Huruf Jim (ج)

Kamus Al-Quran

JERIT (تَجْئَرُوا)

Pengertian:

Maksudnya tiada seorang pun yang dapat menolong kalian dari apa yang ditimpakan kepada kalian, baik kalian berteriak-teriak mahupun diam saja, tiada kesempatan menghindar dan tidak ada pula tempat melarikan diri, juga tidak menimpakan dosa kepada orang lain.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf 🙂 ج ا ر (

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu menjerit-jerit تَجْئَرُوا
1 Kamu meminta pertolongan تَجْئَرُونَ
1 (mereka) menjerit meminta tolong يَجْئَرُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 3

Jumlah perkataan keseluruhan: 3

 

 

JALUT (جَالُوت)

Pengertian:

Dari segi bahasa, Jalut atau Goliat adalah nama orang ajam (orang bukan Arab). Dia merupakan seorang pemimpin perang berbangsa Palestin yang kejam dan bengis. Dalam surah al-Baqarah ayat 249 hingga ayat 251, Allah menceritakan mengenai peperangan di antara tentera Palestin di bawah pimpinan Jalut dengan kerajaan Bani Israil yang diperintah oleh Thalut. Jalut Berjaya dibunuh oleh Nabi Daud a.s di dalam peperangan itu. (Zulkifli Mohd Yusof, 2009)

 

 

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf 🙂 ج ا ل و ت)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 (Berperang) dengan jalut بِجَالُوتَ
1 Akan jalut جَالُوتَ
1 Bagi jalut لِجَالُوتَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 3

Jumlah perkataan keseluruhan: 3

 

 

PERIGI (الْجُبِّ)

Pengertian:

Dari segi bahasa, al-jub bermaksud sumur, telaga atau perigi. Di dalam surah Yusuf ayat ke 12, Allah telah menyebut mengenai rancangan adik beradik nabi Yusuf a.s. untuk membuangnya ke dalam perigi. (Ibnu Kathir, 2004)

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ب ب)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 perigi الْجُبِّ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 2

 

 

SIHIR/DUKUN (الْجِبْتُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah an-Nisa (4:51) mengenai jibt, Muhammad bin Ishaq mengatakan, dari Umar bin al-Khattab bahawa ia berkata: “Jibt adalah sihir. Sedangkan thaghut adalah syaitan.” Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Mujahid, Atha, Ikrimah, Said bin Jubair, asy-Sya’bi, al-Hasan, adh-Dhahhak dan as-Suddi. Sedangkan dari Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Mujahid, Atha, Ikrimah, Said bin Jubair, asy-Syabi, al-Hasan dan Athiyyah: Jibt adalah syaitan. Ibnu Abbas menambahkan, “Dalam bahasa Habasiyah”. Al-Allamah Abu Nashr bin Ismail bin Hammad a-Jauhari dalam kitabnya “ash-Shahih” berkata: “JIbt adalah kalimah yang ditujukan untuk berhala, tukang ramal (dukun), tukang sihir dan sejenisnya.”

 

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:   (ج ب ت)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Kepada Jibti بِالْجِبْتِ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 1

 

 

BANGKANG (جَبَّارٌ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Hashr (59:23) yakni tidak patut kebesaran itu kecuuali bagiNya dan tidak ada keagungan kecuali kerana keagunganNya.Al-Jabbar yaitu yang mencukupi makhlukNya sesuai dengan kehendakNya. (Qatadah) Al-Jabbar yakni yang mengurus seluruh urusan makhlukNya dan mengaturnya untuk  kebaikan mereka (Ibnu Jarir)

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ب ر)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Yang maha gagah اَلْجَبَّارُ
1 Memaksa بِجَبَّارٍ
3 Orang yang sombong جَبَّارًا
3 Penguasa جَبَّارٍ
2 Yang gagah perkasa جَبَّارِيْنَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 5

Jumlah perkataan keseluruhan: 10

 

JIBRIL (جِبْرِيلُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Baqarah (2:97) Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Ikrimah mengatakan: Jibril, Mikail dan Israfil adalah hamba lil (Allah)(dalam bahasa Ibrani)

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf: (ج ب ر ي ل)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Kepada Jibril لِجِبْرِيلَ
1 Dan malaikat Jibril وَجِبْرِيلَ
1 Dan(juga) Jibril وَجِبْرِيلُ

 

Bilangan perkataan yang berbeza: 3

Jumlah perkataan keseluruhan: 3

 

GUNUNG (جَبَلٌ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Aaraf (7:143) ar-Rabi’ bin Anas berkata: “Hal itu ialah, bahawa gunung tersebut lansung hancur luluh seperti tanah yang rata, ketika tabir penutup dibukakan, lalu ia melihat cahaya.”

