تَحْسَبُوهُ
1 Pembuat perhitungan حَاسِبِينَ
3 Menyangka حَسِبَ
1 Disangkanya حَسِبَتْهُ
1 Engkau menyangka حَسِبْتَ
1 Engkau menyangka mereka حَسِبْتَهُم
3 Kamu menyangka حَسِبْتُم
4 Sebagai pengawas/sentiasa menghitung حَسِيبًا
1 Cukuplah bagimu حَسْبَكَ
1 Cukuplah bagimu حَسْبُكَ
3 Cukuplah bagi kami حَسْبُنَا
1 Mencukupkannya (keperluan) حَسْبُهُ
2 Cukup bagi mereka حَسْبُهُم
2 Cukuplah bagiku حَسْبِيَ
2 Sebagai perhitungan حُسْبَانًا
4 (dengan) perhitungan حِسَابًا
7 Batas/perhitungan حِسَابٍ
1 Hitungan amalnya حِسَابَهُ
1 Perhitungan mereka حِسَابَهُم
1 Perhitungannya حِسَابُهُ
2 Hari perhitungan amalan mereka (hari kiamat) حِسَابُهُم
1 Perhitungan kamu حِسَابِكَ
2 Perhitungan mereka حِسَابِهِم
2 Perhitungan amalanku حِسَابِيَهُ
1 Maka kami hitung amal mereka (negeri itu فَحَاسَبْنَاهَا
1 Maka cukuplah baginya فَحَسْبُهُ
1 Supaya kamu menyangkanya لِتَحْسَبُوهُ
2 Dan kiraan masa وَالْحِسَابَ
1 Dan engkau menyangka mereka وَتَحْسَبُهُم
1 Dan kamu pula menyangkanya وَتَحْسَبُونَهُ
1 Dan mereka menyangka وَحَسِبُوا
3 Dan mereka menyangka وَيَحْسَبُونَ
1 Dia sangka يَحْتَسِبُ
1 Terlintas dalam fikiran mereka يَحْتَسِبُوا
1 (mereka) perhitungkan يَحْتَسِبُونَ
3 Menyangka يَحْسَبَنَّ
1 Dia mengira يَحْسَبُ
1 Yang disangkanya يَحْسَبُهُ
1 Menyangka mereka يَحْسَبُهُمُ
4 (mereka) menyangka يَحْسَبُونَ
1 Dia akan dihisab يُحَاسَبُ
1 Akan membuat perhitungan pada kamu يُحَاسِبْكُم

 

Bilangan perkataan berbeza : 56

Jumlah perkataan keseluruhan : 109

 

 

DENGKI ( حَسَدًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, iaitu setelah kebenaran terang benderang di hadapan mereka dan tidak ada sedikit pun yang tidak mengetahuinya, tetapi kedengkian membawa mereka kepada pengingkaran.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح س د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu bersikap dengki kepada kami تَحْسُدُونَنَا
1 Orang yang dengki حَاسِدٍ
1 Kerana dengki حَسَدًا
1 Dia dengki حَسَدَ
1 Mereka dengki يَحْسُدُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 5

Jumlah perkataan keseluruhan : 5

 

 

PENYESALAN ( الْحَسْرَةُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, berilah peringatan kepada semua makhluk tentang hari penyesalan.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح س ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Penyesalan الْحَسْرَةِ
2 Yang menjadi penyesalan حَسَرَاتٍ
1 Lemah lesu حَسِيرٌ
2 Penyesalan حَسْرَةً
1 Benar-benar penyesalan لَحَسْرَةٌ
1 Menyesal مَحْسُورًا
1 Alangkah besarnya penyesalan يَاحَسْرَةً
1 Aduhai penyesalan kami يَاحَسْرَتَنَا
1 Alangkah menyesalnya aku يَاحَسْرَتَى
1 Mereka merasa penat dan letih يَسْتَحْسِرُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 10

Jumlah perkataan keseluruhan : 12

 

MENYEDARI ( أَحَسَّ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, iaitu mengetahui ketetapan hati mereka untuk ingkar dan terus menerus dalam kesesatan.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح س س )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1   أَحَسَّ
1 Mereka merasai أَحَسُّوا
1 Kamu membunuh mereka تَحُسُّونَهُم
1 Engkau menyedari تُحِسُّ
1 Suara api (neraka itu) حَسِيسَهَا
1 Lalu intiplah khabar berita فَتَحَسَّسُوا

 

Bilangan perkataan berbeza : 6

Jumlah perkataan keseluruhan : 6

 

TERUS-MENERUS ( حُسُومًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, secara penuh dan terus-menerus, serta berkesinambungan yang menjadi mereka berputus asa.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح س م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Secara terus menerus حُسُومًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

