Mushaf

MUSHAF TUN DR. MAHATHIR MOHAMED

AL-QURAN AL-KARIM INI ADALAH CETAKAN FAKSIMILI DARIPADA MANUSKRIP ASAL (SALINAN TANGAN)430MM X 610MM. CETAKAN TERHAD 500 NASKAH SAHAJA. DITERBITKAN OLEH YAYASAN RESTU

{JUZUK AMMA VERSI DIGITAL}