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ب ل)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 gunung اَلْجَبَلَ
1 Gunung itu اَلْجَبَلِ
6 Gunung-ganang اَلْجِبَالَ
11 Gunung-ganang اَلْجِبَالُ
7 Gunung-ganang اَلْجِبَالِ
3 Sebuah bukit جَبَلٍ
1 Gunung-ganang جِبَالٍ
1 Akan golongan جِبِلاًّ
1 Seperti gunung

 

كَالْجِبَالِ
1 Kepada gunung itu لِلْجَبَلِ
2 Dan gunung-ganang وَالْجِبَالَ
3 Dan gunung-ganang وَالْجِبَالُ
1 Dan gunung-ganang وَالْجِبَالِ
1 Dan umat-umat وَالْجبِلَّةَ
1 Wahai gunung-ganang يَاجِبَالُ

 

Bilangan perkataan berbeza: 15

Jumlah perkataan keseluruhan: 41

 

KENING (DI ATAS) ( جَبِيْنٌ )

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah as-Saffat (37:103) bererti membaringkannya di atas wajahnya untuk ia sembelih pada tengkuknya.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ب ه)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Dahi mereka جِبَاهُهُمْ
1 Di atas kening لِلْجَبِيْنِ

 

Bilangan perkataan berbeza: 2

Jumlah perkataan keseluruhan: 2

 

 

PILIH (اجْتَبَى)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Hajj (22:78) yaitu wahai umat ini! Allah telah memisahkan dan memilih kalian atas seluruh umat serta mengutamakan, memuliakan dan mengistimewakan kalian dengan RasulNya yang termulia dan syariatNya yang amat sempurna.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ب ي)  

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Yang memilih kamu اجْتَبَاكُم
2 Dia telah memilihnya اجْتَبَاهُ
1 Engkau membuat akannya اجْتَبَيْتَهَا
1 Lalu memilihnya فَاجْتَبَاهُ
1 Seperti kolam كَالْجَوَابِ
1 Dan telah kami pilih وَاجْتبَيْنَا
1 Dan kami telah memilih mereka وَاجْتَبَيْنَاهُم
2 memilih يَجْتَبِي
1 memilihmu يَجْتَبِيكَ
1 Yang didatangkan يُجْبَى

 

Billangan perkataan berbeza: 10

Jumlah perkataan keseluruhan: 12

 

 

CABUT (جَثَّ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Ibrahim (14:26) “yang telah dicabut dengan akar-akarnya,” diambil sampai akar-akarnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:   (ج ث ث)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Dicabut اجْتُثَّتْ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 1

 

 

MAYAT (جَاثِمِينَ)

Pengertian:

Mayat-mayat yang bergelimpangan.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ث م)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
5 Sebagai mayat-mayat جَاثِمِينَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 5

 

 

BERLUTUT (جَاثِيَةً)

Pengertian:

Yakni di atas lutut. (Mujahid, Kaab al-Ahbar, al Hasan al Bashri)

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:   (ج ث و)          

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Berlutut جَاثِيَةً
2 Duduk berlutut جثِيًّا

 

Bilangan perkataan berbeza: 2

Jumlah perkataan keseluruhan: 3

 

 

 

INGKAR (جَحَدَ)

Pengertian:

Menurut tafsir ibnu Kathir, surah Hud (11:59) mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan durhaka kepada para Rasul Allah, kerana sesungguhnya barangsiapa yang kafir terhadap seorang Nabi, maka sungguh dia telah kafir kepada seluruh Nabi, kerana tiada perbezaan di antara mereka dalam kewajipan beriman kepadanya, sedangkan kaum Aad, mereka kafir terhadap Hud, maka dianggaplah kekafiran mereka itu bagaikan orang yang kafir terhadap semua Rasul.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ح د)     

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Mereka mengingkari جَحَدُوا
1 Dan mereka mengingkari وَجَحَدُوا
3 mengingkari يَجْحَدُ
7 Mereka mengingkari يَجْحَدُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 4

Jumlah perkataan keseluruhan: 12

 

 

NERAKA (الْجَحِيمُ)

Pengertian:

Yang demikian itu merupakan salah satu keadilan, hikmah, dan hukumNya, yang di dalamnya Allah tidak bertindak zalim, tetapi justeru itulah hukum yang adil.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:   (ج ح م)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
3 Neraka Jahim الْجَحِيمَ
3 Neraka Jahim الْجَحِيمُ
17 Neraka الْجَحِيمِ
2 Neraka Jahim جَحِيمٍ
1 Dan neraka yang menyala-nyala وَجَحِيمًا

 

Bilangan perkataan berbeza: 5

Jumlah perkataan keseluruhan: 26

 

 

KUBUR (الأَجْدَاثُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Maarij (70:43) yakni bangkit dari kubur, jika Rabb Tabaraka wa Taala memanggil mereka untuk dihisab, mereka bangkit dengan cepat seolah-olah mereka tengah berlari menuju patung-patung mereka.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf: (ج د ث)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
3 Kubur الأَجْدَاثِ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 3

 

BAHARU (جَدِيْدٌ)

Pengertian:

Maksudnya hal itu bukanlah hal yang besar dan tidak dapat dilakukan oleh Allah, bahkan itu adalah hal yang sangat mudah bagiNya. Bila kalian melanggar perintahNya mudah pula untuk melenyapkan kalian dan mengganti dengan manusia lain yang berbeza sifatnya dengan kalian.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج د د)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
2 Yang baru جَدِيْدًا
6 Yang baharu جَدِيْدٍ
1 kebesaran جَدُّ
1 Jalur-jalur جُدَدٌ

 

Bilangan perkataan berbeza: 4

Jumlah perkataan keseluruhan: 10

 

 

DINDING (الْجِدَارُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Kahfi (18:82) pengertian ayat ini adalah bahawa dinding tersebut perbaiki kerana ia adalah milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut, dan di bawah dinding tersebut terdapat harta simpanan milik mereka berdua.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf: (ج د ر)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Dinding rumah itu الْجِدَارُ
1 Tembok/dinding جُدُرٍ
1 Sebuah dinding جِدَارًا
1 Dan lebih wajar وَأَجْدَرُ

 

Bilangan perkataan berbeza: 4

Jumlah perkataan keseluruhan: 4

 

 

TENGKAR/BANTAH (جِدَالٌ)

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah an-Nahl (16:111) maksudnya setiap orang membela dirinya sendiri dan tidak seorang pun dapat membela orang lain baik bapa, anak, saudara mahupun isteri.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج د ل)    

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Adakah kamu hendak berhujah denganku أَتُجَادِلُونَنِي
1 Engkau berbahas (membela) تُجَادِلْ
1 membela تُجَادِلُ
1 Dia mengajukan aduan kepadamu تُجَادِلُكَ
1 Kamu berdebat تُجَادِلُوا
1 Mereka bantah kepadamu جَادَلُوكَ
1 Engkau bertikam lidah terhadap kami جَادَلْتَنَا
1 Kamu berhujah جَادَلْتُم
2 bantahan جَدَلاً
1 bertengkar جِدَالَ
1 Bantahanmu kepada kami جِدَالَنَا
1 Supaya mereka membantah kamu لِيُجَادِلُكُم
1 Dan mereka pula telah membantah وَجَادَلُوا
1 Dan berbahaslah dengan mereka وَجَادِلْهُم
1 Dan membanatah وَيُجَادِلُ
5 Dia akan berhujah يُجَادِلٌ
1 Dia mula membantah kami يُجَادِلُنَا
5 (mereka) berbantah-bantahan يُجَادِلُوْنَ
2 Mereka membantahmu يُجَادِلُونَكَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 19

Jumlah perkataan keseluruhan: 29

 

 

HANCUR/BERKETUL-KETUL (جُذَاذًا)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Anbiya (21:58) seluruhnya pecah terpotong-potong kecuali pahala terbesar yang mereka miliki.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ذ ذ)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
2 Hancur berketul-ketul جُذَاذًا
2 terputus مَجْذُوذٍ

 

Bilangan perkataan berbeza: 2

Jumlah perkataan keseluruhan: 2

 

 

 

BATANG (جِذْعٌ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Maryam (19:25) yaitu raihlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ذ ع)   

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Dengan batang بِجِذْعِ
1 Batang-batang جُذُوعِ
1 sebatang جِذْعِ

 

Bilangan perkataan berbeza: 3

Jumlah perkataan keseluruhan: 3

 

 

 

BARA (جَذْوَةٌ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Qasas (28:29) yakni sebahagian api tersebut.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ذ و)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Obor/suluh جَذْوَةٍ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 1