KEBAIKAN ( الْحَسَنَةُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Allah gantikan keadaan mereka, dari kesusahan menjadi kesenangan supaya mereka bersyukur. Namun mereka tetap tidak bersyukur.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح س ن )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Kamu berbuat baik أَحْسَنتُم
15 Berbuat baik أَحْسَنَ
1 Dengan sebaik-baiknya أَحْسَنَهُ
16 Lebih baik أَحْسَنُ
5 Telah(mereka) berbuat baik أَحْسَنُوا
1 Sebaik-baik أَحْسَنِ
6 Berbuat kebaikan إِحْسَانًا
1 (balasan) yang baik juga الإِحْسَانُ
1 Amalan yang baik الإِحْسَانِ
1 Amal-amal kebaikan الْحَسَنَاتِ
1 (dengan) kebaikan الْحَسَنَةَ
2 Kesenangan/ kebaikan الْحَسَنَةُ
3 Kebaikan الْحَسَنَةِ
13 Balasan yang baik الْحُسْنَى
1 Dua perkara baik الْحُسْنَيَيْنِ
30 Orang yang berbuat baik الْمُحْسِنِينَ
1 Dengan lebih baik بِأَحْسَنَ
3 Dengan yang lebih baik بِأَحْسَنِ
1 Dengan sebaik-baiknya بِأَحْسَنِهَا
3 Dengan baik بِإِحْسَانٍ
1 Dengan kebaikan بِالْحَسَنَاتِ
5 Dengan amal kebaikan بِالْحَسَنَةِ
3 Dengan balasan yang sebaik-baiknya بِالْحُسْنَى
1 Kamu (bergaul) secara baik تُحْسِنُوا
18 Yang baik حَسَنًا
1 Yang baik حَسَنٍ
1 Dengan kebaikan حَسَنَاتٍ
8 Amal kebajikan حَسَنَةً
8 Kebaikan حَسَنَةٌ
1 Kebaikan حَسَنَةٍ
1 Itulah sebaik-baik حَسُنَت
5 (kata-kata) yang baik حُسْنًا
2 Sebaik-baik حُسْنُ
1 Kepada kecantikan mereka حُسْنُهُنَّ
1 Lagi cantik rupa parasnya حِسَانٌ
1 Yang sangat indah حِسَانٍ
2 Lalu dia memperelokkan فَأَحْسَنَ
1 Sebaik-baik لَحُسْنَ
1 Benar-benar ada kebaikan لَلْحُسْنَى
1 Bagi orang yang berbuat baik لِلْمُحْسِنَاتِ
2 Bagi orang yang berbuat baik لِلْمُحْسِنِينَ
4 Seorang berbuat kebaikan مُحْسِنٌ
1 Orang yang membuat kebaikan مُحْسِنُونَ
1 Yang berbuat kebaikan مُحْسِنِينَ
1 Dan yang sebaik-baik وَأَحْسَنَ
4 Dan baik pula وَأَحْسَنُ
1 Dan mereka berbuat kebajikan وَأَحْسَنُوا
1 Serta berbuat baiklah وَأَحْسِن
1 Dan berbuat baiklah وَأَحْسِنُوا
1 Dan kebaikan وَالإِحْسَانِ
1 Dan sebaik-baiknya وَحَسُنَ
1 Dan sebaik-baiknya وَحَسُنَت
3 Dan sebaik-baik وَحُسْنَ
1 Dan yang sebaik-baiknya وَحُسْنُ
1 (mereka) membuat baik يُحْسِنُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 55

Jumlah perkataan keseluruhan : 194

 

 

PENGUSIRAN ( الْحَشْرُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, pengembalian kepada Allah.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ش ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Himpunkanlah احْشُرُوا
1 Pengusiran الْحَشْرِ
8 Kamu akan dihimpunkan تُحْشَرُونَ
3 Orang berkumpul حَاشِرِينَ
1 Engkau himpunkan aku حَشَرْتَنِي
1 Ialah pengumpulan (makhluk) حَشْرٌ
1 Dihimpunkan (pada hari kiamat) حُشِرَ
1 Dihimpunkan حُشِرَت
1 Maka dia menghimpunkan فَحَشَرَ
1 Maka Allah akan menghimpunkan mereka فَسَيَحْشُرُهُم
1 Benar-benar kami akan himpunkan mereka لَنَحْشُرَنَّهُم
1 Dihimpunkan مَحْشُورَةً
2 Kami menghimpunkan نَحْشُرُ
2 Kami menghimpunkan mereka نَحْشُرُهُم
1 Dan (kamu) akan dihimpunkan وَتُحْشَرُونَ
1 Dan kami himpunkan وَحَشَرْنَا
1 Dan kami himpunkan mereka وَحَشَرْنَاهُم
1 Dan dihimpunkan وَحُشِرَ
1 Kami akan himpunkan وَنَحْشُرُ
1 Dan kami akan himpunkannya وَنَحْشُرُهُ
1 Dan kami akan himpunkan mereka وَنَحْشُرُهُم
5 Dia menghimpunkan mereka يَحْشُرُهُم
1 Dihimpunkan يُحْشَرَ
1 Dihimpun يُحْشَرُ
1 Mereka akan dihimpunkan يُحْشَرُوا
3 Mereka dihimpunkan يُحْشَرُونَ

Bilangan perkataan berbeza : 26

Jumlah perkataan keseluruhan : 43

 

 

ANGIN RIBUT ( حَاصِبًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, angin keras yang membawa batu-batu kecil. Yakni, hujan yang di dalamnya terdapat batu.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ص ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
4 Angin ribut حَاصِبًا
1 Menjadi bahan-bahan bakar حَصَبُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 5

 

TERNYATA ( حَصْحَصَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Ibnu ‘Abbas, Mujahid dan lain-lain berkata: Dia mengatakan, ‘sekarang kebenaran sudah jelas, terang dan nampak’.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada empat  huruf :

( ح ص ح  ص )

 

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Ternyatalah حَصْحَصَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

TUAI ( الْحَصِيدُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, tanaman yang diambil bijinya kemudian disimpan.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ص د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Yang dituai الْحَصِيدِ
1 Menuainya حَصَادِهِ
1 Kamu tuai حَصَدتُّم
2 Tanaman hancur lebur حَصِيدًا
1 Dan ada pula yang telah lenyap وَحَصِيدٌ

 

Bilangan perkataan berbeza : 5

Jumlah perkataan keseluruhan : 6

MENAHAN DIRI ( حَصُورًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, dalam kitab asy-Syifa’, al-Qadhi’Iyadh berkata: “Ketahuilah bahawa pujian Allah pada Yahya, bukanlah seperti yang disebutkan sebahagian orang, antaranya menyebutkan bahawa Yahya itu tidak memiliki kemaluan. Pendapat ini tegas ditentang oleh ahli tafsir terkemuka dan ulama’ yang kritis. Dan makna yang benar adalah, bahawa Yahya itu maksum(terpelihara) dari perbuatan dosa, seakan-akan Yahya itu debentengi dari perbuatan dosa.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ص ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 (mereka) aterkepung أُحْصِرُوا
1 Kamu dikepung أُحْصِرْتُم
1 Merasa berat حَصِرَت
1 Sebagai penjara حَصِيرًا
1 Dan kepunglah mereka وَاحْصُرُوهُم
1 Dan menahan diri وَحَصُورًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 6

Jumlah perkataan keseluruhan : 6

 

 

 

DEDAH ( حُصِّلَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, memperlihat dan menampakkan apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ص ل )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1  Dan didedahkan وَحُصِّلَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

WANITA-WANITA MERDEKA ( مُحْصَنَاتٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, wanita yang merdeka, bersih, dan beriman.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ص ن )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Menjaga أَحْصَنَت
1 Mereka sudah berkahwin أُحْصِنَّ
4 Wanita-wanita merdeka الْمُحْصَنَاتِ
1 Menjaga kehormatannya تَحَصُّنًا
1 Kamu simpan تُحْصِنُونَ
1 Benteng-benteng mereka حُصُونُهُم
1 Untuk menjaga keselamatan kamu لِتُحْصِنَكُم
1 Yang berbenteng kukuh مُحَصَّنَةٍ
1 Wanita-wanita merdeka/ suci مُحْصَنَاتٍ
2 Sebagai orang yang bernikah مُحْصِنِينَ
3 Dan wanita yang bersuami وَالْمُحْصَنَاتُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 11

Jumlah perkataan keseluruhan : 18

 

 

HITUNG/KIRA ( أَحْصَى )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Allah menjaga dan memelihara amal perbuatan mereka, sedang mereka telah melupakannya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ص ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Semua dihitungnya أَحْصَاهَا
1 Menghitungnya (amal mereka) أَحْصَاهُ
1 Allah telah mengira mereka أَحْصَاهُم
1 Lebih tepat kiraannya أَحْصَى
2 Kami catatkan satu persatu أَحْصَيْنَاهُ
2 Kamu menentukan bilangannya تُحْصُوهَا
1 Menentukannya malam dan siang تُحْصُوهُ
1 Serta dia menghitung وَأَحْصَى
1 Dan hitunglah kamu وَأَحْصُوا

 

Bilangan perkataan berbeza : 9

Jumlah perkataan keseluruhan : 11

 

DATANG  ( حَضَرَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, sama ada perbuatan baik ataupun buruk. Dengan kata lain, semua yang tersembunyi akan jelas.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ض ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Telah dia kerjakan أَحْضَرَت
2 Orang yang diseret (dalam neraka) الْمُحْضَرِينَ
1 Hadir/ ada حَاضِرًا
2 Tunai حَاضِرَةَ
1 Berada حَضِرِي
5 Telah datang حَضَرَ
1 Menghadiri bacaannya حَضَرُوهُ
2 Mereka akan diseret لَمُحْضَرُونَ
1 Benar-benar kami akan bawa mereka لَنُحْضِرَنَّهُم
1 (dengan bergiliran hadir) مُحْتَضَرٌ
1 Yang dihadapkan مُحْضَرًا
5 Orang yang dihadapkan مُحْضَرُونَ
1 Dan didatangi وَأُحْضِرَتِ
1 Mereka menghampiriku يَحْضُرُونِ

 

Bilangan perkataan berbeza : 14

Jumlah perkataan keseluruhan : 25

 

MENGANJURKAN ( يَحُضُّ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, iaitu dia tidak memenuhi hak Allah yang ada padanya, berupa ketaatan dan ibadah kepada-Nya, juga tidak memberi manfaat sesama makhluk, serta tidak menunaikan hak-hak mereka.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ض ض )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

 

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu saling menggalakkan تَحَاضُّونَ
2 Ia menganjurkan يَحُضُّ

 

Bilangan perkataan berbeza : 9

Jumlah perkataan keseluruhan : 11

 

KAYU API ( الْحَطَبُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, menurut Mujahid, Ikramah, al-Hasan, Qatadah, ats-Tsauri, dan as-Suddi bahawa; “pembawa kayu api”, ialah isterinya selalu ke merata tempat dan membuat adu domba.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ط ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kayu api الْحَطَبِ
1 Bahan bakaran حَطَبًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

BEBAS DOSA ( حِطَّةٌ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ط ط )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Bebaskan dosa حِطَّةٌ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

AL-HUTAMAH ( الْحُطَمَةُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Huthamah adalah salah satu nama neraka. Disebut demikian kerana neraka itu menghancurkan penghuninya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ط م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Al-hutamah (itu) الْحُطَمَةُ
1 Al-hutamah الْحُطَمَةِ
3 Hancur berderai حُطَامًا
1 Memijak kamu يَحْطِمَنَّكُم

Bilangan perkataan berbeza : 4

Jumlah perkataan keseluruhan : 6

 

KANDANG(BINATANG TERNAK) ( الْمُحْتَظِرُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, as-Suddi mengatakan bahawa maknanya bererti ladang yang terdapat di padang Sahara ketika mengering, terbakar dan diterpa angin.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ظ ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Pengumpul makanan ternak الْمُحْتَظِرِ
1 Tersekat مَحْظُورًا

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

BAHAGIAN ( حَظًّا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, Allah bermaksud agar mereka tidak mendapatkan apa-apa(pahala) kecuali azab di akhirat.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ظ ظ )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
3 Bahagian/ nasib حَظًّا
2 (sesuatu) bahagian حَظٍّا
2 Bahagian حَظِّا

 

Bilangan perkataan berbeza : 3

Jumlah perkataan keseluruhan : 7

 

CUCU-CICIT ( حَفَدَةً )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, al-‘Aufi dari Ibnu ‘Abbas mengatakan: iaitu anak isteri seorang lelaki yang mereka bukan dari suaminya. ‘Ali bin Abi Talhah pula berkata dari Ibnu ‘Abbas: mereka itu adalah menantu.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ف د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dan cucu-cicit وَحَفَدَةً

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

JURANG ( حُفْرَةٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, mereka pada asalnya berada di jurang neraka disebabkan kekufuran mereka, lalu Allah menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah untuk beriman.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ف ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 (kehidupan) semula الْحَافِرَةِ
1 Jurang حُفْرَةٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