 

 

LUKA (الْجُرُوحُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Maidah (5:4) yaitu dihalalkan bagi kalian semua binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan juga berbagai rezeki yang baik-baik. Dihalalkan pula bagi kalian bintang buruan yang kalian peroleh melalui binatang buas yaitu anjing, macam, helang dan yang sebangsanya. Sebagaimana hal itu telah menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Sahabat, Tabiin dan para Imam.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf: (ج ر ح)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 melakukan اجْتَرَحُوا
1 Binatang-binatang buas الْجَوَارِحِ
1 Kamu lakukan جَرَحْتُم
1 Dan luka-luka وَالْجُرُوحَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 4

Jumlah perkataan keseluruhan: 4

 

 

BELALANG الْجَرَادُ))

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Qamar (54:7) maksudnya mereka tidak menentang dan tidak pula mengakhirkan.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ر د)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Belalang جَرَادٌ
1 Dan belalang وَالْجَرَادَ

 

Bilangan perkataan berbeza: 2

Jumlah perkataan keseluruhan: 2

 

 

TARIK (MENARIK) (يَجُرُّ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Aaraf (7:150) secara konteks ayat ini menerangkan bahawa Musa melemparkan alwah itu kerana marah terhadap kaumnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ر ر)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Dia menariknya يَجُرُّهُ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 1

 

 

TANDUS (الْجُرُزُ)

Pengertian:

Menueut tafsir Ibnu Kathir, surah as-Sajadah (32:27) yaitu tanah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ر ز)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Yang tandus الْجُرُزِ
1 Yang tandus جُرُزًا

 

Bilangan perkataan berbeza: 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

 

MENGHIRUP (يَتَجَرَّعُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Ibrahim (14:17) ertinya meminum dengan terpaksa, begitu sampai di mulutnya, Malaikat memukulnya dengan palu besi, kerana tidak enak rasa, warna dan baunya, di samping sangat panas atau sangat dingin yang tidak kuat menahannya.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ر ع)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Dia menghirupnya يَتَجَرَّعُهُ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 1

 

 

JURANG (جُرُفٌ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah at-Taubah (9:109) maksudnya Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang suka berbuat kerosakan.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ر ف)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Jurang جُرُفٍ

 

Bilangan perkataan berbeza: 1

Jumlah perkataan keseluruhan: 1

 

 

BERDOSA (ORANG) (الْمُجْرِمُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Saba (34:25) maknanya adalah berlepas diri dari mereka, yaitu kalian bukanlah bagian dari kami dan kami bukanlah bagian dari kalian. Akan tetapi kami mengajak kalian kepada Allah Taala, mentauhidkanNya dan mengesakan dengan beribadah kepadaNya. Jika kalian menerimanya, kalian adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari kalian. Dan jika kalian mendustakannya, maka kami berlepas diri dari kalian dan kalian berlepas diri dari kami.

 

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ر م)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
3 (mereka) membuat salah أَجْرَمُوا
1 Kesalahan yang kami lakukan أَجْرَمْنَا
1 Menanggung dosaku إِجْرَامِي
1 Orang yang berdosa الْمُجْرِمُ
13 Oleh orang yang berdosa الْمُجْرِمُونَ
19 orang yang berdosa الْمُجْرِمِينَ
2 Kepada orang yang bersalah بِالْمُجْرِمِينَ
1 Kamu lakukan تُجْرِمُونَ
5 Syak lagi جَرَمَ
1 Seperti orang berdosa كَالْمُجْرِمِينَ
2 Bagi orang yang berdosa لِلْمُجْرِمِينَ
1 Dalam keadaan berdosa مُجْرِمًا
2 Yang berdosa مُجْرِمُونَ
10 Orang yang berdosa مُجْرِمِينَ
1 Yang jahat مُجْرِمِيهَا
3 Kamu mendapat dosa يَجْرِمَنَّكُم

 

Bilangan perkataan berbeza: 16

Jumlah perkataan keseluruhan: 66

 

 

BAHTERA (NUH) (الْجَارِيَةُ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Haqqah (69:11) yakni kapal yang berlayar di permukaan air.