PENJAGA(MALAIKAT)       (حَفَظَةً )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, setiap jiwa pasti ada penjaga dari Allah yang menjaganya dari segala bencana.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ف ظ )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Mereka diperintah memelihara اسْتُحْفِظُوا
2 Dengan penjaga بِحَفِيظ
1 Penjaga حَافِظًا
1 Penjaga حَافِظٌ
1 Yang memelihara diri حَافِظَاتٌ
1 Peliharalah kamu حَافِظُوا
2 Orang yang menjaga حَافِظُونَ
3 Orang yang menjaga حَافِظِينَ
1 Penjaga (malaikat) حَفَظَةً
1 Dijaga حَفِظَ
3 Sebagai pemelihara حَفِيظًا
5 Maha Pemelihara حَفِيظٌ
1 Lagi memelihara حَفِيظٍ
1 Memelihara kedua-duanya حِفْظُهُمَا
3 Benar-benar orang yang akan menjaganya لَحَافِظُونَ
1 Benar-benar ada yang menjaga لَحَافِظِينَ
1 Yang terpelihara مَحْفُوظًا
1 Terpelihara مَحْفُوظٍ
1 Dan peliharalah وَاحْفَظُوا
1 Dan para wanita yang memelihara وَالْحَافِظَاتِ
1 Serta orang yang menjaga وَالْحَافِظُونَ
1 Dan para lelaki yang memelihara وَالْحَافِظِينَ
1 Dan kami menjaganya وَحَفِظْنَاهَا
2 Dan sebagai penjagaan وَحِفْظًا
1 Dan kami akan menjaga وَنَحْفَظُ
1 Dan memelihara وَيَحْفَظُوا
1 Dan memelihara وَيَحْفَظْنَ
1 Mereka menjaganya يَحْفَظُونَهُ
3 Mereka memelihara يُحَافِظُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 29

Jumlah perkataan keseluruhan : 44

MENGELILINGI ( حَافِّينَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, para malaikat melingkar di sekeliling ‘Arasy, bertasbih dan dengan memuji-Nya, mengagungkan, menghormati dan mensucikan-Nya dari pelbagai kekurangan dan kezaliman.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ف ف )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 (mereka) mengelilingi حَافِّينَ
2 Dan kami kelilingi kebun-kebun itu وَحَفَفْنَاهُمَا

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

MENGETAHUI ( حَفِيٌّ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, Ibnu ‘Abbas dan selainnya berkata: iaitu sangat baik dengan memberiku petunjuk untuk beribadah dan ikhlas kepada-Nya. Qatadah, Mujahid dan selain keduanya berkata: maksudnya adalah memperkenankan doa.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ف ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Sangat baik حَفِيًّا
1 Mengetahui حَفِيٌّ
1 Lalu dia mendesak kamu فَيُحْفِكُم

 

Bilangan perkataan berbeza : 3

Jumlah perkataan keseluruhan : 3

 

 

BERTAHUN-TAHUN ( حُقُبًا )

Pengertia n :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, menurut Ibnu Jarir, huqub bererti satu tahun. Menurut Abdullah bin Amr, huqub bererti lapan puluh tahun.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ق ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Berkurun lamanya أَحْقَابًا
1 Bertahun-tahun حُقُبًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

LEMBAH AL-AHQAF

( الأَحْقَافُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, menurut Ibnu Zaid ialah bukit pasir. Kaum ‘Ad merupakan kaum yang pertama tinggal di Al-Ahqaf. Menurut ‘Ikrimah Al-Ahqaf ialah gunung-ganang yang bergua.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ق ف )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Yang tinggal di lembah al-Ahqaf بِالأَحْقَافِ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

KEBENARAN ( الْحَقُّ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, yang demikian itu merupakan benar firman Allah dan berasal dari sisi-Nya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ق ق )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Adakah benar أَحَقٌّ
1 Sangat berhak أَحَقَّ
9 Lebih berhak أَحَقُّ
1 Berhak اسْتَحَقَّ
1 Berhak (kedua-duanya) اسْتَحَقًّا
3 Hari yang benar (kiamat) الْحَاقَّةُ
24 Yang hak الْحَقَّ
48 Kebenaran itu الْحَقُّ
37 Kebenaran الْحَقِّ
74 Dengan kebenaran بِالْحَقِّ
1 Dengan berhak بِحَقٍّ
1 Sebenarnya حَقِيقٌ
17 sebagai kewajipan حَقًّا
13 Adalah benar حَقٌّ
6 Yang benar حَقٍّ
14 Berhak حَقَّ
5 Benarnya حَقَّت
3 Akan haknya حَقَّهُ
1 Yang benar حَقُّ
1 Maka Akulah Tuhan Yang Benar فَالْحَقُّ
4 Maka berhaklah فَحَقَّ
3 Memang benar لَحَقٌّ
1 Adalah benar لَحَقُّ
1 Benar-benar لَلْحَقُّ
6 Kepada kebenaran لِلْحَقِّ
1 Supaya dia menetapkan لِيُحِقَّ
1 Dan perkara yang benar وَالْحَقَّ
2 Dan dengan benar وَبِالْحَقِّ
1 Dan pasti وَحَقَّ
2 Dan semestinya (ia begitu) وَحُقَّت
1 Dan supaya nyata وَيَحِقَّ
2 Dan sentiasa menetapkan وَيُحِقُّ
1 Membenarkan يُحِقَّ

 

Bilangan perkataan berbeza : 33

Jumlah perkataan keseluruhan : 287

 

 

HIKMAH ( الْحِكْمَةُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Allah menjadikan kenabian pada sesuatu kaum dan menurunkan kitab dan Sunnah iaitu hikmah kepada mereka.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ك م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Adalah sebijak-bijak أَحْكَمُ
1 Apakah hukum أَفَحُكْمَ
1 Yang tersusun rapi أُحْكِمَت
2 Engkau menghukum احْكُم
5 Hakim الْحَاكِمِينَ
33 Maha Bijaksana الْحَكِيمُ
9 Yang penuh hikmah الْحَكِيمِ
1 Para hakim الْحُكَّامِ
1 Hikmah (ilmu) الْحُكْمَ
6 Hukum itu الْحُكْمُ
4 Hikmah الْحِكْمَةَ
1 Hikmah الْحِكْمَةِ
1 Seadil-adilnya بِأَحْكَمِ
2 Dengan hikmah بِالْحِكْمَةِ
1 Dengan hukum-Nya بِحُكْمِهِ
1 (engkau) mengadili تَحْكُمُ
1 Kamu tetapkan hukuman تَحْكُمُوا
4 Kamu mengambil keputusan تَحْكُمُونَ
2 Orang tengah حَكَمًا
1 (dia) telah menetapkan keputusan حَكَمَ
1 Engkau menghukum حَكَمْتَ
1 Kamu menghukum حَكَمْتُم
16 Maha Bijaksana حَكِيمًا
35 Maha Bijaksana حَكِيمٌ
4 Yang Maha Bijaksana حَكِيمٍ
8 Membuat hukum حُكْمًا
2 Hukum حُكْمُ
1 Keputusan-Nya حُكْمِهِ
1 Sebagai hikmah حِكْمَةٌ
1 Lalu Aku memutuskan kamu فَأَحْكُمُ
5 Maka hukumlah فَاحْكُم
1 Maka segala keputusan فَالْحُكْمُ
1 Maka keputusannya فَحُكْمُهُ
1 Benar-benar akan menghukum لَيَحْكُمُ
1 Untuk mengadili لِتَحْكُمَ
3 Terhadap ketetapan لِحُكْمِ
1 Bagi ketetapan hukum-Nya لِحُكْمِهِ
1 Bagi hukuman mereka لِحُكْمِهِم
4 Untuk mnejalankan hukum لِيَحْكُمَ
1 Muhkamat/ jelas مُحْكَمَاتٌ
1 Yang jelas keterangannya مُحْكَمَةٌ
3 Dan hikmah وَالْحُكْمَ
9 Serta hikmah وَالْحِكْمَةَ
2 Dan hikmah وَالْحِكْمَةِ
1 Dan orang tengah وَحَكَمًا
1 Dan hikmah وَحِكْمَةٍ
1 Hendaklah menghukum وَلْيَحْكُم
1 Mereka ingin berhakim يَتَحَاكَمُوا
3 Menghukum يَحْكُم
3 Menetapkan hukum يَحْكُمَ
1 Mereka berdua menjatuhkan hukuman يَحْكُمَانِ
10 Akan menghukum يَحْكُمُ
4 Mereka hukumkan يَحْكُمُونَ
1 Mereka menjadikan engkau sebagai hakim يُحَكِّمُوكَ
1 Mereka meminta hukum kepadamu يُحَكِّمُونَكَ
1 Menghukum يُحْكِمُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 56

Jumlah perkataan keseluruhan : 210

 

SUMPAH ( حَلَّافٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, pendusta sering berlindung kepada sumpah-sumpah palsu dan menyebut nama Allah pada bukan tempatnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ل ف )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Orang yang bersumpah حَلَّافٍ
1 Kamu bersumpah حَلَفْتُم
1 Mereka akan bersumpah سَيَحْلِفُونَ
1 Lalu mereka bersumpah فَيَحْلِفُونَ
1 Dan mereka akan bersumpah وَسَيَحْلِفُونَ
1 Dan mereka akan bersumpah وَلَيَحْلِفُنَّ
2 Dan mereka bersumpah وَيَحْلِفُونَ
5 (mereka) bersumpah يَحْلِفُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 8

Jumlah perkataan keseluruhan : 13

 

MENCUKUR RAMBUT         ( مُحَلِّقِينَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Allah memberi rahmat kepada orang yang memendekkan rambutnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ل ق )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu mencukur تَحْلِقُوا
1 (dengan) mencukur rambut مُحَلِّقِينَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

KERONGKONG ( الْحَلْقُومُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, ertinya ialah tenggorokan. Dan maksud firman Allah ialah ketika menghadapi kematian(sakaratul maut).

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ل ق )

 

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Ke kerongkong الْحَلْقُومَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

HALAL ( الْحَلَالُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, Nabi Muhammad menghalalkan kepada mereka pelbagai hal yang baik-baik(yang baik untuk dimakan), dan mengharamkan hal yang buruk-buruk(yang berbahaya).

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ل ل )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Dihalalkan أَحَلَّ
1 Dia menempatkan kami أَحَلَّنَا
1 (kami) telah menghalalkan أَحْلَلْنَا
5 Dihalalkan أُحِلَّ
2 Yang pernah dihalalkan أُحِلَّت
1 Ia terjadi تَحُلُّ
1 Untuk melepaskan diri تَحِلَّةَ
1 Halal تَحِلُّ
1 Kamu melanggar تُحِلُّوا
4 Suatu yang halal حَلَالًا
1 Halal حَلَالٌ
1 Kamu telah selesai (daripada ihram) حَلَلْتُم
1 Halal حِلًّا
4 Adalah halal حِلٌّ
1 Lalu akan ditimpa فَيَحِلَّ
1 Maka mereka menghalalkan فَيُحِلُّوا
2 Di tempatnya مَحِلَّهُ
1 Tempat sembelihnya مَحِلُّهَا
1 Menghalalkan مُحِلِّي
1 Dan telah menghalalkan وَأَحَلَّ
1 Dan yang telah menempatkan وَأَحَلُّوا
1 Dan dihalalkan وَأُحِلَّ
1 Dan dihalalkan وَأُحِلَّت
1 Dan lepaskanlah وَاحْلُل
1 Dan isteri وَحَلَائِلُ
1 Dan sebahagian lagi halal وَحَلَالاً
1 Dan untuk menghalalkan وَلأُحِلَّ
2 Dan ditimpakan وَيَحِلُّ
1 Dan dia menghalalkan وَيُحِلُّ
1 Ditimpa يَحِلَّ
4 Boleh/ halal يَحِلُّ
1 (mereka) halal يَحِلُّونَ
1 Yang ditimpa يَحْلِل
1 Mereka menghalalkannya يَحِلُّونَهُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 34

Jumlah perkataan keseluruhan : 51

 

 

MIMPI ( الأَحْلَامُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, mimpi yang bercampur aduk yang terjadi pada mimpi raja mesir.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ل م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Daripada mimpi-mimpi أَحْلَامٍ
1 Oleh akal fikiran mereka أَحْلَامُهُم
1 Mimpi الأَحْلَامِ
1 Seorang yang penyabar الْحَلِيمُ
2 Umur baligh الْحُلُمَ
3 Maha Penyantun حَلِيمًا
9 Maha Penyantun حَلِيمٌ
1 Maha Penyantun حَلِيمٍ
1 Benar-benar penyabar لَحَلِيمٌ

Bilangan perkataan berbeza : 9

Jumlah perkataan keseluruhan : 21

 

PERHIASAN ( الْحِلْيَةُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, jika seorang wanita itu mempunyai kelemahan atau kekurangan, kekurangannya dapat disempurnakan dengan perhiasan sejak kecil. Perumpamaan kedua ialah bahan-bahan yang dilebur dalam api untuk membuat perhiasan seperti emas dan perak.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ل ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Perhiasan الْحِلْيَةِ
1 Barang perhiasan mereka حُلِيِّهِم
2 Perhiasan حِلْيَةً
1 Barang perhiasan حِلْيَةٍ
1 Serta mereka dihiasi وَحُلُّوا
3 Mereka dihiaskan يُحَلَّوْنَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 6

Jumlah perkataan keseluruhan : 9

 

 

LUMPUR HITAM ( حَمِئَةٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, ‘Ibnu Abbas pernah berkata mengenai tanah yang berlumpur hitam, dan ia menafsirkannya dengan sesuatu yang berlumpur hitam.