 

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ر ي)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Bahtera (Nuh) الْجَارِيَةِ
3 Kapal-kapal (yang berlayar) الْجَوَارِ
48 Mengalir تَجْرِي
1 Yang keduanya mengalir تَجْرِيَانِ
1 Yang mengalir جَارِيَةٌ
1 Dan kapal-kapal yang berlayar فَالْجَارِيَاتِ
2 Untuk belayar لِتَجْرِيَ
1 Ketika belayarnya مَجْرِيهَا
1 Dan (kapal) bergerak laju وَجَرَيْنَ
1 Serta supaya belayar وَلِتَجْرِيَ
4 Beredar يَجْرِي

Bilangan perkataan berbeza: 11

Jumlah perkataan keseluruhan: 64

 

 

GOLONGAN (جُزْءٌ)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Hijr (15:44) maksudnya, masing-masing pintu sudah ditetapkan untuk bahagian tertentu dari pengikut iblis yang akan memasukinya, dan mereka tidak dapat menghindarinya, semoga Allah menyelamatkan kita darinya, masing-masing dari mereka masuk melalui pintu tertentu sesuai dengan perbuatannya dan berada di dalamnya juga sesuai dengan perbuatannya.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ز ء)

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
2 Sebahagian جُزْءًا
1 Golongan جُزْءٌ

 

Bilangan perkataan berbeza: 2

Jumlah perkataan keseluruhan: 3

 

RESAH GELISAH (جَزُوعًا)

Pengertian:

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Ibrahim (14:21), maksudnya kita tidak dapat lepas dan bebas dari keadaan ini, baik kita bersabar mahupun mengeluh darinya.

Kata Dasar dan Turutannya:

Kata dasar daripada tiga huruf:  (ج ز ع )

Pecahan dan Statistik Pengulangan:

Statistik Erti Perkataan
1 Kami mengeluh أَجَزِعْنَا
1 (Jadilah dia) resah gelisah جَزُوعًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

 

BALASAN (الْجَزَاءُ)

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah at-Taubah (9:29) yakni, manakala mereka tidak mahu masuk Islam.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ز ي )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dengan balasan الْجَزَاءَ
1 Jizyah الْجِزْيَةَ
2 Dapat membela تَجْزِي
9 Kamu dibalas تُجْزَوْنَ
2 Dibalas تُجْزَى
15 Sebagai balasan جَزَاءً
11 Balasan جَزَاءُ
3 Balasan جَزَاؤُا
1 Balasan kamu جَزَاؤُكُم
3 Balasannya جَزَاؤُهُ
5 Balasan mereka جَزَاؤُهُم
1 Membalas mereka جَزَيْتُهُمُ
2 Kami hukum mereka جَزَيْنَاهُم
1 Kami akan membalas سَنَجْزِي
2 Akan membalas mereka سَيَجْزِيهِم
2 Mereka akan dibalas سَيُجْزَوْنَ
1 Maka balasan فَجَزَاءٌ
1 Maka balasannya فَجَزَاؤُهُ
1 Supaya dibalas لِتُجْزَى
7 Supaya dia membalas لِيَجْزِيَ
1 Untuk membalasmu لِيَجْزِيَكَ
2 Supaya membalas mereka لِيَجْزِيَهُمُ
19 Kami membalas نَجْزِي
1 Kami akan membalasnya نَجْزِيهِ
1 Kami menimpakan balasan نُجَازِي
1 Dan balasan وَجَزَاؤُا
1 Dan dia membalasakan mereka وَجَزَاهُم
1 Dan (kami) akan memberia balasan وَسَنَجْزِي
1 Dan akan member balasan وَسَيَجْزِي
1 Dan sesungguhnya kami akan membalas وَلَنَجْزِيَنَّ
3 Dan kami pasti akan membalas mereka وَلَنَجْزِيَنَّهُم
1 Dan diberi balasan (oleh Allah) وَلِتُجْزَى
1 Dan dia akan membalas وَيَجْزِيَ
1 Serta membalas mereka وَيَجْزِيَهُم
3 Dapat menolong يَجْزِي
1 Dia akan dibalas يُجْزَ
1 Akan dibalas يُجْزَاهُ
3 Mereka dibalas يُجْزَوْنَ
3 Dibalas يُجْزَى

 

Bilangan perkataan berbeza : 39

Jumlah perkataan keseluruhan : 117

 

 

TUBUH ( جَسَدًا )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Sad (38:34) Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, al-Hasan, Qatadah dan lain-lain, yaitu syaitan.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج س د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
4 Bertubuh جَسَدًا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 4

 

 

 

 

MENGINTIP ( تَجَسَّسُ )

Pengertian :

Menunjukkan hal yang buruk.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج س س )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Kamu mengintip تَجَسَّسُوا

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

TUBUH BADAN ( الْجِسْمُ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Munafiqun (63:4) maksudnya mereka mempunyai penampilan yang bagus dan sangat fasih berbicara, sehingga jika ada orang yang mendengar mereka, dia akan tertarik pada ucapannya itu kerana unsur sasteranya yang tinggi.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج س م )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Oleh tubuh badan mereka أَجْسَامُهُم
1 Dan tubuh badan وَالْجِسْمِ

 

 

 

 

 

JADI ( جَعَلَ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Furqan (25:54) yaitu dalam permulaan urusannya, dilahirkan seorang anak keturunan, kemudian ia kawin lalu jadi keluarga.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ع ل )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Adakah engkau jadikan أَتَجْعَلُ
1 Patutkah dia menjadikan أَجَعَلَ
1 Adakah kamu menjadikan أَجَعَلْتُم
1 Adakah kami telah menetapkan أَجَعَلْنَا
1 Aku akan bina أَجْعَل
1 Apakah patut kami menjadikan أَفَنَجْعَلُ
6 Jadikanlah اجْعَل
1 Masukkanlah اجْعَلُوا
2 Jadikanlah aku اجْعَلْنِي
4 Engkau jadikan تَجْعَل
1 Engkau membina تَجْعَلَ
5 Kamu jadikan تَجْعَلُوا
1 Kamu jadikannya تَجْعَلُونَهُ
3 Engkau jadikan kami تَجْعَلْنَ
2 Engkau jadikanku تَجْعَلْنِي
1 Pencipta جَاعِلٌ
1 Menjadikan engkau جَاعِلُكَ
1 Yang menjadikan جَاعِلِ
1 Mereka berdua menjadikan جَعَلَا
44 Menjadikan جَعَلَ
1 Menjadikannya جَعَلَتْهُ
6 Menjadikan kamu جَعَلَكُم
1 telah menjadikan mimpiku جَعَلَهَا
5 Menjadikannya جَعَلَهُ
3 Mereka menjadikan جَعَلُوا
1 Kamu telah menjadikan جَعَلْتُمُ
29 Kami jadikan جَعَلْنَا
3 Kami menjadikan engkau جَعَلْنَاكَ
2 Kami jadikan kamu جَعَلْنَاكُم
3 Kami jadikannya جَعَلْنَاهَا
7 Kami jadikannya جَعَلْنَاهُ
2 Kami jadikan mereka جَعَلْنَاهُم
1 Dijadikan جُعِلَ
2 Akan menjadikan سَيَجْعَلُ
3 Maka jadikanlah فَاجْعَل
2 Maka dia menjadikan فَجَعَلَ
3 Lalu dijadikannya فَجَعَلَهُ
2 Lalu dia (Ibrahim) membuat berhala-berhala itu فَجَعَلَهُم
1 Lalu kamu jadikan فَجَعَلْتُم
1 Maka kami jadikan فَجَعَلْنَا
2 Maka kami jadikannya فَجَعَلْنَاهَا
3 Lalu kami jadikannya فَجَعَلْنَاهُ
3 Maka kami jadikan mereka فَجَعَلْنَاهُم
2 Lalu kami jadikan mereka فَجَعَلْنَاهُمُ
1 Serta kami jadikan mereka فَجَعَلْنَاهُنَّ
1 Dan kami jadikan فَنَجْعَل
1 Lalu menjadikannya فَيَجْعَلَهُ
1 Sudah tentu aku akan menjadikan engkau لأَجْعَلَنَّكَ
1 Benar-benar kami telah menjadikan لَجَاعِلُونَ
1 Tentulah dia menjadikan لَجَعَلَ
2 Nescaya dia menjadikan kamu لَجَعَلَكُم
1 Tentulah dia menjadikannya لَجَعَلَهُ
1 Dia menjadikan mereka لَجَعَلَهُم
2 Nescaya kami jadikan لَجَعَلْنَا
2 Tentulah kami jadikannya لَجَعَلْنَاهُ
1 Lalu kami menjadikannya لِنَجْعَلَهَا
3 Untuk menjadikan لِيَجْعَلَ
3 Kami menjadikan نَجْعَل
1 Kami menjadikan نَجْعَلَ
1 Kami akan menjadikan mereka نَجْعَلَهُم
3 Kami jadikan نَجْعَلُ
1 Kami menjadikannya نَجْعَلُهَا
2 Kami telah menjadikan نَجْعَلِ
1 Maka akan kami jadikan mereka berdua نَجْعَلْهُمَا
5 Dan jadikanlah وَاجْعَل
1 Dan jadikanlah وَاجْعَلُوا
2 Jadikanlah kami وَاجْعَلْنَا
1 Dan jadikanlah aku وَاجْعَلْنِي
1 Dan jadikanlah dia وَاجْعَلْهُ
2 Dan kamu menjadiakan وَتَجْعَلُونَ
1 Dan menjadikan وَجَاعِلُ
1 Dan kami akan melantiknya وَجَاعِلُوهُ
29 Serta ada yang dijadikan وَجَعَلَ
1 Dan menjadikan kamu وَجَعَلَكُم
4 Dan dia telah menjadikan aku وَجَعَلَنِي
1 Dan (Ibrahim) menjadikan وَجَعَلَهَا
8 Dan mereka telah menjadikan وَجَعَلُوا
1 Dan aku jadikan وَجَعَلْتُ
37 Dan kami jadikan وَجَعَلْنَا
2 Serta kami menjadikan kamu وَجَعَلْنَاكُم
3 Dan kami jadikannya وَجَعَلْنَاهَا
3 Dan kami jadikannya وَجَعَلْنَاهُ
5 Dan kami jadikan mereka وَجَعَلْنَاهُم
1 Dan kami menjadikan engkau وَلِنَجْعَلَكَ
1 Dan kami hendak menjadikannya وَلِنَجْعَلَهُ
1 Dan kami menjadikan وَنَجْعَلَ
2 Serta (kami) hendak menjadikan mereka وَنَجْعَلَهُمُ
1 Dan kami akan menjadikan وَنَجْعَلُ
4 Dan dia menjadikan وَيَجْعَل
2 Dan dijadikan وَيَجْعَلَ
2 Dan dia menjadikan وَيَجْعَلُ
1 Dan menjadikan kamu وَيَجْعَلُكُم
1 Dan menjadikannya وَيَجْعَلُهُ
3 Dan mereka menjadikan وَيَجْعَلُونَ
6 Dia menjadikan يَجْعَل
4 Dia (berikan) يَجْعَلَ
4 Dia menjadikan يَجْعَلُ
2 Dia menjadikannya يَجْعَلُهُ
2 Mereka menjadikan يَجْعَلُونَ
1 Mereka memasukannya يَجْعَلُوهُ
1 Dia menjadikan يَجْعَلِ
1 Dia menjadikan daku يَجْعَلْنِي
1 Dia menjadikannya يَجْعَلْهُ