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح م ء )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
3 Lumpur hitam حَمَإٍ
1 Lumpur hitam حَمِئَةٍ

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 4

 

 

PUJIAN ( الْحَمْدُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia kurniakan kepada hambaNya yang tidak terkira jumlahnya. Selain itu, pemberian rezeki kepada mereka di dunia serta pelbagai limpahan nikmat dalam kehidupan. Hanya bagi Allah segala pujian.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح م د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Ahmad أَحْمَدُ
1 Orang yang memuji الْحَامِدُونَ
6 Yang Maha Terpuji الْحَمِيدُ
4 Maha Terpuji الْحَمِيدِ
26 Segala puji الْحَمْدُ
10 Dengan memuji بِحَمْدِ
1 Dengan memuji-Mu بِحَمْدِكَ
4 Dengan memuji-Nya بِحَمْدِهِ
1 Maha Terpuji حَمِيدًا
5 Maha Terpuji حَمِيدٌ
1 Maha Terpuji حَمِيدٍ
1 Yang terpuji مَحْمُودًا
3 Muhammad مُحَمَّدٌ
1 Muhammad مُحَمَّدٍ
2 Dan segala puji وَالْحَمْدُ
1 (mereka) dipuji يُحْمَدُوا

 

Bilangan perkataan berbeza : 16

Jumlah perkataan keseluruhan : 68

 

KELDAI ( الْحِمَارُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, orang yahudi yang diberi perumpamaan seperti keldai yang membawa kitab tebal, di mana ia hanya membawa kitab tersebut tetapi tidak memahami kandungan yang terdapat di dalamnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح م ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 keldai الْحَمِيْرِ
1 Seekor keldai الْحِمَارِ
1 (adalah) keldai-keldai حُمُرٌ
1 Keldaimu حِمَارِكَ
1 Serta keldai وَالْحَمِيْرَ
1 Dan merah وَحُمْرٌ

 

Bilangan perkataan berbeza : 6

Jumlah perkataan keseluruhan : 6

 

 

KANDUNG ( الأَحْمَالُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, wanita yang masih dalam keadaan hamil, maka ‘iddahnya adalah dengan melahirkan,meskipun jarak antara perceraian dengan atau ditinggalkan suaminya dengan waktu melahirkan adalah sangat dekat. Demikian adalah pendapat menurut Jumhur Ulama salaf dan khalaf.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح م ل )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Aku menjunjung أَحْمِلُ
1 Aku membawa kamu أَحْمِلُكُمْ
1 Dia telah memikul احْتَمَلَ
1 Mereka telah memikul احْتَمَلُوا
1 bawalah احْمِلْ
1 Yang mengandung الأَحْمَالِ
1 Akan dapat menanggung بِحَامِلِينَ
2 Engkau bebankan/engkau menghalau تَحْمِلْ
4 dikandung تَحْمِلُ
2 Membawanya تَحْمِلُهُ
1 Engkau pikulkan kami تُحَمِّلْنَا
2 Kamu diangkut تُحْمَلُونَ
1 Menanggung/melakukan حَمَلَ
2 Melekat/dia telah hamilkan حَمَلَتْ
2 mengandungkannya حَمَلَتْهُ
1 Yang telah engkau bebankan حَمَلْتَهُ
3 Telah kami bawa حَمَلْنَا
1 Kami membawa kamu حَمَلْنَاكُمْ
1 Untuk angkutan حَمُولَةً
1 Pembawa حَمَّالَةَ
1 Kandungan حَمْلاً
2 Kandungan/hamil حَمْلٍ
1 Kandungannya حَمْلَهَا
2 Anak yang dikandung mereka حَمْلَهُنَّ
1 Ditugaskan حُمِّلَ
1 Dipikulkan kepada mereka حُمِّلُوا
1 Ditugaskan kepada kamu حُمِّلْتُمْ
1 Kami dibebani حُمِّلْنَا
1 Beban tanggungan حِمْلاً
1 Akan diberikan sebanyak muatan حِمْلُ
1 Memikulnya (dosa itu oleh orang lain) حِمْلِهَا
1 Maka membawa فَاحْتَمَلَ
1 Dan awan yang membawa فَالْحَامِلاَتِ
1 Maka Mariam pun hamilkannya فَحَمَلَتْهُ
1 Supaya engkau membawa kereka لِتَحْمِلَهُمْ
1 Kerana mereka akan membawa لِيَحْمِلُوا
1 Dan haiwan itu mengangkut وَتَحْمِلُ
1 Dan sanggup memikul amanah itu وَحَمَلَهَا
1 Dan kami angkut (Nuh) وَحَمَلْناهُ
1 Dan kami telah mengangkut mereka وَحَمَلْنَاهُمْ
1 Dan tempoh mengandungnya وَحَمْلُهُ
1 Dan diangkat وَحُمِلَتِ
1 Sesunguhnya mereka akan menanggung وَلَيَحْمِلُنَّ
1 Dan kami sedia menanggung وَلْنَحْمِلْ
1 Dan membawa وَيَحْمِلُ
2 Menanggung/ memikul يَحْمِلُ
2 (mereka) membawa يَحْمِلُوْنَ
1 Mereka memikulnya/ mengamalkannya يَحْمِلُوهَا
1 Memikulnya يَحْمِلْنَهَا
1 Dapat dipikul يُحْمَلْ

 

Bilangan perkataan berbeza : 50

Jumlah perkataan keseluruhan : 64

 

 

AIR PANAS ( الْحَمِيمُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, air panas yang amat panas. Said bin Jubair berkata: “Dia adalah timah yang menghancurkan gaji dan usus yang ada dalam perut mereka”.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح م م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Air panas yang menggelegak الْحَمِيْمُ
4 Air yang sangat panas الْحَمِيْمِ
3 (yang) mendidih حَمِيمًا
4 Iaitu air yang sangat panas حَمِيْمٌ
7 Air mendidh حَمِيْمٍ
1 Dan air yang mendidih وَحَمِيْمٍ
1 Asap hitam yang sangat tebal يَحْمُومٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 7