Bilangan perkataan berbeza : 103

Jumlah perkataan keseluruhan : 346

PINGGAN BESAR ( جِفَانٌ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Saba (34:13) dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolan dan periuk yang tetap.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ف ن )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Dan pinggan-pinggan hidangan yang besar وَجِفَانٍ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

TIDAK BERHARGA ( جُفَاءٌ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah ar-Raa’d (13:17) ertinya tidak berguna bahkan terbagi-bagi, terpecah-belah dan hilang di kedua belah sisi lembah, bergelantungan  pada pohon-pohon, dan pecah berantakan ditiup angina.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ف و )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Menjauhkan تَتَجَافَى
1 Tidak berharga جُفَاءً

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

JILBAB ( جَلَابِيبٌ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Ahzab (33:59) jilbab adalah ar-rida’ (kain penutup) di atas tudung. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Masud, Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Said bin Jubair, Ibrahim an-Nakkhai, Atha al-Khurasani dan selain mereka. Jilbab sama dengan izar (kain) saat ini. Al-Jauhari berkata: “Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.”

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ل ب )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Jilbab mereka جَلَابِيبِهِنَّ
1 Dan kerahlah وَأَجْلِب

 

Bilangan perkataan berbeza : 2

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

SEBATAN ( جَلْدَةٌ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah an-Nur (24:2) yakni ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat penjelasan hukum zina. Ada perincian dan perselisihan dalam masalah ini. Seorang penzina adakalanya status bujang, yakni belum menikah, atau statusnya sudah menikah, yakni orang merdeka, baligh dan berakal yang telah berhubungan badan dan pasangannya lewat pernikahan yang sah.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ل د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Sebatan جَلْدَةً
1 Sebatan جَلْدَةٍ
1 Dengan kulit جُلُودًا
1 Kulit badan جُلُودُ
1 Kulit badan kamu جُلُودُكُم
2 Kulit badan mereka جُلُودُهُم
1 Kulit جُلُودِ
1 Hendaklah kamu sebat فَاجْلِدُوا
1 Maka sebatlah mereka فَاجْلِدُوهُم
1 Kepada kulit badan mereka لِجُلُودِهِم
1 Dan juga kulit badan وَالْجُلُودُ
1 Serta kulit badan mereka وَجُلُودُهُم

 

Bilangan perkataan berbeza : 12

Jumlah perkataan keseluruhan : 13

 

 

 

MAJLIS ( الْمَجَالِسُ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah al-Mujadalah (58:11) ayat ini turun berkenaan dengan majlis majlis zikir.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ل س )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Majlis الْمَجَالِسِ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

 

 

 

 

KEAGUNGAN ( الْجَلَالُ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah ar-Rahman (55:27) dalam ayat yang mulia di atas, Allah Taala telah menyifati diriNya sebagai Rabb yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ertinya, Dia memang berhak dibesarkan, sehingga tidak boleh diderhakai dan ditaati sehingga tidak boleh ditentang.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ل ل )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
2 Keagungan الْجَلَالِ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 2

 

 

PENGUSIRAN ( الْجَلَاءُ )

Pengertian :

Kata al-jalaa’ bererti pengusiran orang dari suatu negeri ke negeri lain (Qatadah). Maksudnya, seandainya Allah tidak menetapkan pengusiran mereka dari negeri dan harta benda mereka, pasti bagi mereka  seksaan lain di sisi Allah, berupa pembunuhan, penawanan, dan lain-lain. Demikian yang dikemukakan oleh az-Zuhri dari Urwah, as-Suddi, dan Ibnu Zaid, kerana Allah telah menetapkan bagi mereka bahawa Dia akan mengazab mereka di dunia, selain seksaan yang telah disediakan bagi mereka di akhirat kelak, berupa seksaan yang sangat pedih di dalam Neraka Jahanam.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج ل و )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Pengusiran الْجَلَاءَ
2 Menampakkan تَجَلَّى
1 (ia) telah terang benderang جَلَّاهَا
1 Menjelaskannya يُجَلِّيهَا

 

Bilangan perkataan berbeza : 4

Jumlah perkataan keseluruhan : 5

BERGEGAS  ( يَجْمَحُ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah at-Taubah (9:57) yakni, secepatnya berpaling darimu. Sebab, bergabungnya mereka denganmu hanyalah terpaksa, bukan kerana rasa senang. Mereka sangat berharap seandainya mereka tidak bergabung denganmu. Oleh kerana itulah, mereka selalu berada dalam kebimbangan dan kesedihan kerana Islam dan kaum muslimin selalu memperoleh kemenangan dan kemuliaan. Setiap kali kaum muslimin mendapatkan kegembiraan, mereka pasti merasa sedih.

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج م ح )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Bergegas (masuk kedalamnya) يَجْمَحُونَ

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

PEGUN ( جَامِدَةٌ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah an-Naml (27:88) yaitu engkau lihat dia seakan-akan tetap tidak bergerak seperti apa adanya, padahal dia berjalan seperti gerakan awan, yaitu bergerak dari tempat-tempatnya.

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج م د )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Tidak bergerak جَامِدَةً

 

Bilangan perkataan berbeza : 1

Jumlah perkataan keseluruhan : 1

 

 

PERHIMPUNAN ( الْجَمْعُ )

Pengertian :

Menurut tafsir Ibnu Kathir, surah Yusuf (12:102) “ketika mereka memutuskan rencana mereka” untuk memasukkannya ke dalam sumur.

 

 

Kata Dasar dan Turutannya :

Kata dasar daripada tiga huruf :  ( ج م ع )

Pecahan dan Statistik Pengulangan :

Statistik Erti Perkataan
1 Mereka sepakat أَجْمَعُوا
3 Kesemuanya أَجْمَعُونَ
23 Sekalian أَجْمَعِينَ
1 Berhimpun اجْتَمَعَتِ
1 Mereka berhimpun beramai-ramai اجْتَمَعُوا
4 Dua pasukan الْجَمْعَانِ
1 Golongan itu الْجَمْعُ
2 Perhimpunan (kiamat) الْجَمْعِ
1 Jumaat الْجُمُعَةِ
1 Kamu menghimpunkan تَجْمَعُوا
1 Memerlukan perhimpunan ramai جَامِعٍ
2 Penghimpun جَامِعُ
1 Mengumpulkan جَمَعَ
1 (mereka) mengumpulkan جَمَعُوا<%2

Please follow and like us:
0
fb-share-icon20
20