Jumlah perkataan keseluruhan : 21

 

 

PANAS(amat) ( حَامِيَةٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, Ibnu Abbas, al-Hasan, dan Qatadah mengatakan: maksudnya ialah, benar-benar sangat panas.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح م و )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Yang amat panas حَامِيَةً
1 Yang sangat panas حَامِيَةٌ
1 Dibakar يُحْمَى

 

Bilangan perkataan berbeza : 3

Jumlah perkataan keseluruhan : 3

 

SOMBONG ( الْحَمِيَّةُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, ketika mereka menolak untuk menuliskan kalimah “Bismillahirrahmanirrahim”.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح م ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Rasa sombong الْحَمِيَّةَ
1 Ham حَامٍ
1 Iaitu rasa sombong حَمِيَّةَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 3

Jumlah perkataan keseluruhan : 3

DOSA ( الْحِنْثُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, contoh dosa besar ialah kepada Allah, menjadikan berhala dan dan para sekutu sebagai tuhan selain Allah.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ن ث )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Melakukan dosa الْحِنْثِ
1 Engkau melanggar sumpah تَحْنَثْ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

KERONGKONG ( الْحَنَاجِرُ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, nafas sesak di kerongkong. Hal ini kerana disebakan rasa takut dan kaget.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ن ج ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Ke kerongkong الْحَنَاجِرَ
1 kerongkong الْحَنَاجِرِ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

PANGGANG ( حَنِيذٌ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, Nabi Ibrahim pergi dengan cepat, kemudian datang kepada mereka dengan membawa sapi muda, sapi itu telah dipanggang di atas batu yang telah dipanaskan.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ن ذ )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Yang dipanggang حَنِيذٍ

 

Bilangan perkataan berbeza :1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

LURUS ( حَنِيفًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, berpaling dari kemusyrikan, dan menuju kepada iman.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ن ف )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
10 Yang lurus حَنِيفًا
2 Tulus ikhlas حُنَفَاءَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 12

SESAT ( حَنَكَ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksud firman Allah, “Terangkanlah kepadaku, apakah orang ini yang Engkau muliakan dan agungkan atas diriku? Seandainya engkau memberi tangguh kepadaku, nescaya akan aku sesatkan anak cucunya kecuali sebahagian sahaja dari mereka yang tidak.”

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ن ك )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Tentulah aku akan menyesatkan لأَحْتَنِكَنَّ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

PERANG HUNAIN ( حُنَيْنٍ )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Mekah pada bulan Syawal tahun kelapan Hijrah.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ن ن )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 (Perang) Hunain حُنَيْنٍ
1 Dan rasa belas kasihan yang mendalam وَحَنَانًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

DOSA ( حُوبًا )

Pengertian :

Menurut Tafsir Ibnu Kathir, maksudnya, dosa-dosa dan kesalahan kami.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dosa حُوبًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

IKAN ( الْحُوتُ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf 🙁 ح و ت )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Ikan itu الْحُوتَ
1 Oleh ikan besar الْحُوتُ
1 Ikan الْحُوتِ
1 Ikan keduanya حُوتَهُمَا
1 Ikan-ikan mereka حِيتَانُهُمْ

 

Bilangan perkataan berbeza : 5

Jumlah perkataan keseluruhan : 5

 

HAJAT ( حَاجَةٌ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ج )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
3 Suatu hajat حَاجَةً

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 3

 

 

 

KUASA(menguasai)

( اسْتَحْوَذَ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ذ )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Menguasai اسْتَحْوَذَ
1 Turut membantu نَسْتَحْوِذْ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

 

BIDADARI ( حُورٌ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
3 Orang Hawariyyun الْحَوَارِيُّونَ
1 Hawariyyun (pengikut setia) الْحَوَارِيِّنَ
2 Dengan bidadari بِحُورٍ
1 Perbincangan kamu berdua تَحَاوُرَكُمَا
1 Bidadari (yang) حُورٌ
1 Kepada para pengikutnya لِلْحَوَارِيِّنَ
1 Dan bidadari-bidadari وَحُورٌ
1 Dia kembali يَحُورَ
2 Berbincang dengannya يُحَاوِرُهُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 9

Jumlah perkataan keseluruhan : 13

 

 

GABUNG(diri) ( مُتَحَيِّزًا )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ز )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Hendak bergabung diri مُتَحَيِّزًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

LIPUT(meliputi) ( أَحَاطَ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ط )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
4 Meliputi أَحَاطَ
1 Aku dapat mengetahui أَحَطْتُ
1 Kami mengetahui أَحَطْنَا
1 Terkepung bahaya أُحِيطَ
2 Engkau tidak mengetahui تُحِط
1 Kamu mengetahui secara mendalam تُحِيطُوا
2 Benar-benar meliputi لَمُحِيطَةٌ
2 Maha Meliputi Pengetahuan-Nya مُحِيطًا
6 Maha Mengetahui مُحِيطٌ
1 Yang Membinasakan مُحِيطٍ
1 Dan (ilmu-Nya) meliputi وَأَحَاطَ
1 Dan meliputi وَأَحَاطَتْ
1 Diliputi (kebinasaan) وَأُحِيطَ
1 Dikepung oleh musuh يُحَاطَ
1 Mengetahuinya يُحِيطُوا
2 Mereka mengetahui يُحِيطُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 16

Jumlah perkataan keseluruhan : 28

 

 

 

 

DAYA UPAYA ( حِيلَةً )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ل )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 setahun الْحَوْلِ
3 Memindahkannya تَحْوِيلاً
1 Disekeliling حَوْلَ
2 Yang disekeliling kamu حَوْلَكُمْ
3 Sekitarnya حَوْلَهَا
5 Disekelilingnya حَوْلَهُ
1 Disekeliling mereka حَوْلَهُمْ
1 Selama dua tahun حَوْلَيْنِ
1 Sekeliling حَوْلِ
1 Sekelilingmu حَوْلِكَ
1 Sekeliling mereka حَوْلِهِمْ
1 Berpindah حِوَلاً
1 Daya-upaya حِيْلَةً
1 Dan memisahkan وَحَالَ
1 Dan dihalang وَحِيْلَ
1 Berkuasa mengubah atau menyekat يَحُوْلُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 16

Jumlah perkataan keseluruhan : 26

 

 

 

PERUT BESAR ( الْحَوَايَا )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح و ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kehitam-hitaman أَحْوَى
1 Perut besar الْحَوَايَا

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

 

 

SEBAGAIMANA ( حَيْثُ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ث )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
29 Sebagaimana حَيْثُ
2 Dan dimana وَحَيْثُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 31

 

 

LARI(melarikan) ( تَحِيْدُ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu melarikan diri تَحِيْدُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

HAIRAN ( حَيْرَانَ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ر )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Keadaan hairan حَيْرَانَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

 

TEMPAT(melepaskan diri) ( مَحِيْصٌ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ص )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Tempat melarikan diri مَحِيْصًا
4 Tempat melepaskan diri مَحِيْصٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 5

 

 

HAID ( الْمَحِيْضُ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ض )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
3 Haid الْمَحِيْضِ
1 Mereka berhaid يَحِضْنَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 4

 

BERLAKU ZALIM ( يَحِيفَ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ف )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Akan berlaku zalim يَحِيفَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

TIMPA ( حَاقَ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ق )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Lalu turunlah فَحَاقَ
7 Dan akan ditimpakan وَحَاقَ
1 Menimpa يَحِيقُ

 

Bilangan perkataan berbeza : 3

Jumlah perkataan keseluruhan : 10

 

 

PADA MASA ITU ( حِينَئِذً )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ن )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Satu waktu حِينٌ
15 Waktu tertentu حِينٍ
12 Ketika حِينَ
1 Pada masa itu حِينَئِذٍ
1 Semasa حِينِ
5 Dan ketika وَحِينَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 6

Jumlah perkataan keseluruhan : 35

 

 

 

KEHIDUPAN ( الْحَيَاةُ )

Pengertian :

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ح ي ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dia telah menjaga keselamatan أَحْيَا
1 Orang yang hidup أَحْيَاءً
2 Mereka itu hidup أَحْيَاءٌ
1 Orang yang hidup أَحْيَاءٍ
1 Menghidupkan kamu أَحْيَاكُم
2 Yang menjaga keselamatan manusia أَحْيَاهَا
1 Dia menghidupkan mereka أَحْيَاهُم
1 Kami hidupkan bumi itu أَحْيَيْنَاهَا
1 Boleh menghidupkan أُحْيِ
1 Malu اسْتِحْيَاءٍ
1 Orang yang hidup الأَحْيَاءُ
11 Kehidupan الْحَيَاةَ
15 Kehidupan الْحَيَاةُ
37 Kehidupan الْحَيَاةِ
1 Kehidupan (sebenar) الْحَيَوَانُ
4 Yang hidup الْحَيَّ
3 Yang Tetap Hidup الْحَيُّ
5 Yang hidup الْحَيِّ
3 Dengan kehidupan بَالْحَيَاةِ
1 Dengan penghormatan بَتَحِيَّةٍ
1 Dengan Yahya بِيَحْيَى
2 Dengan memohon penghormatan تَحِيَّةً
2 Ucapan penghormatan mereka تَحِيَّتُهُم
1 Kamu hidup تَحْيَوْنَ
1 Engkau menghidupkan تُحْيِ
2 Satu kehidupan حَيَاةً
1 Jaminan hidup حَيَاةٌ
1 Kehidupan حَيَاةٍ
3 Kehidupan kita حَيَاتُنَا
1 Kehidupan kamu حَيَاتِكُمُ
5 Hidup kembali حَيًّا
1 Yang hidup حَيٍّ
1 Hidup itu حَيَّ
1 Menjadi seekor ular حَيَّةٌ
1 Mereka mengucapkan salam hormat حَيَّوْكَ
1 Kamu diberikan penghormatan حُيِّيتُم
4 Lalu dia menghidupkan فَأَحْيَا
1 Lalu dia menghidupkan kamu فَأَحْيَاكُم
1 Lalu kami menghidupkan فَأَحْيَيْنَا
1 Kemudian menghidupkannya فَأَحْيَيْنَاهُ
1 Maka balaslah penghormatan فَحَيُّوا
1 Maka sesungguhnya kami akan menghidupkannya فَلَنُحْيِيَنَّهُ
1 Lalu dia merasa malu فَيَسْتَحْيِ
1 Lalu dia menghidupkan فَيُحْيِ
2 Benar-benar menghidupkan لَمُحْيِ
1 Untuk hidupku ini لِحَيَاتِي
1 Kepada Yang Tetap Hidup لِلْحَيِّ
1 Untuk kami menghidupkan لِنُحِيَ
1 Kehidupan mereka مَحْيَاهُم
3 Yang menghidupkan نُحْيِ
1 Dan menghidupkan وَأَحْيَا
1 Dan telah menghidupkan kami وَأَحْيَيْتَنَا
1 Dan kami telah hidupkan وَأَحْيَيْنَا
1 Dan aku menghidupkan وَأُحْيِ
1 Dan biarkan hidup وَاسْتَحْيُوا
1 Dan kehidupan وَالْحَيَاةَ
1 Dan penghormatan mereka وَتَحِيَّتُهُم
1 Dan hidupku وَمَحْيَايَ
2 Dan kita hidup وَنَحْيَا
1 Dan kita biarkan hidup وَنَسْتَحْيِ
2 Dan hidup وَيَحْيَى
3 Dan mereka membiarkan hidup وَيَسْتَحْيُونَ
1 Dan membiarkan hidup وَيَسْتَحْيِ
1 Serta menghidupkan وَيُحْيِ
1 Wahai Yahya يَايَحْيَى
4 Dia hidup يَحْيَى
2 Malu يَسْتَحْيِ
1 Diucapkan kepadamu يُحَيِّكَ
2 Dia menghidupkan يُحْيَ
16 Menghidupkan يُحْيِ
5 Dia menghidupkan kamu يُحْيِيكُم
1 Dia menghidupkan daku يُحْيِينِ
1 Menghidupkannya يُحْيِيهَا

 

Bilangan perkataan berbeza : 73

Jumlah perkataan keseluruhan : 189

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
0
fb-share-icon20
20